Decizii CNA

Deciziile de reglementare emise de CNA

În această secţiune puteţi găsi deciziile CNA de reglementare a activităţii audiovizuale din România.

 1 | 2 | 3 | 4

Decizia CNA nr. 304 din 11 iunie 2015 a fost publicată în MOF nr. 439/2015.

privind procedura de acordare, modificare, prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală digitală pentru difuzarea în sistem digital terestru

Decizie Nr. 277 din 6 iunie 2013

privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală

DECIZIE nr. 528 din 11.09.2014 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României

Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 674/15.09.2014.

DECIZIE nr. 255 din 08 aprilie 2014

privind principii şi reguli de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare parţiale

Decizie nr. 197 din 27 martie 2014

privind modificarea și completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare 27.03.2014

DECIZIE nr. 185 din 20 martie 2014

privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European

Proiect de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, CNA supune consultării publice proiectul de Decizie pentru modificarea și completarea Deciziei CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual cu (...)

Decizie nr. 614 din 07 noiembrie 2013

pentru modificarea și completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 277/2013

Decizie nr. 277 din 06.06.2013

privind procedura de acordare, modificare, prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale (...)

DECIZIE Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

Text în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2013.

Decizie nr. 141 din 28 martie 2013 pentru modificarea și completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu completările ulterioare

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din data de 1 aprilie 2013.

Decizia nr. 738 din 1 noiembrie 2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale

Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 742/02.11.2012.

Decizie nr. 586 din 10 iulie 2012 pentru reflectarea pe posturile de radio și de televiziune a referendumului privind demiterea Președintelui României

Publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 12 iulie 2012.

Decizie nr. 320 din 29 mai 2012 privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 434 din 30 iunie 2012

Decizie nr. 195 din 24 aprilie 2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 283 din 27 aprilie 2012

1 | 2 | 3 | 4