SOLICITARE DE INFORMAȚII de interes public (Legea nr. 544/2001)

La adresa cna cna.ro, în baza Legii n. 544/2001, puteti trimite către CNA o solicitare de informații de interes public, urmând să primiți răspunsul în termenul legal la adresa de e-mail/poștală comunicată.

LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

HOTĂRÂRE Nr. 123 din 7 februarie 2002 - actualizata