Parteneri şi campanii

Abordarea CNA privind parteneriatul

CNA colaborează cu organizaţii care împărtăşesc obiective precum informarea corectă, pluralismul, libera exprimare, protecţia minorilor şi combaterea publicităţii înşelătoare.

Principalul scop al acestor parteneriate îl reprezintă dezvoltarea principiilor “autoreglementării” şi „coreglementării”. Spre exemplu, alături de International Advertising Association (IAA), desfăşurăm o campanie pentru o alimentaţie echilibrată, împreună cu Asociaţia Jurnaliştilor din România (AJR) încercăm să conştientizăm importanţa respectării de către jurnalişti a normelor deontologice.

Avem o lungă relaţie de colaborare cu Consiliul Român pentru Publicitate (RAC), International Advertising Association (IAA), Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA, reprezentând interesele a peste 230 de posturi de radio şi de televiziune), precum şi cu Asociaţia Română pentru Măsurarea Audienţelor (ARMA), ai cărei reprezentanţi fac parte din din Comisia Paritara care se ocupa de organizarea licitatiei pentru alegerea furnizorului Serviciului National de Masurare a Audientelor TV.

Avem, de asemenea, bune relaţii de colaborare cu Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Agenţia de Monitorizare a Presei (AMP). Aceste două organizaţii au fost implicate şi în proiectul PHARE de asistenţă tehnică de care a beneficiat CNA, proiect coordonat de partenerii noştri din străinatate, Internews şi ORTT, autoritatea de reglementare a audiovizualului din Ungaria. Colaborăm şi cu Asociaţia Consumatorilor de Media.

 

Stil de viaţă sănătos
Campanie iniţiată de CNA şi International Advertising Association - Pentru un stil de viaţă sănătos1 | 2

Proiect - Sistemul naţional de alertă răpire/dispariţie gravă a unui copil

iniţiat de IGPR, MP şi FOCUS

Comunicat

privind semnarea la Praga a Memorandumului de cooperare şi schimb de informaţii în domeniul serviciilor audiovizuale

Dosta! Depăşeşte-ţi prejudecăţile, cunoaşte romii

Spoturile Campaniei „Dosta! Depăşeşte-ţi prejudecăţile, cunoaşte romii”

Acord de colaborare între CNA, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii şi Biroul Consiliului Europei din România

Prezentul Acord de colaborare se încheie în temeiul intrarii Romaniei in Campania Consiliului Europei „Spuneti NU Discriminarii” pentru perioada 20 martie – 20 iulie 2009 si in temeiul Ordonanţei de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, (...)

Acord de colaborare între CNA şi Biroul Consiliului Europei din România

Prezentul Acord de parteneriat se încheie în temeiul intrarii Romaniei in Campania Consiliului Europei „Dosta! Depăşeşte-ţi prejudecăţile, cunoaşte romii” pentru perioada august 2008 – august 2009.

Protocol de colaborare între C.N.A. şi A.N.P.D.C.

Asigurarea unei colaborări active în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului; îmbunătăţirea monitorizării modului în care se asigură în programele audiovizuale protecţia drepturilor copilului; creşterea nivelului de protecţie a copilului împotriva violenţei din programele audiovizuale; (...)

Campania „Ridică mâna împotriva bătăii copiilor!”

Mâinile tale ar trebui să protejeze, nu să pedepsească.

Democracy Video Challenge - Mesajul tău despre democraţie

C.N.A. este partener al Centrului Cultural American.

PROTOCOL DE COLABORARE M.E.C.T. - C.N.A.

încheiat cu scopul editării, tipăririi şi difuzării unui document lingvistic care să valorifice, în beneficiul profesorilor şi al elevilor, rapoartele de monitorizare contractate de CNA şi elaborate de cercetători ai Institutului de Lingvistică al Academiei, referitoare la folosirea limbii române în (...)

Protocol C.N.A.- A.J.R.

pentru implementarea normelor deontologice în activitatea audiovizuală - Consiliul Naţional al Audiovizualului şi AJR se vor consulta reciproc în elaborarea normelor şi reglementărilor care privesc conţinutul editorial în audiovizual. Pentru prezentarea publică a concluziilor lor, cele două părţi (...)

Protocol de colaborare A.N.P.C - C.N.A.

În scopul aplicării prevederilor privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii.

Protocol de colaborare CNA - IAA

se aplică conţinutului materialelor publicitare şi mesajelor publicitare transmise de acestea, difuzate în cadrul programelor de radiodifuziune şi de televiziune

Protocolul de colaborare dintre CNA şi Uniunea Consiliului Român pentru Publicitate

protocolul de colaborare si alte acte adiţionale

Protocol de colaborare CNA - ARCA

aplicabil în relaţie cu procedura de sancţionare a radiodifuzorilor

1 | 2