Proiecte de decizii

Proiecte de decizii aflate în dezbatere publică

 1 | 2

Proiectul de Decizie privind principii şi reguli de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare parţiale astfel cum a fost votat în ședința Consiliului din 25 martie 2014

Decizie adoptata

Proiect decizie privind clasificarea programelor audiovizuale după gen, astfel cum a fost votat în ședința Consiliului din 13 martie 2014

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Consilul Național al Audiovizualului supune consultării publice proiectul de Decizie privind clasificarea programelor audiovizuale după gen, astfel cum au fost votată în ședința (...)

Proiect decizie privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European

Decizie adoptata

Proiectul de Decizie pentru modificarea și completarea Deciziei CNA nr. 277/2013

Consilul Național al Audiovizualului supune consultării publice proiectul de Decizie pentru modificarea și completarea Deciziei CNA nr. 277/2013.

PROIECT DECIZIE pentru modificarea și completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Proiectul de Decizie privind procedura de acordare, modificare, prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Perioada de consultare publică se prelungește până la data de 31 mai 2013. Propunerile, sugestiile și opiniile pot fi transmise prin poștă, e-mail (cna cna.ro), fax (021.305.53.54) sau pot fi depuse direct la registratura CNA, până vineri, 31 mai (...)

1 | 2