Ca urmare a unei erori materiale, aparuta în textul proiectului de decizie pentru modificarea si completarea DECIZIEI C.N.A. nr.220/2011


Trimiteteţi articolul prin email title=

Ca urmare a unei erori materiale, aparuta în textul proiectului de decizie pentru modificarea si completarea DECIZIEI C.N.A. nr.220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual, asa cum a fost votat în sedinta publica de Consiliu din data de 20.09.2016,

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, republicata, Consilul National al Audiovizualului

supune consultarii publice textul art. 6 alin. (1)

din proiectul de decizie privind

modificarea si completarea DECIZIEI C.N.A. nr. 220/2011 privind

Codul de reglementare a continutului audiovizual astfel cum a fost votat în publica a Consiliului din 20.09.2016.

Observatiile si recomandarile pot fi transmise, prin posta sau pot fi depuse direct la registratura CNA, pâna cel târziu 5 decembrie 2016, inclusiv. Observatiile si recomandarile pot fi transmise si prin fax la numarul 021 305.53.54 sau prin e-mail pe adresa cna cna.ro

"ART. 6

(1)Minorul cu vârsta cuprinsa între 14 si 18 ani acuzat de comiterea unei infractiuni sau victima a unei infractiuni ori abuzat fizic, psihic sau sexual poate fi prezentat în programele de stiri, în emisiuni de dezbateri sau reportaje audiovizuale, cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) existenta consimtamântului scris al acestuia;

b) existenta prealabila a consimtamântului parintilor sau al reprezentantului legal, în forma scrisa;

c) asistarea pe parcursul transmisiei sau al înregistrarii de catre un parinte ori de catre reprezentantul legal, respectiv de catre avocat în cazul cercetarii penale sau arestarii. Minorul nu poate fi asistat de catre parintele presupus autor al abuzului;"