Comunicat de presă

15.06.2017


Trimiteteţi articolul prin email title=

Întrunit în şedinţa publică din data de 15.06.2017, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat act de notificarea doamnei Răducu Emilia-Denisa adresată radiodifuzorilor, referitoare la „difuzarea/postarea oricărei informații”, în special cu privire la starea sa de sănătate.

Membrii Consiliului reamintesc radiodifuzorilor obligația de a respecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine, așa cum sunt prevăzute în legislația audiovizualului.

Decizia CNA nr. 220/2001 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual stipulează că:

„Art. 32 (1) Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor.
(2) Nu orice interes al publicului trebuie satisfăcut, iar simpla invocare a dreptului la informare nu poate justifica încălcarea dreptului la demnitate, la propria imagine şi la respectarea vieţii private, aşa cum acestea sunt recunoscute şi ocrotite de Codul civil; simpla invocare a acordului prealabil al persoanei nu poate justifica încălcarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane, ordinea publică sau bunele moravuri şi nici nu poate înlătura răspunderea furnizorului de servicii media audiovizuale pentru conţinutul programului, prevăzută la art. 3 al Legii audiovizualului. (…)

Art. 33 (3) Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia. (…)

ART. 46 (1) Difuzarea informaţiilor şi/sau imaginilor persoanelor aflate sub tratament în unităţile de asistenţă medicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate este permisă numai cu acordul persoanei sau, în cazul în care persoana este fără discernământ ori decedată, cu acordul familiei sau al aparţinătorilor.”

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul