Decizia nr. 48 din 12.01.2016

20.01.2016


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind retragerea licenţei audiovizuale nr. R095.1/20.10.1993, cu modificările ulterioare,

acordate S.C. OPINIA STUDENŢEASCĂ SRL, CUI 12184691 cu sediul în Iaşi, Str. Apelor nr. 5, bloc 325, sc. C, et. 4, ap.18, jud. Iaşi pentru serviciul de programe RADIO NORD-ESTdin Iaşi, jud. Iaşi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12.01.2016, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat documentaţia prezentată de Biroul Licenţe Autorizări cu privire la situaţia licenţei audiovizuale nr. R095.1/20.10.1993, cu modificările ulterioare, acordate S.C. OPINIA STUDENŢEASCĂ SRL din Iaşi pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciului de programe RADIO NORD-EST din Iaşi.

Conform Notei întocmite de Biroul Licenţe Autorizări, reiese că, prin adresa nr. 8234/16.09.2015, radiodifuzorul Opinia Studenţească din Iaşi a notificat Consiliului că, din motive de natură tehnică, va întrerupe emisia postului RADIO NORD-EST din Iaşi, pe o perioadă de 3 luni, începând cu 06.09.2015.

Ca răspuns la această adresă, CNA a comunicat societăţii, prin adresa 8234RF/22.09.2015, că a fost operată în baza de date întreruperea difuzării serviciului de programe RADIO NORD-EST din Iaşi pentru perioada menţionată, specificând că societăţii îi revine obligaţia de a anunţa la CNA data reluării difuzării serviciului de programe, dată ce începea în ziua de 05.12.2015.

În perioada în care emisia postului a fost întreruptă, CNA a făcut o serie de controale prin inspectorul audiovizual, acesta constatând, la datele de 09.09.2015 şi 16.09.2015, că societatea nu începuse emisia.

De asemenea, deşi radiodifuzorul avea obligaţia ca, începând cu data de 05.12.2015, să reia emisia postului RADIO NORD-EST din Iaşi şi să încunoştiinţeze Consiliul cu privire la acest fapt, inspectorul audiovizual a constatat, în zilele de 07 şi 08 decembrie 2015, că acesta continua să nu emită serviciu de programe.

Potrivit Informării nr. 31/16.12.2015, inspectorul audiovizual a constatat că societatea deţinătoare de licenţă audiovizuală a reluat emisia postului RADIO NORD-EST din Iaşi începând cu data de 15.12.2015.

Faţă de situaţia de fapt prezentată, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul Opinia Studenţească din Iaşi nu a început emisia serviciului de programe RADIO NORD-EST din Iaşi la împlinirea termenului legal de 90 de zile pentru care notificase Consiliul, respectiv începând cu data de 05.12.2015, situaţie în care devin aplicabile prevederile art. 57 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală analogică ori pe cale radioelectrică terestră se retrage de Consiliu în situaţia în care „titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică”.

Având în vedere situaţia de fapt constatată, În temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorului S.C. OPINIA STUDENŢEASCĂ SRL din Iaşi, CUI 12184691, i se retrage licenţa audiovizuală nr. R0951/20.10.1993, cu modificările ulterioare, pentru serviciul de programe RADIO NORD-EST din Iaşi, ca urmare a încetării difuzării acestui serviciu de programe mai mult de 90 de zile, cu consecinţa încetării dreptului societăţii de a difuza programul RADIO NORD-EST din Iaşi, începând cu data comunicării prezentei decizii.