Decizia nr. 502 din 07.06.2012

07.06.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.,
cu sediul în PLOIEŞTI, str. Democraţiei nr. 28A
(Spaţiul de lucru nr. 2, Construcţia C1), parter, jud. Prahova
CUI 14954665

 pentru postul ROMÂNIA TV
 BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele prezentate de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea dispoziţiilor din domeniul audiovizualului referitoare la reflectarea campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.3/09.06.2011, decizia de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi pe cele ale articolelor 3, 4 alin. (2) şi 5 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

Conform dispoziţiilor din Decizia nr. 195/2012:
-art. 3 din Decizia nr. 195/2012, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii:
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali;
c) corectitudine – toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.
-art. 4 alin. (2): În perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali pot să participe numai la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale.
-art. 5 alin. (2): Emisiunile dedicate campaniei electorale, spoturile publicitare electorale şi emisiunile informative care prezintă activităţile de campanie ale candidaţilor pot fi difuzate numai în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri.

În fapt, în perioada 18 - 31.05.2012, postul ROMÂNIA TV a difuzat în cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale, activităţile de campanie ale competitorilor electorali, după cum urmează:

PDF - 84.8 ko
Emisiuni electorale si de dezbatere

Conform art. 1 alin. (1) din Decizia nr. 195/2012, competitorii electorali sunt partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi.

Faţă de datele prezentate în tabelele menţionate, membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunilor electorale şi de dezbatere electorală difuzate în perioada menţionată, radiodifuzorul nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, astfel încât toţi competitorii electorali să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, obligaţie ce îi revenea conform Legii nr. 67/2004 şi prevederilor art. 3 din Decizia 195/2012.

De exemplu, în emisiunile electorale difuzate în perioada menţionată, competitorii electorali ai USL au apărut în materiale cu o durată însumată de 7496 secunde, iar cei ai PD-L în materiale cu o durată totală de 397 de secunde, în timp ce alţi candidaţi sau reprezentanţi ai competitorilor electorali ce aparţin UNPR, UDMR şi candidaţii independenţi nu au fost prezentaţi deloc în aceste emisiuni.

În emisiunile de dezbateri electorale difuzate în aceeaşi perioadă, competitorii electorali ai USL au fost prezentaţi de 48 de ori, cei ai PD-L de 36 de ori, ai UNPR de 6 ori, ai Partidului Civic Maghiar, ai PNŢCD şi PNG de câte 2 ori fiecare, ai UDMR, FER şi PPPS – câte o singură dată, ai PRM de 8 ori, ai Mişcării Noua Republică de 3 ori, candidaţii independenţi de 5 ori, în timp ce candidaţii sau reprezentanţii competitorilor electorali ai PP-DD şi Centrului Creştin al Romilor nu au fost prezentaţi deloc în acest tip de emisiuni.

Or, potrivit art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

De asemenea, şi dispoziţiile art. 3 din Decizia 195/2012, stabilesc aceeaşi obligaţie în sarcina radiodifuzorilor, de a asigura desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând şi principiul corectitudinii, în sensul că toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Consiliul a analizat în aceeaşi şedinţă publică şi emisiunea „Ultima oră” difuzată de postul ROMÂNIA TV în ziua de duminică, 27 mai 2012 şi a constatat că, prin prezentarea unui candidat (dl. Szasz Jeno – candidat la Primăria Odorheiul Secuiesc din partea Partidului Civic Maghiar) la o emisiune care nu a fost calificată şi nici marcată ca având caracter electoral, radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 4 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012, care instituie în sarcina radiodifuzorilor obligaţia ca orice competitor electoral (definit potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Decizia nr. 195/2012) să fie prezent numai în emisiunile electorale sau de dezbatere electorală.

De asemenea, Consiliul a constatat că prin participarea unui candidat într-o emisiune difuzată dumincă, 27 mai 2012, radiodifuzorul a încălcat şi prevederile art. 5 alin. (2) din acelaşi act normativ, dispoziţii potrivit cărora reprezentanţii competitorilor electorali pot participa numai în emisiunile dedicate campaniei electorale, respectiv în emisiunile informative, electorale şi de dezbateri electorale difuzate în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri.

În consecinţă, prezentarea unor candidaţi sau a reprezentanţilor competitorilor electorali în alte condiţii decât cele reglementate prin normele legale are drept consecinţă afectarea echilibrului campaniei electorale, precum şi opţiunea de vot a electoratului.

Consiliul consideră că respectarea prevederilor legale care privesc modul de desfăşurare a campaniei electorale are ca scop principal crearea posibilităţii de informare corectă a publicului telespectator, în calitatea lui de votant la alegerile din 10 iunie 2012, având în vedere că televiziunea reprezintă cel mai important mijloc de comunicare audivizuală, sursa cea mai “accesată” de public în scopul informării sale.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul consideră că radiodifuzorii trebuie să-şi asume responsabilitatea de a reflecta în mod echitabil şi echilibrat campania electorală pentru alegerile locale, astfel încât toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Ţinând cont de faptul că radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a mai fost sancţionat anterior cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor din domeniul audiovizual referitoare la reflectarea campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, Consiliul a propus sancţionarea acestuia cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 În temeiul prevederilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 281.3/09.06.2011, al deciziei de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011, este sancţionat cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale articolelor 3, 4 alin. (2) şi 5 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ROMÂNIA TV cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 63 din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, întrucât în emisiunile electorale şi de dezbateri electorale difuzate în perioada 18 - 31 mai 2012 nu a asigurat condiţii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali.

Sancţiunea a fost aplicată şi pentru încălcarea prevederilor articolelor 4 şi 5 din Decizia privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale, întrucât în cadrul emisiunii „Ultima oră”, difuzată în ziua de duminică, 27 mai 2012, a participat un reprezentant al unui competitor electoral.

Or, potrivit dispoziţiilor invocate, în perioada campaniei electorale candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali pot participa numai la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale, difuzate în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.