Decizia nr. 504 din 07.06.2012

07.06.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, corp A, etaj 3, camera 5, sector 1
BUCUREŞTI, C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune THE MONEY CHANNEL
Bucureşti, Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp A1, etaj 2, corp D2-parter, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 7 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea dispoziţiilor din domeniul audiovizualului referitoare la reflectarea campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Postul de televiziune THE MONEY CHANNEL aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 146.6/02.03.2006, decizia de autorizare nr. 1087.0-5/25.04.2006).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a încălcat prevederile art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, raportate la art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit dispoziţiilor invocate din Decizia nr. 195/2012:
- art. 3: Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii:
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali;
c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Conform prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunilor electorale radiodifuzorul nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi corect, obligaţie care îi revenea potrivit Legii nr. 67/2004 şi a prevederilor art. 3 din Decizia 195/2012.

Din acest raport a rezultat următoarea situaţie:

PDF - 88.2 ko
Tabel 1 Decizia 504/2012

Membrii Consiliului au constatat existenţa unui dezechilibru semnificativ în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali în emisiunile electorale.

Potrivit art. 1 alin. (1) din Decizia nr. 195/2012, competitorii electorali sunt partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi.

De exemplu, în cea de a doua săptamână de campanie electorală, cuprinsă între 18-24 mai 2012 (s2), competitorii electorali ai USL au fost prezentaţi timp de 3205 secunde, iar candidaţii PDL timp de 148 secunde, în timp ce alţi competitori electorali nu au fost prezentaţi niciodată.

De asemenea, în perioada 25-31 mai 2012, reprezentând cea de a treia săptămână de campanie (s3), competitorii electorali ai USL au fost prezentaţi timp de 3596 secunde şi ai PD-L 393 secunde, în timp ce alţi competitori electorali nu au beneficiat de nicio prezentare în cadrul emisiunilor electorale.

Or, potrivit art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii. De asemenea, şi dispoziţiile dispoziţiilor art. 3 din Decizia 195/2012, radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând şi principiul corectitudinii, în sensul că toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul consideră că radiodifuzorii trebuie să-şi asume responsabilitatea de a reflecta în mod echitabil şi echilibrat campania electorală pentru alegerile locale, în aşa fel încât toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Potrivit raportului întocmit, pe toată perioada de campanie electorală monitorizată, situaţia prezenţelor competitorilor electorali în cadrul emisiunilor informative prezentate de postul de televiziune THE MONEY CHANNEL a fost după cum urmează:

PDF - 9.1 ko
Tabel 2 Decizia 504/2012

În aceeaşi şedinţă publică, membrii Consiliului au analizat şi raportul de monitorizare prezentat de direcţia de specialitate şi au constatat că unele dintre emisiunile de dezbatere pe teme politice şi economice de actualitate difuzate de postul de televiziune THE MONEY CHANNEL se încheie cu precizarea că sunt „prezentate”, „realizate cu sprijinul”, „în asociere” sau sponsorizate de un comerciant, situaţie în care atenţionează radiodifuzorul că, potrivit art. 34 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este interzisă sponsorizarea programelor de ştiri, de analize şi dezbatere pe teme politice şi/sau economice de actualitate.

Constatând încălcarea dispoziţiilor referitoare la reflectarea campaniei electorale pentru alegerile locale pe posturile de radio şi de televiziune, ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea acestor prevederi, membrii Consiliului au propus şi au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 5. 000 lei.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul art. 75 din Legea nr. 67/2004, a art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, în perioada campaniei electorale, şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 146.6/02.03.2006, decizia de autorizare nr. 1087.0-5/25.04.2006) se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, raportate la art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul THE MONEY CHANNEL cu amendă de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 63 din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, întrucât în emisiunile electorale difuzate în perioada 18 - 31 mai 2012 nu a asigurat condiţii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.