Decizia nr. 507 din 07.06.2012

07.06.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L.
cu sediul în BUCUREŞTI, Şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 2-4-6, parter, camera 7, sector 3

pentru postul TARAF TV
Şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 1-3, sector 3 BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea de către postul de televiziune TARAF TV a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale ce urmează a se desfăşura în data de 10 iunie 2012.

Postul de televiziune TARAF TV aparţine radiodifuzorului S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 107.1/27.01.2005, decizia de autorizare nr. 797.0/15.02.2005 şi reautorizare nr. 797.1-1/02.02.2010).

În urma analizării situaţiei prezentate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii. Conform dispoziţiilor art. 3 din Decizia nr. 195/2012, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii:
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali;
c) corectitudine – toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

În fapt, în perioada 25 - 31.05.2012, respectiv a treia săptămână din campania electorală, postul TARAF TV a difuzat în cadrul emisiunilor electorale activităţile de campanie ale competitorilor electorali, după cum urmează:

EMISIUNI ELECTORALE

Formaţiunea politică Durata materiale [s]
USL
PDL 2584
PRM 2600
PP-DD 2487
ACDR 15102
Independenţi 4803

Faţă de datele prezentate în tabelul menţionat, membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunilor electorale, radiodifuzorul nu a asigurat, reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, astfel ca toţi competitorii electorali să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, obligaţie ce îi revenea conform Legii nr. 67/2004 şi prevederilor art. 3 din Decizia 195/2012.

De exemplu, în emisiunile electorale difuzate în perioada menţionată, competitorii electorali ai PDL au apărut în materiale cu o durată de 2584 de secunde, cei ai PRM – 2600 de secunde, ai PP-DD – 2487 secunde, ai ACDR – 15102 de secunde şi independenţii – 4803 secunde, în timp ce candidaţii sau reprezentanţii competitorilor electorali ce aparţin USL nu au fost prezentaţi deloc în acest tip de emisiuni.

Or, potrivit art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

De asemenea, şi dispoziţiile art. 3 din Decizia 195/2012, stabilesc aceeaşi obligaţie în sarcina radiodifuzorilor, de a asigura desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând şi principiul corectitudinii, în sensul că toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

În temeiul prevederilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L. titularul licenţei audiovizuale nr. S-TV 107.1/27.01.2005, al deciziei de autorizare nr. 797.0/15.02.2005 şi reautorizare nr. 797.1-1/02.02.2010 pentru postul TARAF TV, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L., pentru postul TARAF TV, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TARAF TV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 63 din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, întrucât în emisiunile electorale difuzate în perioada 25-31 mai 2012, nu a asigurat condiţii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.