Decizia nr. 508 din 07.06.2012

07.06.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 12.000 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176,
Clădirea Willbrook, Corp A, et. 3, cam. 5, sector 1, C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea de către postul de televiziune REALITATEA TV a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale ce urmează a se desfăşura în data de 10 iunie 2012.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.7/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi de reautorizare nr. 447.2-1/25.10.2011). În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a încălcat prevederile articolelor 66 alin. (1) şi 67 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 şi 4 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit dispoziţiilor din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale:
"art. 66 (1): În perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii partidelor politice aflate în competiţie au acces la posturile publice şi private de radiodifuziune şi de televiziune numai la emisiunile şi dezbaterile electorale, în condiţiile art. 63, 64 şi 65.
art. 67 (1): Radiodifuzorii publici şi privaţi au obligaţia de a asigura, prin măsuri tehnice şi redacţionale, reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial."

Dispoziţiile invocate din Decizia nr. 195/2012 prevăd:
"art. 3 - Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii:
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali;
c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.
art. 4 (2): În perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali pot să participe numai la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale."

În fapt, postul de televiziune REALITATEA TV a transmis, în perioada 18 - 31 mai 2012 (respectiv a doua şi a treia săptămână din campania electorală), emisiuni destinate campaniei electorale.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat în aceste emisiuni reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, obligaţie care îi revenea potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012.

Din acest raport a rezultat următoarea situaţie:

PDF - 153.5 ko
Tabel Decizia 508/2012

Membrii Consiliului au constatat existenţa unui dezechilibru semnificativ în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali în emisiunile cu caracter electoral ale postului REALITATEA TV difuzate în perioada 18 - 31 mai 2012, însemnând perioadele 18 - 24 mai (a doua săptămână de campanie electorală) şi 25 - 31 mai (a treia săptămână de campanie electorală).

Potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Decizia nr. 195/2012, în timpul campaniei electorale, informaţiile privind sistemul electoral, tehnica votării, calendarul campaniei electorale, programele politice, opiniile şi mesajele cu conţinut electoral trebuie să fie prezentate exclusiv în următoarele tipuri de emisiuni:
a) emisiuni informative - în care pot fi difuzate informaţii privind sistemul electoral, tehnica votării şi activităţile de campanie ale competitorilor electorali; în acest scop durata programată a emisiunii informative poate fi mărită cu cel mult 15 minute;
b) emisiuni electorale - în care candidaţii îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală;
c) dezbateri electorale - în care competitorii electorali, susţinătorii sau reprezentanţii acestora, precum şi jurnaliştii, analiştii şi alţi invitaţi pun în discuţie programele electorale şi teme de interes public privind campania electorală.

De asemenea, conform art. 1 alin. (1) din Decizia nr. 195/2012, competitorii electorali sunt partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi.

Membrii Consiliului au constatat, de exemplu, că, pe parcursul celor două săptămâni analizate, în emisiunile informative ale postului REALITATEA TV au fost prezentate predominant activităţi de campanie ale USL (97), în timp ce activităţile altor competitori electorali sau candidaţi au fost mult mai puţin reflectate (PDL - 27, UNPR -17, Sorin Oprescu -13). De asemenea, informaţiile referitoare la alţi competitori, precum PP-DD (1) ori PNGCD (1), au fost prezentate numai în săptămâna 25-31 mai 2012.

Or, informaţiile cu caracter electoral prezentate în ediţiile informative difuzate de radiodifuzori trebuie, pe de o parte, să dea competitorilor electorali posibilitatea de a li se prezenta în mod echilibrat activităţile de campanie desfăşurate, iar pe de altă parte, să ofere publicului informaţii suficiente despre toţi competitorii electorali, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză.

În ceea ce priveşte emisiunile de dezbateri electorale, la acestea au participat, în perioada analizată, USL (38 prezenţe), PDL (23 prezenţe), UNPR şi PER (câte 3 prezenţe) şi PP-DD (o prezenţă).

Normele din domeniul audiovizualului care reglementează campania electorală au în vedere ca aceasta să răspundă unor interese generale, atât ale electoratului, cât şi ale competitorilor electorali.

Astfel, pe de o parte, publicul telespectator are dreptul de a fi informat corect, pentru a-şi putea asuma votul acordat unui candidat; pe de altă parte, radiodifuzorii implicaţi în campania electorală au obligaţia de a oferi tuturor competitorilor electorali posibilitatea de a se face cunoscuţi în condiţii care să respecte principiile echităţii şi echilibrului.

În afară de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat şi faptul că în emisiunea de dezbatere „Realitatea la raport”, difuzată de postul de televiziune REALITATEA TV în data de 23.05.2012, emisiune care nu a fost calificată de radiodifuzor ca fiind de „dezbatere electorală” a participat, în calitate de invitat, un candidat la alegerile locale, respectiv d-nul Rareş Mănescu (candidat USL la Primăria sectorului 6).

Consiliul a constatat aceeaşi situaţie şi în ceea ce priveşte emisiunea „Test de stres” difuzată în ziua de 25.05.2012, emisiune care nu a fost marcată ca având caracter electoral, şi în cadrul căreia a fost invitat un candidat la funcţia de primar al municipiului Tg. Mureş, dl. Ciprian Dobre.

În aceste condiţii, Consiliul a apreciat că au fost încălcate dispoziţiile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 şi ale art. 4 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012, dispoziţii potrivit cărora, în perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali pot să participe numai la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale.

Membrii Consiliului au constatat că, prin prezenţa unui candidat la o emisiune care nu a fost calificată şi nici marcată ca având caracter electoral, postul REALITATEA TV nu a respectat dispoziţiile menţionate, care instituie în sarcina radiodifuzorilor obligaţia ca orice competitor electoral (definit potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Decizia nr. 195/2012) să fie prezent numai în emisiuni electorale sau de dezbatere electorală.

În consecinţă, prezentarea unor candidaţi sau a reprezentanţilor competitorilor electorali în alte condiţii decât cele reglementate prin normele legale, precum art. 66 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 şi art. 4 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012, are drept consecinţă afectarea echilibrului campaniei electorale, precum şi opţiunea de vot a electoratului.

Consiliul consideră că respectarea prevederilor legale care privesc modul de desfăşurare a campaniei electorale are ca scop principal crearea posibilităţii de informare corectă a publicului telespectator, în calitatea lui de votant la alegerile din 10 iunie 2012, având în vedere că televiziunea reprezintă cel mai important mijloc de comunicare media, sursa cea mai „accesată” de public în scopul informării sale.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul consideră că radiodifuzorii trebuie să-şi asume responsabilitatea de a reflecta în mod echitabil şi echilibrat campania electorală pentru alegerile locale, în aşa fel încât toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Faţă de aceste aspecte şi având în vedere că radiodifuzorul a mai fost anterior sancţionat pentru încălcarea dispoziţiilor referitoare la reflectarea campaniei electorale pentru alegerile locale pe posturile de radio şi de televiziune, membrii Consiliului au propus şi au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, sancţionarea acestuia cu amendă de 12.000 lei.

În temeiul prevederilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 30.7/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi de reautorizare nr. 447.2-1/25.10.2011 pentru postul de televiziune REALITATEA TV, se sancţionează cu amendă de 12.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 66 alin. (1) şi 67 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 şi 4 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2: În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3: Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu amendă de 12.000 lei pentru încălcarea art. 67 din Legea nr. 67/2004 şi a art. 3 din Decizia nr. 195/2012, întrucât în emisiunile destinate campaniei electorale, difuzate în perioada 18 - 31 mai 2012, nu a reflectat în mod echitabil şi echilibrat campania electorală, în aşa fel încât toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Sancţiunea a fost aplicată şi pentru nerespectarea art. 66 din Legea nr. 67/2004 şi art. 4 din Decizia privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale, întrucât în mai multe emisiuni care nu au avut caracter electoral au fost prezenţi candidaţi.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali pot să participe numai la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.