Decizia nr. 509 din 07.06.2012

07.06.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. CLAS MEDIA SRL
Oradea, Str. Teatrului nr. 1-2, jud. BIHOR

pentru postul de televiziune FAVORIT TV
Bucureşti, Str. Fabricii nr. 46B, sector 6

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Monitorizare cu privire la respectarea dispoziţiilor din domeniul audiovizualului referitoare la reflectarea campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi sesizările înregistrate la C.N.A. sub numerele 8809/28.05.2012, 8812/29.05.2012 şi 8813/29.05.2012.

Postul de televiziune FAVORIT TV aparţine S.C. CLAS MEDIA SRL (licenţă audiovizuală nr. S-TV 83.1/26.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 756.0-1/14.12.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale articolelor 4 alin. (2) şi 5 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 66 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale prevede că în perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii partidelor politice aflate în competiţie au acces la posturile publice şi private de radiodifuziune şi de televiziune numai la emisiunile şi dezbaterile electorale, în condiţiile art. 63, 64 şi 65

Potrivit dispoziţiilor invocate din Decizia nr. 195/2012:
Art. 4 (2) În perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali pot să participe numai la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale.
Art. 5 (2) Emisiunile dedicate campaniei electorale, spoturile publicitare electorale şi emisiunile informative care prezintă activităţile de campanie ale candidaţilor pot fi difuzate numai în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri. Emisiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) vor fi marcate ca atare, la începutul emisiunii, respectiv cu menţiunea „emisiune electorală” sau, după caz, „dezbateri electorale”.

În fapt, postul de televiziune FAVORIT TV a difuzat în ziua de duminică, 20 mai 2012 prima ediţie a Festivalului Muntelui, organizat cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la atestarea documentară a oraşului Predeal.

În această emisiune a fost prezent domnul Liviu Cocoş (candidat din partea PNL la funcţia de primar al oraşului Predeal), care a spus că este prima ediţie a Festivalului muntelui, că speră că vor urma şi altele şi că în acest fel oraşul Predeal va fi promovat.

În continuare, a vorbit domnul Aristotel Căncescu (candidat din partea PNL la funcţia de preşedinte al CJ Braşov), care a arătat că Braşovul a împlinit anul trecut 575 de ani, iar Predealul este „un frate mai mic sau un copil al acestuia”. De asemenea, a precizat că Predealul este una din cele mai frumoase staţiuni din România şi din Europa şi că a sprijinit întotdeauna dezvoltarea acesteia, alături de dl. Liviu Cocoş.

Domnul Adrian Vestea, candidat USL la funcţia de primar al oraşului Râşnov, a fost invitat de prezentator să spună câteva cuvinte. Acesta a precizat că vine din Râşnov şi transmite salutul său râşnovenilor, vorbind apoi despre diverse activităţi, între care Festivalul Olimpic Internaţional al Tineretului, precum şi despre sporturile de iarnă.

În emisiune a fost prezent şi domnul Savin Emanoil (candidat din partea PDL la funcţia de primar al oraşului Buşteni), care a vorbit despre faptul că acum 4 ani a făcut o greşeală, pentru că el merita şi acum 4 ani să fie primarul oraşului Buşteni. Din conţinutul raportului de monitorizare a reieşit că radiodifuzorul nu a transmis la CNA intenția de a difuza emisiuni dedicate campaniei electorale și nu a marcat această emisiune ca fiind electorală.

Analizând raportul, membrii Consiliului au apreciat că difuzarea, în timpul campaniei electorale, a unei emisiuni de la un eveniment public, cu impact asupra comunităţii, în cadrul căreia au fost prezentaţi o serie de candidaţi la alegerile ce urmează a se desfăşura în data de 10 iunie 2012 a fost de natură să contravină dispoziţiilor legale privind desfăşurarea campaniei electorale pe posturile de radio şi televiziune.

Consiliul a apreciat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi pe cele ale art. 4 alin.(2) din Decizia 195/2012, potrivit cărora, în perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali pot să participe numai la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale.

Astfel, Consiliul a constatat că, deşi radiodifuzorul nu şi-a propus să difuzeze emisiuni cu caracter electoral pe durata campaniei pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, totuşi a înţeles ca, într-o emisiune care nu avea caracter electoral, să prezinte candidaţi la alegerile locale, ceea ce a constituit o formă de promovare a acestora, în context electoral, promovare care s-a făcut în alte emisiuni decât cele electorale şi de dezbateri electorale.

Radiodifuzorul ar fi avut posibilitatea să difuzeze în mod legal o astfel de emisiune numai într-o emisiune electorală, marcată ca având un astfel de caracter. Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 195/2012, constituie o emisiune electorală aceea în care candidaţii îşi prezintă programele politice şi activităţile de campanie electorală; or, deşi în emisiunea Festivalul Muntelui au fost prezentaţi candidaţi aflaţi în campanie electorală, emisiunea nu a fost declarată ori marcată ca având un astfel de caracter.

De asemenea, în conformitate cu alin. (2) al art. 5, emisiunile cu caracter electoral vor fi marcate ca atare, la începutul emisiunii, respectiv cu menţiunea „emisiune electorală”.

Mai mult, conform prevederilor referitoare la campania electorală în audiovizual, în timpul campaniei electorale, informaţiile privind programele politice, opiniile şi mesajele cu conţinut electoral trebuie să fie prezentate exclusiv în emisiuni cu caracter electoral, iar candidaţii care deţin funcţii publice pot apărea în emisiunile informative numai în probleme de strictă actualitate legate de exercitarea funcţiei lor, în aceste situaţii radiodifuzorii având obligaţia să asigure echidistanţa şi pluralismul de opinii.

Deşi cunoştea că avea obligaţia de a prezenta candidaţi şi competitori electorali numai în emisiuni cu caracter electoral, definite ca atare de legiuitor, emisiuni ce puteau fi difuzate numai de luni până vineri, radiodifuzorul a transmis totuşi o emisiune în care a prezentat competitori electorali în ziua de duminică, 20 mai 2012.

Consiliul consideră că respectarea prevederilor legale care privesc modul de desfăşurare a campaniei electorale are ca scop principal crearea posibilităţii de informare corectă a publicului telespectator, în calitatea lui de votant la alegerile din 10 iunie 2012, având în vedere că televiziunea reprezintă cel mai important mijloc de comunicare, sursa cea mai „accesată” de public în scopul informării sale.

Normele din domeniul audiovizualului care reglementează campania electorală au în vedere ca aceasta să răspundă unor interese generale, atât ale electoratului, cât şi ale competitorilor electorali. Astfel, pe de o parte, publicul telespectator are dreptul de a fi informat corect, pentru a-şi putea asuma votul acordat unui candidat; pe de altă parte, radiodifuzorii implicaţi în campania electorală au obligaţia de a oferi tuturor competitorilor electorali posibilitatea de a se face cunoscuţi în condiţii care să respecte principiile echităţii şi echilibrului. Faţă de aceste aspecte, constatând încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea acestuia cu somaţie publică. În temeiul şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. CLAS MEDIA SRL (licenţă audiovizuală nr. S-TV 83.1/26.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 756.0-1/14.12.2004 pentru postul de televiziune FAVORIT TV), se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale articolelor 4 alin. (2) şi 5 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune FAVORIT TV cu somaţie publică pentru încălcarea art. 66 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor publice locale şi ale art. 5 din Decizia nr. 195/2012, întrucât a prezentat mai mulţi candidaţi la alegerile locale într-o emisiune care nu a avut caracter electoral şi care a fost difuzată duminică, 20 mai 2012.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali pot să participe numai la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale, care pot fi difuzate numai în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.