Decizia nr. 514 din 07.06.2012

07.06.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A. C.U.I. 14080700
cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176,
Clădirea Willbrook, Corp A, et. 3, cam. 5, sector 1,

pentru postul de televiziune REALITATEA TV
din localitatea Cluj-Napoca
, str. Heltai Gaspar nr. 1B, jud. Cluj

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea de către postul de televiziune REALITATEA TV din Cluj-Napoca a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale ce urmează a se desfăşura în data de 10 iunie 2012.

Postul de televiziune REALITATEA TV din Cluj-Napoca aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 240.6/11.11.2003, decizia de autorizare nr. 827.2/24.03.2009 pentru localitatea Cluj-Napoca, judeţul Cluj).

În urma analizării raportului, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A.a încălcat prevederile art. 65 alin. (7) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale art. art. 5 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Potrivit dispoziţiilor art. 65 alin. (7) din Legea nr. 67/2004, timpii de antenă la radiodifuziunile şi televiziunile publice şi private, inclusiv cele prin cablu, se acordă partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, în fiecare din zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri. Fiecare candidat independent are dreptul la timp de antenă, la studiourile teritoriale, de cel mult 5 minute, însumate pe întreaga durată a desfăşurării campaniei electorale. Candidaţii independenţi din circumscripţiile electorale din municipiul Bucureşti şi cei din municipiile reşedinţă de judeţ, care nu sunt pe raza de acoperire a unui studio, au acces la serviciile publice naţionale de radiodifuziune şi de televiziune în acelaşi interval de timp de cel mult 5 minute, însumate pe întreaga durată a desfăşurării campaniei electorale.

Conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012, emisiunile dedicate campaniei electorale, spoturile publicitare electorale şi emisiunile informative care prezintă activităţile de campanie ale candidaţilor pot fi difuzate numai în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri, iar emisiunile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) din acelaşi act normativ vor fi marcate ca atare, la începutul emisiunii, respectiv „emisiune electorală” sau, după caz, „dezbateri electorale”.

În fapt, în cadrul emisiunii „Ediţie Specială”, emisiune de talk show transmisă duminică, 3 iunie 2012, în intervalul orar 18.19-19.00, în direct de la Casa TIFF (unde în săptămâna 1-10 iunie se desfăşoară la Cluj-Napoca Festivalul Internaţional de Film Transilvania), postul REALITATEA TV din Cluj-Napoca a difuzat o dezbatere cu privire la subiectul „Filmul şi politica”.

La emisiune au participat, pe lângă actori, regizori sau jurnalişti, şi persoane care se află în competiţia electorală pentru alegerile din 10 iunie 2012, respectiv: d-na Claudia Anastase - candidat la funcţia de consilier local din partea USL, d-nul Ekstein Kovacs Peter - candidat la funcţia de primar al municipiului Cluj-Napoca din partea UDMR, iar de la masa rotundă, d-na Aurelia Cristea - candidat la funcţia de consilier judeţean CJ Cluj din partea USL, care a luat cuvântul din public. Emisiunea a fost moderată de d-nul Octavian Hoandră - editorialistul Ziua de Cluj. În cadrul emisiunii au fost dezbătute subiecte comune dintre politică şi film. Pe parcursul acesteia, în intervalul orar 18:23 -18.26, pe ecran afost afişată menţiunea ’’Dezbatere electorală, Tu decizi/Alegeri locale 2012’’.

Moderatorul emisiunii, d-nul Octavian Hoandră i-a invitat pe cei prezenţi la o discuţie despre ceea ce înseamnă filmul politic şi a dat cuvântul atât jurnaliştilor, actorilor, regizorilor prezenţi, precum şi politicienilor care au acceptat invitaţia la această dezbatere cu titlul „Filmul şi Politica”, discuţia plecând de la vizionarea filmului politic „Ministrul”. Redăm din raportul de monitorizare:
Claudia Anastase: ’’Sunt Claudia Anastase – Partidul Social Democrat. Decriptăm împreună mesajul astăzi. ... cred că filmul profund ar putea fi cursor pentru viaţa politică, sper să nu substituite integral viaţa politică ...’’
Ekstein Kovacs Peter: ’’...n-am văzut filmul pentru că sunt în campanie şi vreau să fiu primarul Clujului, ca atare, un film destul de lung, n-a intrat în economia mea de campanie. În schimb, am la mine nişte ziare din care mă cunoaşteţi mai bine, a la Cluj, pe spate e Drogba ...’’
Rareş Bogdan: ,,...am să-i pasez microfonul, după un minut, d-nei Aureliei Cristea, un politician care promite, un altfel de politician...’’.
Aurelia Cristea: ’’ .. eu personal, ca şi un politician care aspiră să facă politică altfel, îmi doresc, să avem şi o clasă politică care să pună România pe harta lumii cu demnitate şi cu onoare. Vă mulţumesc.’’
Rareş Bogdan: Între timp vreau să spun că cea mai bună campanie electorală pe care am văzut-o...E a domnului de acolo cu barbă (referire la dl. Ekstein)...ştiu că nu se aşteaptă la asta, dar e cea mai bună campanie... Felicitări...’’
Ekstein Kovacs Peter: ’’:..acum am în campanie... am Farmacia Ekstein, cupa Ekstein, am cinematograful Ekstein. ...De altfel, am avut câteva legi care au avut tangenţă în primul rând cu justiţia .... Şi am avut nişte neînţelegeri destul de crase chiar la mine în partid cu privire la modalităţile şi duritatea unei campanii şi legislaţii anticorupţie...’’

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunii ,,Ediţie specială” din 3 iunie 2012, pe lîngă jurnalişti, actori, regizori, au fost invitate şi persoane care candidează la alegerile locale din 10 iunie 2012.

În acest context, în cadrul emisiunii au fost făcute comentarii cu caracter electoral, iar pe ecran a fost afişat textul ,,Dezbatere electorală, Tu decizi/Alegeri locale 2012’’, în condiţiile în care acestă emisiune a fost difuzată într-o zi de dumnică, respectiv în 3 iunie 2012.

Având în vedere aspectul că emisiunea a fost difuzată într-o zi de duminică, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile articolelor 65 alin. (7) din Legea nr. 67/2004 şi 5 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012.

Potrivit dispoziţiilor art. 65 alin. (7) din Legea nr. 67/2004, timpii de antenă la radiodifuziunile şi televiziunile publice şi private, inclusiv cele prin cablu, se acordă competitorilor locali, în fiecare din zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri.

De asemenea, la art. 5 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012 se prevede că emisiunile dedicate campaniei electorale, spoturile publicitare electorale şi emisiunile informative care prezintă activităţile de campanie ale candidaţilor pot fi difuzate numai în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri.

Faţă de aceste aspecte, constatând încălcarea dispoziţiilor referitoare la reflectarea campaniei electorale pentru alegerile locale pe posturile de radio şi de televiziune, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul prevederilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 240.6/11.11.2003, decizia de autorizare nr. 827.2/24.03.2009 pentru localitatea Cluj-Napoca, judeţul Cluj) se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 65 alin. (7) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale art. 5 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A., pentru postul REALITATEA TV din Cluj-Napoca, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul REALITATEA TV din Cluj-Napoca cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 65 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, întrucât emisiunea ,,Ediţie specială” din 3 iunie 2012, care a avut caracter electoral şi la care au participat candidaţi la alegerile locale, a fost difuzată într-o zi de duminică.

Potrivit dispoziţiilor invocate, emisiunile dedicate campaniei electorale pot fi difuzate numai în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.