Decizia nr. 515 din 07.06.2012

07.06.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. MEDIASET INTERNAŢIONAL S.R.L.
cu sediul în TULCEA, str. Podgoriilor nr. 32, bl. 32, sc. C, ap. 6, jud. Tulcea

pentru postul RADIO DELTA

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea dispoziţiilor din domeniul audiovizualului referitoare la reflectarea campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Postul RADIO DELTA din Tulcea aparţine radiodifuzorului S.C. MEDIASET INTERNAŢIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 613.2/22.10.2004, decizia de autorizare nr. 885.0/28.06.2005).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 6 alin. (4) lit. b) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Conform prevederilor invocate, conţinutul spoturilor electorale trebuie să respecte următoarele cerinţe:
b) să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice;

În fapt, în cadrul emisiunii electorale „Blitz Electoral” difuzată în data de 04.06.2012, au fost difuzate trei spoturi electorale care, prin conţinutul lor, au adus atingere imaginii unui competitor electoral, respectiv Partidului Democrat Liberal.

Astfel, în primul spot, candidatul USL la Preşedinţia Consiliului Judeţean Tulcea, dl. Horia Teodorescu, a îndemnat publicul să voteze candidaţii USL la alegerile din 10 iunie 2012 şi nu pe cei ai PD-L, despre care a susţinut că reprezintă „gaşca de corupţi” în Consiliul Judeţean Tulcea.

În cel de-al doilea spot, dl. Horia Teodorescu s-a adresat electoratului, cerându-i să voteze cu USL, în defavoarea PD-L care, în anul 2010, împreună cu Băsescu „au tăiat salariile cu 25 %, au tăiat pensiile, au dat afară oamenii”.

În cel de-al treilea spot, acelaşi candidat a afirmat despre dl. Tarhon (Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea), că împreună cu PD-L au închis două spitale din judeţul Tulcea, în Babadag şi Sulina, sugerând electoratului să-i sancţioneze pentru aceste fapte la alegerile ce urmează să aibă loc în data de 10 iunie 2012.

Redăm conţinutul spoturilor difuzate de postul RADIO DELTA în emisiunea electorală “Blitz Electoral” din 4 iunie 2012:

“Eu, Horia Teodorescu, am votat alături de colegul meu Victor Ponta, căderea guvernului PD-L - Boc în Parlamentul României. Acum e rândul tău să dai jos gaşca de corupţi PD-L de la Consiliul Judeţean Tulcea. Pe 10 iunie votează USL!”
“În 2010 Băsescu şi PD-L au tăiat salariile cu 25%, au tăiat pensiile, au dat afară oamenii, acum după doi ani e rândul tău să-i dai afară, pe 10 iunie votează USL!”
“Tarhon şi PD-L au lovit în sănătatea ta şi a familiei tale, închizând două spitale în judeţul Tulcea, în Babadag şi Sulina, e rândul tău să-i loveşti unde-i doare mai tare - pe 10 iunie votează USL!”

Analizând cele trei spoturi electorale, membrii Consiliului au constatat că acestea au fost difuzate cu încălcarea prevederilor art. 6 alin. (4) lit. b) din Decizia nr. 195/2012, întrucât candidatul unui competitor electoral a făcut afirmaţii denigratoare la adresa altui competitor electoral, fapt de natură a-i prejudicia imaginea contracandidatului.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că dl. Horia Teodorescu, candidat USL la funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, a îndemnat electoratul să-i „sancţioneze” pe candidaţii competitorului electoral PD-L la alegerile din 10 iunie 2012, în sensul de a nu-i vota, întrucât aceştia reprezintă „gaşca de corupţi” din Consiliul Judeţean Tulcea şi că, împreună cu dl. Traian Băsescu, în anul 2010, au tăiat salariile cu 25 %, au tăiat pensiile şi au disponibilizat o parte dintre angajaţi, iar împreună cu dl. Victor Tarhon, actualul Preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, au închis două spitale din Babadag şi Sulina.

Or, potrivit dispoziţiilor invocate, conţinutul spoturilor electorale nu trebuie să cuprindă afirmaţii ce pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice.

Faţă de aceste aspecte, constatând încălcarea dispoziţiilor referitoare la reflectarea campaniei electorale pentru alegerile locale pe posturile de radio şi de televiziune, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 6 alin. (4) lit. b) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

În temeiul prevederilor art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. MEDIASET INTERNAŢIONAL S.R.L., titularul licenţei audiovizuale nr. R 613.2/22.10.2004, al deciziei de autorizare nr. 885.0/28.06.2005 pentru postul RADIO DELTA se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 6 alin. (4) lit. b) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. MEDIASET INTERNAŢIONAL S.R.L are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 06.00 - 14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO DELTA cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 6 din Decizia privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale, întrucât în cadrul unor spoturi electorale de promovare a unui candidat USL la funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea au fost făcute afirmaţii denigratoare la adresa competitorului electoral PD-L, de natură a aduce atingere imaginii acestuia.

Potrivit dispoziţiilor invocate, conţinutul spoturilor electorale nu trebuie să cuprindă afirmaţii ce pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.