Decizia nr. 517 din 07.06.2012

07.06.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. EUROMEDIA S.R.L.
Piatra Neamţ, str. Mihai Viteazu nr. 1, bl. C1, parter, Jud. Neamţ, CUI 13810424

pentru postul de televiziune UNU TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea dispoziţiilor din domeniul audiovizualului referitoare la reflectarea campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Postul de televiziune UNU TV aparţine radiodifuzorului S.C. EUROMEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 223.2/15.06.2000 şi decizia de autorizare nr. 451.1/18.04.2003 pentru localitatea Piatra Neamţ, judeţul Neamţ).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. EUROMEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi pe ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Conform prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 din Decizia nr. 195/2012, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii:
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali;
c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

În fapt, în perioada 25 - 31.05.2012, prezenţa competitorilor electorali în emisiunile electorale difuzate de postul UNU TV a fost următoarea:

Data Denumire emisiune Persoana invitata/candidat/functie publica-oras Competitor electoral Nr.aparitii/ reportaj Durata aparitii/reportaj [hh:mm:ss]
25.05.2012 Emisiune electorala Farcasanu Mihai PPDD 1 00:29:00
Emisiune electorala Badea Dumitru PRM 1 00:29:00
Emisiune electorala Tarata Culits APEL 1 00:52:00
Emisiune electorala Chirila Viorel independent 1 00:28:00
Emisiune electorala Negelschi Liviu independent 1 00:29:00
Emisiune electorala Stefan Gheorghe si Tarata Culita APEL 1 00:59:00
28.05.2012 Emisiune electorala Chirila Viorel independent 1 00:27:00
Emisiune electorala Farcasanu Mihai PPDD 1 00:58:00
Emisiune electorala Tarata Culits APEL 1 00:30:00
Emisiune electorala Tarata Culits APEL 1 00:28:00
Emisiune electorala Gheorghe Neculae PRM 1 00:28:00
Emisiune electorala Iosub Janel PNG 1 00:57:00
Emisiune electorala Anton Monica PPDD 1 00:56:00
29.05.2012 Emisiune electorala Farcasanu Mihai PPDD 1 00:27:00
Emisiune electorala Gheorghe Neculae PRM 1 00:28:00
Emisiune electorala Tarata Culits APEL 1 00:58:00
Emisiune electorala Pruteanu Vasile USL 1 00:29:00
Emisiune electorala Anton Monica PPDD 1 00:56:00
Emisiune electorala Stefan Gheorghe APEL 1 00:50:00
30.05.2012 Emisiune electorala Negelschi Liviu independent 1 00:27:00
Emisiune electorala Tarata Culits APEL 1 00:52:00
Emisiune electorala Badea Dumitru PRM 1 00:27:00
Emisiune electorala Farcasanu Mihai PPDD 1 00:28:00
Emisiune electorala Chirila Viorel independent 1 00:29:00
Emisiune electorala Stefan Gheorghe APEL 1 00:30:00
31.05.2012 Emisiune electorala Badea Dumitru PRM 1 00:28:00
Emisiune electorala Farcasanu Mihai PPDD 1 00:29:00
Emisiune electorala Ursarescu Dorinel USL 1 00:29:00
Emisiune electorala Stefan Gheorghe si Tarata Culita APEL 1 00:59:00

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, obligaţie care îi revenea potrivit Legii nr. 67/2004 şi prevederilor art. 3 din Decizia 195/2012.

Astel, în urma monitorizării perioadei 25 – 31 mai 2012, a rezultat situaţia prezentată în tabelul următor:

Competitor electoral Nr.aparitii/ reportaj Durata aparitii/reportaj [hh:mm:ss]
APEL 9 6:58:00
USL 2 0:58:00
PPDD 7 4:43:00
PRM 5 2:20:00
PNGCD 1 0:57:00
Chirilă Viorel 3 1:24:00
Negelschi Liviu 2 0:56:00

Membrii Consiliului au constatat existenţa unui dezechilibru în privinţa participărilor în emisiunile electorale. De exemplu, competitorii electorali ai APEL au avut 9 apariţii, cei ai PP-DD 7 apariţii, candidaţii PRM 5 apariţii, cei ai USL 2 apariţii, candidaţii independenţi 5 apariţii, iar cei ai PNGCD o apariţie, în timp ce alţi competitori electorali nu a avut nicio apariţie.

Astfel, radiodifuzorul a prezentat doar anumiţi competitori electorali, în timp ce reprezentanţii altor partide aflate în competiţie electorală nu au fost prezenţi în nicio emisiune electorală.

De asemenea, membrii Consiliului au mai constatat că şi în ceea ce priveşte timpul acordat competitorilor aceştia nu au beneficiat de aceeaşi expunere, în condiţiile în care unii candidaţi au avut la dispoziţie 6 ore şi 58 de minute, iar alţi candidaţi 56 de minute.

Or, potrivit art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

De asemenea, şi dispoziţiile art. 3 din Decizia 195/2012, stabilesc aceeaşi obligaţie în sarcina radiodifuzorilor de a asigura desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând şi principiul corectitudinii, în sensul că toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul consideră că radiodifuzorii trebuie să-şi asume responsabilitatea de a reflecta în mod echitabil şi echilibrat campania electorală pentru alegerile locale, în aşa fel încât toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Potrivit raportului întocmit, pe toată perioada de campanie electorală monitorizată situaţia prezenţelor competitorilor electorali în cadrul emisiunilor electorale prezentate de postul UNU TV a fost după cum urmează:

Competitor electoral Nr.aparitii/ reportaj Durata aparitii/reportaj [hh:mm:ss]
USL 8 3:52:00
APEL 23 17:48:00
PPDD 18 11:41:00
PRM 13 7:04:00
PNGCD 3 2:24:00
CHIRILA V 8 3:44:00
NEGELSCHI L 7 3:10:00

Faţă de toate aceste aspecte şi ţinând cont că radiodifuzorul a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, constatând încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

În temeiul prevederilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. EUROMEDIA S.R.L. titular al licenţei audiovizuală nr. TV 223.2/15.06.2000 şi al deciziei de autorizare nr. 451.1/18.04.2003 pentru postul UNU TV din localitatea Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. EUROMEDIA S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00 - 22.00, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul UNU TV cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 63 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, întrucât în emisiunile electorale difuzate în perioada 25 - 31 mai 2012 nu a asigurat condiţii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali.’’

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.