Decizia nr. 519 din 07.06.2012

07.06.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 13.500 lei a S.C. ANTENA 3 S.A.
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, et. 1, sector 1 C.U.I. R15971591

pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele prezentate de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea dispoziţiilor din domeniul audiovizualului referitoare la reflectarea campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.2/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-1/24.06.2005).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi pe cele ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

Conform dispoziţiilor art. 3 din Decizia nr. 195/2012, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii:
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali;
c) corectitudine – toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

În fapt, în perioada 18 - 31.05.2012, postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS a difuzat în cadrul emisiunilor informative şi electorale, activităţile de campanie ale competitorilor electorali, după cum urmează:

PDF - 107.7 ko
Tabel Decizia 519/2012

Faţă de datele prezentate în tabelele menţionate, membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunilor informative şi electorale difuzate în perioada menţionată, radiodifuzorul nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, astfel încât toţi competitorii electorali să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, obligaţie ce îi revenea conform Legii nr. 67/2004 şi prevederilor art. 3 din Decizia 195/2012.

Potrivit art. 1 alin. (1) din Decizia nr. 195/2012, competitorii electorali sunt partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi.

De exemplu, în emisiunile informative difuzate în cea de a doua săptămână de campanie electorală, cuprinsă între 18-24 mai 2012 (s2), competitorii electorali ai USL au apărut de 59 de ori, cei ai PD-L şi candidatul independent Sorin Opresscu au apărut de câte 15 ori fiecare, ai UDMR de 5 ori, ai PP-DD, PRM, MC-L şi APEL (PD-L + UNPR) de câte 3 ori fiecare, ai USP de 2 ori şi alţi candidaţi independenţi de 11 ori.

În perioada 25-31 mai 2012, reprezentând cea de a treia săptămână de campanie (s3), competitorii electorali ai USL au fost prezentaţi în emisiunile informative de 79 de ori, cei ai PD-L de 44 de ori, ai UDMR de 3 ori, ai UNPR de 9 ori, ai PNG o singură dată, candidatul independent Sorin Oprescu de 11 ori, iar alţi candidaţi independenţi au apărut de 7 ori, în timp ce alţi competitori electorali ai PP-DD, PRM, MC-L, USP şi APEL (PD-L + UNPR) nu au beneficiat de nicio promovare în cadrul acestui tip de emisiuni.

De asemenea, în emisiunile electorale difuzate în cea de-a doua săptămână de campanie electorală, cuprinsă între 18-24 mai 2012, competitorii electorali ai USL au apărut în materiale cu o durată de 7.297 de secunde, candidatul independent Sorin Oprescu în materiale cu o durată de 843 de sedunde, iar competitorii electorali ai PD-L în materiale cu o durată de 1.553 de secunde, în timp ce candidaţii UNPR, UDMR, PNG, PP-DD, Alianţa pentru Vrancea, APC şi alţi candidaţi independenţi nu au fost promovaţi deloc în acest tip de emisiuni.

Totodată, în perioada 25-31 mai 2012, reprezentând cea de a treia săptămână de campanie electorală, competitorii electorali ai USL au apărut în emisiunile electorale timp de 6775 de secunde, candidatul independent Sorin Oprescu în materiale cu o durată de 534 de secunde, iar competitorii electorali ai PD-L în materiale cu o durată de 358 de secunde, în timp ce candidaţii UNPR, UDMR, PNG, PP-DD, Alianţa pentru Vrancea, APC şi alţi candidaţi independenţi nu au fost promovaţi deloc în acest tip de emisiuni.

Or, potrivit art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

De asemenea, şi dispoziţiile art. 3 din Decizia 195/2012, stabilesc aceeaşi obligaţie în sarcina radiodifuzorilor, de a asigura desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând şi principiul corectitudinii, în sensul că toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Consiliul consideră că respectarea prevederilor legale care privesc modul de desfăşurare a campaniei electorale are ca scop principal crearea posibilităţii de informare corectă a publicului telespectator, în calitatea lui de votant la alegerile din 10 iunie 2012, având în vedere că televiziunea reprezintă cel mai important mijloc de comunicare audivizuală, sursa cea mai “accesată” de public în scopul informării sale.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul consideră că radiodifuzorii trebuie să-şi asume responsabilitatea de a reflecta în mod echitabil şi echilibrat campania electorală pentru alegerile locale, astfel încât toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Ţinând cont de faptul că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea prevederilor referitoare la reflectarea campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, Consiliul a propus sancţionarea acestuia cu amendă în cuantum de 13.500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A., titularul licenţei audiovizuale nr. S-TV 76.2/16.12.2003 şi al deciziei de autorizare nr. 882.0-1/24.06.2005 pentru postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS, se sancţionează cu amendă în cuantum de 13.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul SC ANTENA 3 S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 3 cu amendă de 13.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 63 din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, întrucât în emisiunile informative şi cele electorale difuzate în perioada 18 - 31 mai 2012 nu a asigurat condiţii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.