Decizia nr. 520 din 07.06.2012

07.06.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. BG MEDIA S.R.L.,
cu sediul în Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.10, et.6
jud Suceava

pentru postul de televiziune BUCOVINA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 7 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoarrtele de monitorizare întocmite de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiilor înregistrate la CNA cu nr. 8673/25.05.2012 cu privire la emisiunea „La o vorbă cu Meşterul Manole”, ediţiile din 19, 20 şi 24 mai 2012 şi nr. 8875/29.05.2012 referitoare la respectarea de către postul de televiziune BUCOVINA TV a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale ce urmează a se desfăşura în data de 10 iunie 2012.

Postul de televiziune BUCOVINA TV aparţine S.C. BG MEDIA S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV 336/25.07.2005 şi decizia de autorizare nr. 1232.0/23.01.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare cu privire la ediţiile emisiunii „La o vorbă cu Meşterul Manole”, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile articolele 30, 34 alin. (1) şi 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit dispoziţiilor invocate:
- art. 30: Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.
- art. 34 alin. (1): Orice persoană are dreptul la propria imagine.
- art. 40 alin. (1): În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.

În fapt, în luna aprilie 2012, postul BUCOVINA TV a difuzat emisiunea “La o vorbă cu Meşterul Manole”, emisiune ce a fost redifuzată în zilele de 19, 20 şi 24 mai 2012, perioadă în care se desfăşura campania electorală. Titlul emisiunii a fost “Sadova, tărâm de legendă şi frumuseţe, are nevoie de o nouă viaţă”.

În cadrul emisiunii a fost difuzat un reportaj despre activitatea primarului comunei Sadova, reportaj în care au fost aduse acuzaţii de natură penală sau morală la adresa acestuia, atât din partea redactorului Ioan Manole, care a realizat reportajul, cât şi din partea interlocutorului său, dl. Lehaci, persoana intervievată.

Astfel, dl. Lehaci l-a acuzat pe primarul în exerciţiu că nu a făcut nimic în cei 16 ani de când este primar, că unele lucrări au fost finanţate cu bani din tăierea pădurilor şi din vânzarea materialului lemnos şi că pentru lucrările realizate (construirea gardurilor, a băncuţelor şi a drumurilor) nu au fost făcute licitaţii, lucrările fiind atribuite direct prin hotărâri ale Consiliului Local.

Pentru aceste acuzaţii nu au fost solicitate şi prezentate nici punctele de vedere ale primarului şi nici ale reprezentanţilor Consiliului local, sau ale consilierilor.

Redăm, spre exemplificare, din raportul de monitorizare:
Lehaci: “Tot ce ne trebuie avem, dar ne mai trebuie un pic de bună gospodărire şi administrare de om gospodar. Iar de 16 ani de zile de când avem în fruntea comunei pe dl. primar Rusu, cu tot respectul, dar nu putem să tolerăm, de atâta timp nu ne-a arătat nimic că poate face, în afară de politică şi de alte încrengături nu ne-a arătat nimic. (...)
Lehaci: Autoritatea locală se preocupă de multe alte probleme, de campania electorală, de făcut bani pentru campanie şi de alte probleme, de unde e sursa de finanţare, de bani, de aici nu prea ies bani, din mizerie, de la curăţenie, de la tăierea pădurilor, de la vânzarea materialului lemnos…”
Ion Manole: Aici se cheltuie bani.
Lehaci: Aici se cheltuie bani, acolo de unde iasă bani, cu asta se ocupă Primaria”
Ion Manole: Mai albi, mai negri pentru zile negre…”.
Ion Manole: Spuneţi-mi, oamenii au răbdare, dar ca să fii 16 ani edilul comunei şi să nu faci aproape nimic, vă întreb eu pe dvs. Nu este cruzime, nu este masochism din partea oamenilor? (...)

A fost prezentată clădirea aflată în ruină a fabricii de mobilă şi situatia terenului aparţinând fabricii.
Lehaci: Marea majoritate nu cunoaşte, e lipsă de informare. Toate ce s-au făcut, dl. primar a avut grijă să le acopere bine, să le acopere bine cu diferite hotărâri de Consiliu… eu înţeleg că avem oameni pricepuţi, consilieri, dar totuşi lucrările ar trebui să se expună unor licitaţii, nu să se atribuie direct. Unul face garduri, unul face băncuţe, unul face drumuri…
Lehaci: Şi mă repet, dl. primar a reuşit să traducă oamenii din comună, pentru că lumea nu cunoaşte adevărata valoare. Dacă el ar şi face, după cum vorbeşte, el având o bună pregătire în a prelucra omul şi a-l duce, în munca cu cetaţeanul, experienţa care o are dl. Rusu, dar lumea nu cunoaşte adevăratele fapte şi faţa lui adevarată. (...)
Lehaci: De 6 ani. Se mai asteaptă un mandat, ca să mai poată stoarce nişte bani şi nu cred că se va face.(...)
Lehaci: Dacă ar fi vrut să facă, ne arăta în 16 ani. A avut posibilitatea şi chiar l-am rugat. N-o vrut să se facă. S-o dorit să se risipească banul public şi mai mult nimic.”

În continuare, pe un fundal muzical, a fost afişat pe ecran următorul text: “Drumuri cu gropi adânci, zeci de mii de euro risipiţi în cancerul nepăsării, proiecte europene inexistente şi totuşi suntem în anul de graţie 2012.”

Analizând conţinutul materialului audiovizual prezentat, membrii Consiliului au constatat că în cuprinsul acestuia au fost prezentate de radiodifuzor afirmaţii de natură acuzatoare, care nu au fost susţinute cu probe, aşa cum prevăd dispoziţiile din domeniul audiovizualului, acuzaţii cu privire la care nu a fost solicitat şi prezentat un punct de vedere al persoanelor cărora le erau imputate faptele de natură morală sau penală.

O astfel de faptă a fost de natură să contravină dispoziţiilor din domeniul audiovizualului şi să prejudicieze dreptul la imagine şi demnitatea persoanei.

Totodată, ţinând cont de faptul că reportajul prezentat de postul Bucovina TV în zilele de 19, 20 şi 24 mai 2012 se referea la un candidat la funcţia de primar al localităţii Sadova, precum şi de împrejurarea că la adresa acestei persoane erau formulate acuzaţii, Consiliul a considerat că, dat fiind contextul electoral, redifuzarea emisiunii a fost de natură să afecteze şansele competitorului prin influenţarea în mod negativ a opiniei electoratului şi corectitudinea, imparţialitatea şi echilibrul de care trebuia să dea dovadă radiodifuzorul pe parcursul campaniei electorale.

Mai mult, având în vedere că emisiunea a fost redifuzată, Consiliul a apreciat că radiodifuzorul, responsabil pentru conţinutul programului difuzat, dispunea de toate mijloacele pentru respectarea principiului audiatur et altera pars şi prin aceasta a drepturilor altor persoane.

Totodată, ţinând cont de acest aspect, Consiliul a apreciat că difuzarea repetată a materialului audiovizual a fost de natură să contravină şi dispoziţiilor articolului 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit cărora, radiodifuzorii au obligaţia de a asigura desfăşurarea campaniei în mod echitabil, echilibrat şi corect pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

În acceaşi şedinţă publică, membrii Consiliului au analizat şi raportul de monitorizare cu privire la respectarea de către postul de televiziune Bucovina TV a dispoziţiilor legale referitoare la campania electorală pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 63 alin. (2) şi ale art. 65 alin. (6) din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi pe cele ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit prevederilor din Legea nr. 67/20004:
- art. 63 alin. (2): Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.
- art. 65 alin. (6): Partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, candidaţii independenţi, precum şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale au obligaţia să solicite, cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor, conducerii posturilor de radiodifuziune şi de televiziune publice şi private sau, după caz, studiourilor teritoriale ale acestora acordarea timpilor de antenă. Solicitările făcute după acest termen nu se iau în considerare.

Conform dispoziţiilor art. 3 din Decizia nr. 195/2012, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii:
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali;
c) corectitudine – toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că dispoziţiile referitoare la campania electorală au fost încălcate şi în cadrul emisiunilor electorale difuzate în perioada 11.05-24.05.2012, întrucât radiodifuzorul nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, astfel ca toţi competitorii electorali să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, obligaţie ce îi revenea conform Legii nr. 67/2004 şi prevederilor art. 3 din Decizia 195/2012.

Potrivit art. 1 alin. (1) din Decizia nr. 195/2012, competitorii electorali sunt partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi.

Faţă de datele prezentate în raport, membrii Consiliului au constatat că în emisiunile electorale difuzate în perioada menţionată, competitorii electorali ai PD-L au fost prezentaţi de 13 ori, cei ai UNPR de 3 ori, iar candidaţii independenţi de 2 ori, în timp ce competitorii electorali ai altor partide aflate în competiţie electorală nu au fost prezentaţi deloc în acest tip de emisiuni.

Or, potrivit art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

De asemenea, şi dispoziţiile art. 3 din Decizia 195/2012, stabilesc aceeaşi obligaţie în sarcina radiodifuzorilor, de a asigura desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând şi principiul corectitudinii, în sensul că toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

În aceeaşi şedinţă publică a fost luată în discuţie şi sesizarea înregistrată la CNA cu nr. 8875/29.05.2012, membrii Consiliului constatând că aceasta este întemeiată, întrucât Partidul România Mare a solicitat acordarea timpilor de antenă în termenul legal instituit de art. 65 alin. (6) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Astfel, deşi Partidul România Mare a solicitat timpi de antenă, printr-un e-mail transmis în data de 01.05.2012, la ora 22.47, radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală prevăzută în sarcina sa de a-i acorda spaţiu de emisie în cadrul emisiunilor cu caracter electoral difuzate în perioada campaniei electorale.

Potrivit raportului de monitorizare, radiodifuzorul a comunicat Consiliului punctul său de vedere cu privire la acordarea timpilor de antenă solicitaţi de Partidul România Mare, recunoscând că a primit cererea, prin e-mail, în data de 01 mai 2012, însă acesta a fost citit, a doua zi, 02 mai 2012, în timpul programului de lucru.

Citirea e-mail-ului pe post, a doua zi, 02 mai 2012, nu-l exonerează pe radiodifuzor de respectarea prevederilor legale, în condiţiile în care solicitarea pentru acordare a timpilor de antenă formulată de Partidul România Mare a fost transmisă în termenul prevăzut de dispoziţiile art. 65 alin. (6) din Legea nr. 67/2004.

Conform prevederilor invocate, partidele politice, alianţele politice alin. (6) şi alianţele electorale, candidaţii independenţi, precum şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale au obligaţia să solicite, cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor, conducerii posturilor de radiodifuziune şi de televiziune publice şi private sau, după caz, studiourilor teritoriale ale acestora acordarea timpilor de antenă. Solicitările făcute după acest termen nu se iau în considerare.

Consiliul consideră că respectarea prevederilor legale care privesc modul de desfăşurare a campaniei electorale are ca scop principal crearea posibilităţii de informare corectă a publicului telespectator, în calitatea lui de votant la alegerile din 10 iunie 2012, având în vedere că televiziunea reprezintă cel mai important mijloc de comunicare audivizuală, sursa cea mai “accesată” de public în scopul informării sale.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul consideră că radiodifuzorii trebuie să-şi asume responsabilitatea de a reflecta în mod echitabil şi echilibrat campania electorală pentru alegerile locale, astfel încât toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Faţă de toate aceste aspecte, constatând încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul prevederilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C BG MEDIA SRL, titularul licenţei audiovizuale nr. TV 336/25.07.2005 şi al deciziei de autorizare nr. 1232.0/23.01.2007 pentru postul de televiziune BUCOVINA TV se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor articolelor 30, 34 alin. (1) şi 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, a articolelor 63 alin. (2) şi 65 alin. (6) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi articolului 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune BUCOVINA TV cu somaţie publică pentru încălcarea articolelor 34 şi 40 din Codul audiovizualului, întrucât, redifuzarea în timpul campaniei electorale a unei emisiuni transmise în luna aprilie 2012, în care erau aduse acuzaţii neprobate la adresa primarului în funcţie, care era şi candidat la alegerile locale, a fost de natură să prejudicieze imaginea acestuia şi să afecteze corectitudinea campaniei electorale.

De asemenea, sancţiunea a fost aplicată şi pentru încălcarea art. 65 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, întrucât radiodifuzorul nu a acordat timp de antenă unui competitor electoral, deşi acesta îl solicitase în termenul legal.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.