Decizia nr. 521 din 07.06.2012

07.06.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. MEDIA TRUST SRL
BĂILE OLĂNEŞTI, Aleea Trandafirilor nr. 13, vila 9 parter
jud. Vâlcea

pentru postul de televiziune VTV
Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru nr. 6, bl. P1 mezanin
jud. Vâlcea

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 7 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiei înregistrate la CNA cu nr. 8687/25.05.2012 referitoare la emisiunea „CRITERII POLITICE” difuzată de postul VTV în data de 24 mai 2012.

Postul de televiziune VTV aparţine radiodifuzorului S.C. MEDIA TRUST S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV184.2/12.07.2007 şi decizia de autorizare nr. 1403.0-2/07.02.2008).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile 34 alin. (1), 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual şi ale art. 9 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Conform prevederilor din Codul audiovizualului:
- art. 34 alin. (1): Orice persoană are dreptul la propria imagine.
- art. 40 alin. (1): În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.

Potrivit dispoziţiilor din Decizia nr. 195/2012:
- art. 9: Realizatorii şi moderatorii emisiunilor electorale şi ai celor de dezbateri electorale au următoarele obligaţii:
a) să fie imparţiali;
c) să formuleze clar întrebările, fără a fi tendenţioase sau părtinitoare, şi să manifeste un comportament civilizat în relaţia cu candidaţii;
d) să asigure menţinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii stabilite;

În fapt, postul VTV a difuzat în data de 24 mai 2012, emisiunea „CRITERII POLITICE”. În cadrul acestei emisiuni de dezbatere electorală, moderată de domnul Gheorghe Smeoreanu, au participat, în calitate de invitaţi, următorii competitori electorali: domnul Ion Crînguş, candidat la funcţia de primar al oraşului Drăgăşani din partea PP-DD Vâlcea, domnul Marcu Popescu, candidat la funcţia de primar al comunei Boişoara din partea PP-DD, domnul Cezar Tită, candidat la funcţia de consilier judeţean din partea UNPR Vâlcea, domnul Constantin Pîrvu, candidat la funcţia de consilier judeţean din partea USL Vâlcea.

Analizând raportul de monitorizare, Consiliul a constatat că, în cadrul discuţiilor purtate cu reprezentanţii competitorilor electorali, moderatorul emisiunii a făcut o serie de afirmaţii acuzatoare, de natură să afecteze imaginea persoanei, manifestând, de asemenea, o atitudine tendenţioasă, lipsită de imparţialitate.

Redăm spre exemplificare din raportul de monitorizare:
Gheorghe Smeoreanu: Dacă vreţi, domn profesor...
Cezar Tită: Îmi imaginam că urmează ceva întrebări.
Gheorghe Smeoreanu: Păi da, dar eu pun din alea de nu vă convin. Eu vă intreb... Eu mai glumesc cu UNPR-ul. UNPR-ul la Vâlcea e un partid foarte simpatic. ...(...) Dar mai e simpatic şi din alte puncte de vedere, mai acide ca să zic aşa. Cu Gutău, cu Veţeleanu, cum umblă ei ca mirele cu mireasa. Cum să zic, eu am nişte viziuni în mintea mea.
Cezar Tită: Acum nu cred că e nimic rău intr-o prietenie...
Gheorghe Smeoreanu: Doamne fereşte. Să fie precum Castor şi Polux. Stiţi ca...
Cezar Tită: Erau fraţi.
Gheorghe Smeoreanu: Nici un fel de problemă dar mă gândeam că dumneavoastră ca avocat sesizaţi undeva sfidarea statului de drept în sensul că, domn’e, dacă justiţia ţi-a spus că eşti eliberat condiţionat ar trebui să stai şi tu în banca ta, că n-ai drept să fii ales, n-ai drept la nu ştiu ce. Atunci stai domn’e un pic în banca ta. Cam aşa. Că aici e un subterfugiu, ştiţi?
(...)
Gheorghe Smeoreanu: Aţi mai văzut dumneavoastră, eliberat condiţionat, preşedinte de partid? Haideţi, domn’e, domnu’ avocat. Lăsaţi-mă. Aici eu n-am nimica. Deci X, nu domnul Mircia Gutău, X om eliberat condiţionat de pe toată planeta asta, preşedinte de partid? Vă ascult domnul avocat!
Cezar Tită: Ceea ce emiteţi dvs se cheamă în criminologie teoria etichetării sociale. Este o teorie foarte periculoasă. Prin intermediul ei se aşează unei persoane o anumită etichetă, uneori poate chiar dacă n-o merită.
Gheorghe Smeoreanu: Am lansat-o eu?
Cezar Tita: Acum asta enunţaţi.
Gheorghe Smeoreanu: Staţi un pic. Eu mă uit pe hotărârea judecătorească şi spune aşa: restrângerea unor drepturi, eliberare condiţionată.
Cezar Tită: Dumneavoastră negaţi faptul că pedeapasa poate să-şi atingă scopul.
Gheorghe Smeoreanu: A, m-aţi luat avocăţeşte... Vi se pare firesc sau vi se pare că un om respectă statul de drept ca atunci când i s-au restrâns drepturile, dreptul de a fi ales, de pildă, şi el e preşedinte de partid? Vi se pare corect?
(...)
Gheorghe Smeoreanu: ...Dl Gutău,după părerea mea, a fost condamnat pe nedrept, dar a fost condamnat. Condamnat fiind pentru luare de mită, X, nu dl Gutău, se numeşte infractor. E teoria care? Etichetării?
(...)
Gheorghe Smeoreanu: Păi tocmai că uite, vedeţi, gura păcătosului adevăr grăieşte.Tocmai că un om aflat în eliberare condiţionată, nu vreau eu să se îngrijească de interesul meu sau naţional.
Cezar Tită: Nu alegeţi sau nu alegeţi UNPR-ul, că nu-i obligă nimeni.
Gheorghe Smeoreanu: Ba mie îmi place de Mazilu. Mă gândeam cu UNPR-ul, să bag acolo. Dar am treabă cu domnul... Sunt în „embarras du choix”, ştiţi, cum zic francezii. E o piedică morală. Nu vreau să mă sfideze nimeni. Nici pe mine, nici pe concetăţenii mei. Asta vreau. Şi nu vreau să se gândească nimeni că trebuie neapărat, neapărat la putere. La putere! Dacă nu pot eu, trebuie să merg cu altul. Asta e, asta mă, îndârjirea asta....
..(...) Considerati normal, de pildă, ca, că acuma nu e electoral, că nu e electoral, dacă discut despre domnul Gutău nu e electoral, ca dl Gutău să plătească de la primărie bani mulţi şi asta vă pot dovedi, notariatului soţiei sale? Vi se pare corect? Luăm pauză şi răspundeţi-mi după aceea. Dacă vi se pare corect schimb discuţia.(...) Domnule profesor Cezar Tită, v-am pus o întrebare imposibilă. Dacă vreţi, o retrag.

Membrii Consiliului au constatat că o astfel de atitudine părtinitoare, subiectivă, a moderatorului emisiunii a fost de natură să afecteze dreptul persoanei la imagine, în condiţiile în care persoana despre care s-a discutat în emisiune nu a fost contactată pentru a prezenta un punct de vedere cu privire la faptele ce i se imputau.

Astfel, Consiliul a apreciat că, din afirmaţiile moderatorului, reiese consideraţia acestuia potrivit căreia întreaga activitate politică şi de implicare în campania electorală a domnului Mircia Gutău ar fi imorală, întrucât acesta a fost condamant penal.

De asemenea, Consiliul a constatat că, deşi moderatorul l-a acuzat pe domnul Mircia Gutău că a plătit „de la primărie bani mulţi şi asta vă pot dovedi, notariatului soţiei sale” nu a încercat contactarea telefonică a acestuia pentru respectarea principiului audiatur et altera pars, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului.

Membrii Consiliului au mai constatat că, în discuţiile cu un candidat al partidului din care făcea parte şi persoana căreia îi erau imputate fapte de natură morală sau penală, moderatorul a adresat acestuia întrebări care nu îl priveau în mod direct, nu vizau eventuale aspecte privind programul electoral propriu sau al partidului din care face parte.

Faţă de acest aspect, membrii Consiliului au apreciat că au fost încălcate şi dispoziţiile art. 9 din Decizia nr. 195/2012, privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit normei invocate, moderatorii emisiunilor de dezbateri electorale au obligaţia să fie imparţiali, să formuleze clar întrebările, fără a fi tendenţioase sau părtinitoare şi să asigure menţinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii stabilite. Membrii Consiliului au apreciat că o astfel de atitudine, precum cea manifestată de moderator, a fost de natură a afecta echilibrul şi corectitudinea campaniei şi de a prejudicia imaginea şi interesele electorale ale competitorului.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 75 din Legea nr. 67/2004, şi ale art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de dispoziţiile art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. MEDIA TRUST S.R.L. având licenţa audiovizuală nr. S-TV184.2/12.07.2007 şi decizia de autorizare nr. 1403.0-2/07.02.2008 pentru postul VTV din localitatea Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor articolelor 34 alin. (1), 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare şi ale art. 9 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prelabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul VTV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor referitoare la dreptul la imagine al persoanei, la respectarea principiului audiatur et altera pars şi a celor referitoare la desfăşurarea campaniei electorale în audiovizual, întrucât, în cadrul emisiunii de dezbateri electorale „Criterii politice” din 24 mai 2012, moderatorul acesteia a manifestat o atitudine părtinitoare, tendenţioasă, imputând fapte de natură morală şi penală unui reprezentant al unui competitor electoral care nu era prezent în emisiune. ”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.