Decizia nr. 523 din 07.06.2012

07.06.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. MARCOS IMPEX S.R.L.
Drăgăneşti-Vlaşca, comuna Drăgăneşti-Vlaşca, jud. Teleorman

pentru postul de televiziune CATV MARCOS
Drăgăneşti-Vlaşca, jud. Teleorman

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Monitorizare cu privire la respectarea de către postul de televiziune CATV MARCOS a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale ce urmează a se desfăşura în data de 10 iunie 2012, precum şi reclamaţiile nr. 8730 şi 8731 din 28.05.2012.

Postul de televiziune CATV MARCOS aparţine radiodifuzorului S.C. MARCOS IMPEX S.R.L. (licenţa audiovizuală TV-C nr. 274/06.12.2005 şi decizia de autorizare nr. 1007.0/10.01.2006).

În urma analizării raportului de monitorizare, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 (1, 2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare al conţinutului audiovizual, precum şi pe cele ale art. 9 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit dispoziţiilor din Codul audiovizualului:
"art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul „audiatur et altera pars”; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.
(2) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile."

Potrivit prevederilor art. 9 din Decizia nr. 195/2012:
"Realizatorii şi moderatorii emisiunilor electorale şi ai celor de dezbateri electorale au următoarele obligaţii:
a) să fie imparţiali;
b) să asigure echilibrul necesar desfăşurării emisiunii, oferind fiecărui candidat participant la discuţii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale;
c) să formuleze clar întrebările, fără a fi tendenţioase sau părtinitoare, şi să manifeste un comportament civilizat în relaţia cu candidaţii;
d) să asigure menţinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii stabilite;
e) să solicite dovezi explicite atunci când participanţii aduc acuzaţii cu incidenţă penală sau morală unor contracandidaţi;
f) să intervină atunci când, prin comportamente sau exprimări, participanţii la emisiuni pun în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor, fac afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane ori moralei publice, nu probează eventualele acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat ori reprezentant al unui competitor electoral, incită la ură sau discriminare pe considerente de rasă, etnie, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală; în cazul în care invitaţii nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfonului acestuia sau oprirea emisiunii, după caz.„În fapt, postul de televiziune CATV MARCOS a difuzat în data de 23 mai 2012, de la ora 20.15, emisiunea electorală”Alege candidatul tău", reluată şi în 24 mai de la ora 17.00.

Emisiunea a fost înregistrată şi a constat dintr-un interviu luat de moderatorul acestei emisiuni d-lui Ion Molea (lider sindical CFR), în calitate de susţinător al candidatului la funcţia de primar al comunei Botoroga din partea PP-DD, dl. Radu Tufeanu.

În cadrul interviului, dl. Ion Molea a formulat acuzaţii de natură penală la adresa primarului în funcţie al comunei Botoroga, dl. Mihail Cojocaru, care candidează pentru un nou mandat. Exemplificăm din raportul de monitorizare:
"... pentru ca lumea în timpul ăsta care a mai rămas, 20 zile, o să îşi dea seama ce fel de om este Cojocaru. Satul ăla care i-a dat atâtea voturi, satul în care s-a născut şi el nu-i...., dacă nu se va întâmpla altceva, că el prin cele cutare..le are cu astea. Cu (se mimează pe imagine semne de furt), cu vezi doamne, la urnă, vai de capul meu, face ravagii pe sub ele. Îi spun eu precis că dacă face de-astea nu îi aşteaptă pe ăia îi bagă în situaţia asta, nu îi aşteaptă decât aşa (semn de mâinii încătuşate), ori ... să fie el.
(...)
„...dacă nu înţeleg ce le spun eu şi votează în continuare un om care nu iubeşte decât banu şi pot să vă spun că este un hoţ, înseamnă că treaba lor -să menţină hoţul lor în continuare, să meargă cu el şi atuncea să vadă şi următorii patru ani de zile. Că eu nu am nevoie de Cojocaru care l-am adus peste orice împotrivire a PSD-ului la 2004 să conducă această comună. Nu mă gândeam că acest Cojocaru să fie omul care vrea totul pentru el. Nu trebuia să îşi mai depună pentru un nou mandat, pentru că el are atâtea de picioarele lui încât dacă lângă mine mai vine şi altcineva o să fie prea târziu să ne scuture aşa să scape de ele.”

Pe toată durata emisiunii, moderatorul emisiunii nu a solicitat interlocutorului să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice probele care le susţin.

Având în vedere conţinutul acestei emisiuni electorale, Consiliul a constatat că în cadrul ei invitatul emisiunii a formulat acuzaţii de natură penală la adresa primarului în funcţie al comunei Botoroga, dl. Mihail Cojocaru, care candidează la un nou mandat.

Potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 195/2012, emisiunile electorale sunt cele în care în care candidaţii îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală.

Or, membrii Consiliului au constatat că această emisiune nu a conţinut astfel de informaţii, ci acuzaţii neprobate la adresa unui candidat, fapt de natură a afecta, pe de o parte, imaginea acestuia, iar, pe de altă parte, şansele de a fi votat, având în vedere contextul electoral în care s-a desfăşurat emisiunea.

Art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului prevede că, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, invitatul emisiunii neprobând în niciun fel acuzaţii penale formulate la adresa primarului Mihail Cojocaru.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului, moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.

Cu toate acestea, moderatorul emisiunii nu a solicitat invitatului să îşi probeze afirmaţiile acuzatoare, astfel încât publicul nu a avut posibilitatea de a-şi forma propria opinie în legătură cu subiectul discutat în emisiune.

Această obligaţie îi revenea moderatorului şi în temeiul prevederilor art. 9 din Decizia nr. 195/2012, având în vedere că emisiunea a avut caracter electoral.

Faţă de aceste aspecte, constatând încălcarea dispoziţiilor referitoare la respectarea imaginii şi demnităţii persoanei, precum şi pe cele privind reflectarea campaniei electorale pentru alegerile locale pe posturile de radio şi de televiziune, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul prevederilor art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 144 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare al conţinutului audiovizual şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. MARCOS IMPEX S.R.L. (licenţa audiovizuală TV-C nr. 274/06.12.2005 şi decizia de autorizare nr. 1007.0/10.01.2006 - pentru postul CATV MARCOS), se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 40 (1, 2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare al conţinutului audiovizual, precum şi pe cele ale art. 9 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul CATV MARCOS cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 40 din Codul audiovizualului şi ale art. 9 din Decizia nr. 195/2012, întrucât, în emisiunea electorală „Alege candidatul său” din 23 mai 2012, susţinătorul unuia dintre candidaţii la Primăria comunei Botoroga a formulat acuzaţii la adresa unui alt candidat la aceeaşi funcţie, iar moderatorul nu i-a solicitat probe în susţinerea acestor acuzaţii, atitudine de natură a afecta demnitatea candidatului acuzat şi de a-i diminua şansele de a fi votat de electorat."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.