Decizia nr. 524 din 07.06.2012

07.06.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. MEDIA TEN PRODUCTIONS S.R.L.

cu sediul în SUCEAVA, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 16, bl. 30, et. 1, ap. 4, jud. Suceava CUI 18526920

 pentru postul PLUS TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea dispoziţiilor referitoare la reflectarea campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Postul de televiziune PLUS TV aparţine radiodifuzorului S.C. MEDIA TEN PRODUCTIONS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 398.3/23.05.2006 şi decizia de autorizare nr. 1373.0/20.11.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

Conform dispoziţiilor art. 3 din Decizia nr. 195/2012, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii:
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali;
c) corectitudine – toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

În fapt, în perioada 25 - 31.05.2012, postul PLUS TV a difuzat, în cadrul emisiunilor informative şi de dezbatere electorală, activităţile de campanie ale competitorilor electorali, după cum urmează:

PDF - 86.5 ko
emisiuni informative si de dezbatere electorala

Faţă de datele prezentate în tabelele menţionate, membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunilor informative şi de dezbatere electorală difuzate în perioada menţionată, radiodifuzorul nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, astfel încât toţi competitorii electorali să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, obligaţie ce îi revenea conform Legii nr. 67/2004 şi prevederilor art. 3 din Decizia 195/2012.

Potrivit art. 1 alin. (1) din Decizia nr. 195/2012, competitorii electorali sunt partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi.

De exemplu, în emisiunile informative difuzate în cea de a treia săptămână de campanie electorală, cuprinsă între 25-31 mai 2012, competitorii electorali ai USL au apărut în 70 de ştiri, însumând 21 de minute şi 11 secunde, cei ai PD-L au apărut în 28 de ştiri, totalizând 12 minute şi 5 secunde, iar cei ai PRM au apărut în 7 ştiri, timp de 3 minute şi 27 de secunde, în timp ce candidaţii altor competitori electorali nu au apărut deloc în acest tip de emisiuni.

De asemenea, în emisiunile de dezbatere electorală difuzate în aceeaşi perioadă, competitorii electorali ai USL au fost prezentaţi de 6 ori, cei ai PD-L de 4 ori, iar cei ai UNPR de 2 ori, în timp ce candidaţii altor competitori electorali sau candidaţii independenţi nu au fost prezentaţi deloc în aceste emisiuni.

Or, potrivit art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

De asemenea, şi dispoziţiile art. 3 din Decizia 195/2012, stabilesc aceeaşi obligaţie în sarcina radiodifuzorilor, de a asigura desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând şi principiul corectitudinii, în sensul că toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Consiliul consideră că respectarea prevederilor legale care privesc modul de desfăşurare a campaniei electorale are ca scop principal crearea posibilităţii de informare corectă a publicului telespectator, în calitatea lui de votant la alegerile din 10 iunie 2012, având în vedere că televiziunea reprezintă cel mai important mijloc de comunicare audivizuală, sursa cea mai “accesată” de public în scopul informării sale.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul consideră că radiodifuzorii trebuie să-şi asume responsabilitatea de a reflecta în mod echitabil şi echilibrat campania electorală pentru alegerile locale, astfel încât toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Ţinând cont de faptul că radiodifuzorul S.C. MEDIA TEN PRODUCTIONS a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea prevederilor referitoare la reflectarea campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, Consiliul a propus sancţionarea acestuia cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. MEDIA TEN PRODUCTIONS S.R.L., titularul licenţei audiovizuale nr. TV 398.3/23.05.2006 şi al deciziei de autorizare nr. 1373.0/20.11.2007 pentru postul PLUS TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. MEDIA TEN PRODUCTIONS S.R.L are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul PLUS TV cu amendă de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 63 din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, întrucât în emisiunile informative şi de dezbatere electorală difuzate în perioada 25 - 31 mai 2012 nu a asigurat condiţii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.