Decizia nr. 527 din 07.06.2012

07.06.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 100.000 lei a S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L.
cu sediul în SIBIU, str. Oţelarilor bl. 65, sc. A, ap. M2, jud. Sibiu
C.U.I. 7286318

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de constatare întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la C.N.A sub nr. 8981/31.05.2012 cu privire la difuzarea unui program audiovizual de către S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L.

Radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. deţine licenţa audiovizuală nr. TV-C 504/16.03.2010, decizia de autorizare nr. 1682.0/22.04.2010 şi Anexa nr. 1/22.04.2010 pentru difuzarea unui serviciu de programe tip „videotext” cu denumirea TV TELELOVIŞTEA în localitatea Bumbueşti, judeţul Vâlcea.

În urma analizării raportului prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. a încălcat din nou prevederile art. 54 alin. (1) lit. e) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 17 alin. (1) şi (2) din Decizia CNA nr. 488/2010 privind procedura de acordare, modificare şi de prelungire a valabilităţii licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori.

Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, licenţa audiovizuală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, iar furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

Conform prevederilor art. 17 din Decizia nr. 488/2010, radiodifuzorii au obligaţia să notifice Consiliului Naţional al Audiovizualului orice modificare apărută în datele cuprinse în licenţa audiovizuală, iar în vederea modificării formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programului aprobate iniţial de CNA, radiodifuzorii au obligaţia să solicite acordul Consiliului cu cel puţin 30 de zile înainte de a produce modificarea.

Potrivit menţiunilor speciale precizate la pct. B.6 din Anexa nr. 1/22.04.2010 ce face parte integrantă din licenţa audiovizuală nr. TV-C 504/16.03.2010 ce aparţine S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L., Consiliul a aprobat radiodifuzorului difuzarea unui serviciu de programe tip „videotext”, 24 de ore/zilnic, constând în informaţii despre serviciile CATV Teleloviştea, orarul casieriei, informaţii locale şi generale, anunţuri şi mica publicitate.

Analizând raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. a încălcat în mod repetat prevederile art. 54 alin. (1) lit. e) şi (2) din Legea audiovizualului şi ale art. 17 din Decizia nr. 488/2010, întrucât a modificat structura serviciului de programe aprobată de CNA la data de 22.04.2010, fără a avea în prealabil acordul Consiliului cu privire la operarea acestei modificări. Consiliul a constatat că, deşi radiodifuzorul a fost sancţionat anterior, în mod repetat, pentru fapte similare, acesta a continuat să difuzeze programe audiovizuale cu nerespectarea prevederilor legale, eludând astfel legislaţia din domeniul în care îşi desfăşoară activitatea ca deţinător de licenţă audiovizuală.

Astfel, radiodifuzorul a difuzat programe care nu se încadrează în structura de programe aprobată de Consiliul la data de 22.04.2010, astfel cum prevede Anexa nr. 1/22.04.2010 la ”Menţiuni speciale”: Program tip VIDEOTEXT: Informaţii despre serviciile CATV TELELOVIŞTEA, orarul casieriei, informaţii locale şi generale, anunţuri şi mica publicitate; Zilnic 24 ore.”

În fapt, radiodifuzorul a difuzat în ziua de sâmbătă, 02 iunie 2012, în intervalul orar 12.00 – 15.00, program local cu imagini în mişcare. Acest program a conţinut emisiuni de muzică populară şi manele, precum şi un reportaj cu caracter electoral, în care dl. Gheorghe Nicolae, candidat la funcţia de primar în localitatea Boişoara, şi-a prezentat unele realizări personale şi a acuzat conducerea actuală a comunei (primar, viceprimar şi consiliul local) că nu şi-a respectat programele politice pentru care au fost aleşi). Prezentăm mai jos emisiunile difuzate în ziua de 2 iunie 2012, de postul TV TELELOVIŞTEA, în intervalul orar 12.00-15.00, emisiuni care nu sunt prevăzute în structura serviciilor de programe aprobată de Consiliu la data de 22 aprilie 2010, una dintre acestea fiind un reportaj cu caracter electoral:

PDF - 55.8 ko
Tabel Decizia 527/2012

Distinct de faptul că radiodifuzorul a transmis emisiuni audiovizuale (muzică populară şi manele), emisiuni care nu erau prevăzute în Anexa nr. 1/22.04.2010, anexă ce face parte integrantă din licenţa audiovizuală de tip „videotext”, acesta a difuzat o emisiune cu caracter electoral, fapt ce contravine şi legislaţiei specifice campaniei electorale.

Astfel, reportajul cu caracter electoral difuzat în ziua de 2 iunie 2012, în intervalul 12.17-12.42 a conţinut informaţii ce au vizat activitatea politică şi de campanie electorală ale candidatului Gheorghe Nicolae la funcţia de primar al comunei Boişoara, precum şi acuzaţiile pe care acesta le-a formulat la adresa conducerii actuale a comunei (primar, viceprimar şi Consiliul Local).

Cităm din raportul de constatare:
„Gheorghe Nicolae (candidat la funcţia de primar din partea Partidului Conservator): ... e un mic început. Eu am vrut să arăt oamenilor că, dacă ai voinţă, poţi să faci ceva chiar şi cu mijloace materiale şi utilaje minime. Poţi să faci. Important este să perseverezi. În mod normal aici ar trebui făcut un zid de sprijin, înalţată partea din dreapta pentru ca apa să circule pe partea de către deal, de către munte.
Reporter: Am văzut că aţi făcut şi o rigolă acolo, un şanţ de scurgere a apelor care se strâng.
Gheorghe Nicolae: Da, o să ajungem şi la podeţul respectiv şi o să discutăm. Deocamdată discutăm ce este aici. Aici s-a început digul acesta de piatră. În mod normal aici trebuie un zid de sprijin cu armătură, făcut şi cu talpă, ca să aibă rezistenţă.. E bine că s-a încercat şi lucrul ăsta, dar trebuie altceva. O soluţie trainică.
Reporter: E un început. Mai ales acuma, după intervenţia dumneavoastră, acum chiar se poate circula. Înainte nu se putea circula.
Gheorghe Nicolae: Se poate circula. Şi din ce în ce se va circula şi mai bine. După două săptămâni, cu siguranţă, când vom veni şi vom pune stratul de finisaj, va fi mult mai bine.

A urmat prezentarea unei alte lucrări realizate de dl. Gheorghe Nicolae la un alt drum comunal din localitatea Boişoara.
Reporter: Iată altă zonă unde s-a intervenit . Se pare că aici aţi făcut iarăşi o muncă destul de insistentă, destul de puternică. Ce s-a întâmplat aici? Aţi mai muşcat din mal, aţi mai lăţit un pic?
Gheorghe Nicolae: Aici era numai stâncă de piatră. Am intervenit cu picamerul electric, cu un generator şi cu excavatorul. Am rupt vîrfurile de stâncă şi am făcut umplutura, în momentul în care treci cu maşina să nu mai atingă... Din punctul meu de vedere e un lucru bun că au intervenit şi utilajele primăriei. Trebuiau să o facă de mult. Trebuiesc un pic miscaţi, un pic de jar la tălpi şi se mişcă, dacă au un pic de jar.
Reporter: Aşa cum spunea dl. primar că ar trebui ca alegerile să fie cam de două ori pe lună sau o dată pe lună.
Gheorghe Nicolae: Nu, alegerile e foarte bine o dată la patru ani, dar numai că oamenii trebuie să aleagă un om cu iniţiativă. Asta e soluţia.
Reporter: El, prin exemplul care mi l-a dat, bine ar fi să se facă de două -trei ori pe an alegerile, ca să-l mai mişte pe el, în cazul în care ...
Gheorghe Nicolae: Da, asta e gândirea dânsului. Eu am altă gândire.
Reporter: Ca să mai mişte şi el ceva bun... Am observat şi o grămadă mare de gunoi acolo, mai ales rumeguş. De la cine? Cine are gater pe aici. Aici s-au tăiat sute de buşteni, sute de lemne, poate chiar mii.
Gheorghe Nicolae: Da. Doi consilieri, actuali consilieri, fiindcă nu s-a terminat mandatul, care au gater şi în loc să ducă rumeguşul, să facă contract cu o firmă, nu de la Sebeş - Alba sau să aibă containere. Sunt obligaţi prin autorizaţia de mediu, dar nu ştiu dacă au.
Reporter: Asta e întrebarea. Chiar au?
Gheorghe Nicolae: Vin şi le depozitează aici.
Reporter: Dar primarul n-a văzut, viceprimarul n-a văzut că s-a făcut depozit aici de rumeguş?
Gheorghe Nicolae: Nu stiu dacă a văzut sau n-a văzut, dar n-a luat nicio măsură. Ba mai mult, l-a pus şi pe primul loc la lista de consilier pe cel care a aruncat rumeguşul. Dacă ăsta e un criteriu de competenţă, atunci nu mai am nimic de comentat...

În continuare, s-a discutat despre realizarea unui alt obiectiv avut în vedere de dl. Gheorghe Nicolae în programul său.
Reporter: Deci asta este o primă intervenţie, ca şi cum dumneavoastră aţi făcut o resuscitare la un om aproape mort.
Gheorghe Nicolae: Da, un fel de SMURD. Dacă vreţi, s-a sunat la 112. Domne, moare drumul. Haideţi, o primă intervenţie. Dar ca să faci drumul sănătos trebuie să-i dai medicamente, adică exact ceea ce am spus eu mai devreme. Este o chestiune de timp. Nu poţi să faci într-o zi două. Eu nu pot să fac într-o săptămână ceea ce n-au făcut alţii în 12 ani..
Reporter: Şi nici nu puteţi să faceţi numai cu forţele dumneavoastră financiare proprii pentru că aici e o investiţie foarte mare.
Gheorghe Nicolae: Da. Din moment ce 12 ani s-a cheltuit bugetul primăriei cum s-a cheltuit... Se putea face pe etape. Anul ăsta fac 500 de metri în Găujani, al doilea an mai fac 500 metri şi în trei-patru ani era gata. Şi toată lumea circula super OK. Nu ştiu de ce nu s-a intervenit şi într-adevăr sunt nişte costuri enorme, uriaşe. Nu vreau să avansez cifre. Dar dacă e să ajung primar, cu siguranţă voi trimite un specialist care va face cuantificarea acestui drum.
(...)
Reporter: Dar cine a făcut lucrarea asta “deşteaptă”?
Gheorghe Nicolae: Primarul şi cu viceprimarul... Primăria.
Reporter: Dom’ne, de la vioară şi până la construcţii e o diferenţă, nu?
Gheorghe Nicolae: E greu de la oi şi de la vioară să faci chestii de construcţii. Dacă nu ştii, nu te bagi. Nu pui un pantofar să fie bucătar!” (...)

Analizând raportul, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a continuat să difuzeze programe audiovizuale fără a obţine în prealabil acordul Consiliului cu privire la modificarea licenţei audiovizuale, încălcând astfel prevederile art. 54 din Legea audiovizualului şi ale art. 17 din Decizia nr. 488/2010.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, cu cel puţin 30 de zile înainte de a produce modificarea.

Deşi anterior prezentei decizii radiodifuzorul a fost sancţionat în mod repetat pentru încălcarea prevederilor legale din domeniul audiovizualului, acesta a continuat să eludeze prevederile legale din domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, difuzând programe audiovizuale care nu sunt prevăzute în structura serviciului de programe aprobate conform Anexei nr. 1/22.04.2010, anexă ce face parte integrantă din licenţa audiovizuală deţinută de radiodifuzor.

Potrivit structurii serviciului de programe aprobat de CNA, radiodifuzorul avea dreptul să difuzeze doar program propriu tip „videotext”, 24 ore/zilnic, conform menţiunilor speciale înscrise în Anexa nr.1/22.04.2010.

În condiţiile în care radiodifuzorul nu a solicitat şi nu a obţinut acordul Consiliului cu privire la modificarea structurii serviciului de programe, acesta are dreptul de a difuza numai informaţii despre serviciile CATV TELELOVIŞTEA (orarul casieriei, informaţii locale şi generale, anunţuri şi mica publicitate), conform Anexei nr. 1/22.04.2010, iar nu emisiuni cu caracter electoral şi muzică.

Neavând prevăzute în structura de servicii de programe alte emisiuni decât cele menţionate în Anexa nr. 1/22.04.2010, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat nici normele privind condiţiile de difuzare a emisiunilor electorale în timpul desfăşurării campaniei electorale.

Or, dacă radiodifuzorul ar fi avut dreptul să difuzeze alte emisiuni decât cele de tip „videotext”, acestea ar fi trebuit să se circumscrie prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, coroborate cu cele ale art. 4 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

Potrivit dispoziţiilor invocate, în perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii partidelor politice aflate în competiţie au acces la posturile publice şi private de radiodifuziune şi de televiziune numai la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale.

Pentru aceste considerente, constantând încălcarea repetată şi gravă a prevederilor art. 54 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 17 alin. (1) şi (2) din Decizia CNA nr. 488/2010, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 100.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L., titularul licenţei audiovizuale tip „videotext” nr. TV-C 504/16.03.2010 şi al deciziei de autorizare nr. 1682.0/22.04.2010 pentru postul TV TELELOVIŞTEA din localitatea Bumbueşti, judeţul Vâlcea, se sancţionează cu amendă în cuantum de 100.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 17 alin. (1) şi (2) din Decizia CNA nr. 488/2010 privind procedura de acordare, modificare şi de prelungire a valabilităţii licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00 - 22.00, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. cu amendă de 100.000 lei, întrucât a continuat să difuzeze programe audiovizuale fără a obţine în prealabil acordul Consiliului cu privire la modificarea licenţei audiovizuale, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului, potrivit cărora radiodifuzorii au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, cu cel puţin 30 de zile înainte de a produce modificarea.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.