Decizia nr. 549 din 20.06.2012

20.06.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. POLIGLOT GROUP S.R.L.,
Dâmbău, Com. Adămuş, str. Principală nr. 107, jud. Mureş

pentru postul POLIGLOT FM
Târnăveni, str. Trandafirilor nr. 17, jud. Mureş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea de către postul POLIGLOT FM , în perioada 11 mai – 07 iunie 2012, a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale ce s-au desfăşurat în data de 10 iunie 2012.

Postul POLIGLOT FM aparţine radiodifuzorului S.C. POLIGLOT GROUP S.R.L., (licenţa audiovizuală nr. R526/17.05.2004, decizia de autorizare nr. 806.0/22.02.2005 şi de reautorizare nr. 806.1/14.05.2009).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. POLIGLOT GROUP S.R.L. a încălcat prevederile art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

Conform dispoziţiilor art. 3 din Decizia nr. 195/2012, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii:
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali;
c) corectitudine – toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că dispoziţiile referitoare la campania electorală au fost încălcate în cadrul emisiunilor electorale difuzate în perioada 11.05-07.06.2012, întrucât radiodifuzorul nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, astfel încât toţi competitorii electorali să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, obligaţie ce îi revenea conform Legii nr. 67/2004 şi prevederilor art. 3 din Decizia 195/2012.

Potrivit art. 1 alin. (1) din Decizia nr. 195/2012, competitorii electorali sunt partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi.

Faţă de datele prezentate în raport, membrii Consiliului au constatat că în emisiunile electorale difuzate în perioada menţionată, competitorii electorali ai Alianţei pentru Mureş au fost prezentaţi de 62 ori, cei ai UDMR de 47 ori, iar candidaţii USL de 2 ori, în timp ce competitorii electorali ai altor partide aflate în competiţie electorală nu au fost prezentaţi deloc în acest tip de emisiuni.

Or, potrivit art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

De asemenea, şi dispoziţiile art. 3 din Decizia 195/2012, stabilesc aceeaşi obligaţie în sarcina radiodifuzorilor de a asigura desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând şi principiul corectitudinii, în sensul că toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Faţă de aceste aspecte, constatând încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul prevederilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. POLIGLOT GROUP S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. R526/17.05.2004, al deciziei de autorizare nr. 806.0/22.02.2005 şi de reautorizare nr. 806.1/14.05.2009, pentru postul POLIGLOT FM, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul POLIGLOT FM cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 63 din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, întrucât în emisiunile electorale difuzate în perioada 11 mai - 07 iunie 2012 nu a asigurat condiţii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.