Decizia nr. 550 din 20.06.2012

20.06.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,
Bucureşti, Str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco Business Center, sector 1, CUI RO1599030

pentru postul de televiziune ANTENA 1 SLOBOZIA
Slobozia, bd. Chimiei nr. 1, Casa Agronomului, jud. Ialomiţa

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea de către postul de televiziune ANTENA 1 SLOBOZIA a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale ce s-au desfăşurat în data de 10 iunie 2012.

Postul de televiziune ANTENA 1 SLOBOZIA aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A., (licenţa audiovizuală nr. TV 082.1/31.10.1994 eliberată la data de 24.06.2005, decizia de autorizare nr. 170.0/28.05.1996 eliberată la data de 25.10.2005).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a încălcat prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, şi ale art. 4 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, în perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii partidelor politice aflate în competiţie au acces la posturile publice şi private de radiodifuziune şi de televiziune numai la emisiunile şi dezbaterile electorale, în condiţiile art. 63, 64 şi 65.

Conform dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012, în perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali pot să participe numai la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale.

În fapt, în ziua de 2 iunie 2012, postul de televiziune ANTENA 1 SLOBOZIA a difuzat emisiunea „Energie verde la Giurgeni”, realizată de dna. Liliana Stroe, emisiune care nu a fost calificată ca fiind electorală. În cadrul emisiunii, a fost prezentată întâlnirea ce a avut loc în localitatea Giurgeni, în ziua de 16 mai 2012, cu privire la proiectul Planului Urbanistic Zonal legat de parcul voltaic de la Giurgeni, întâlnire la care au participat şi domnii Silvian Ciupercă, preşedintele CJ Ialomiţa, candidat din partea USL la aceeaşi funcţie, Ştefan Muşoiu, vicepreşedintele CJ Ialomiţa, candidat din partea USL la o funcţie de consilier judeţean, Ioan Martin, președintele PNL Ialomiţa şi Valeriu Dinu, primarul comunei Giurgeni, candidat din partea USL la aceeaşi funcţie.

Pe parcursul emisiunii, au fost difuzate opinile fiecărui competitor electoral participant, cu privire la importanţa proiectului Planului Urbanistic Zonal legat de parcul voltaic de la Giurgeni.

Membrii Consiliului au constatat că participarea unor competitori electorali, într-o emisiune care nu a fost declarată de către radiodifuzor ca având caracter electoral, a fost de natură să contravină dispoziţiilor art. 66 (1) din Legea nr. 67/2004, dispoziţii potrivit cărora în perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii partidelor politice aflate în competiţie au acces la posturile publice şi private de radiodifuziune şi de televiziune numai la emisiunile şi dezbaterile electorale.

Această obligaţie, de a prezenta, în perioada campaniei electorale, candidaţii doar în emisiunile dedicate exclusiv campaniei electorale, îi revenea radiodifuzorului şi în virtutea dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012.

Având în vedere că cei patru competitori din partea aceleiaşi alianţe electorale au fost prezenţi în alte emisiuni decât cele cu caracter electoral, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul prevederilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 082.1/31.10.1994 eliberată la data de 24.06.2005 şi al deciziei de autorizare nr. 170.0/28.05.1996 eliberată la data de 25.10.2005, pentru postul ANTENA 1 SLOBOZIA, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, şi ale art. 4 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 1 SLOBOZIA cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 66 din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, întrucât, în emisiunea „Energie verde la Giurgeni” difuzată în 2 iunie 2012, care nu a fost anunţată ca având caracter electoral, au participat candidaţi la alegerile locale ce s-au desfăşurat la data de 10 iunie 2012.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali pot să participe numai la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.