Decizia nr. 552 din 20.06.2012

20.06.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. Cable Net SRL
cu sediul în Sighişoara, str. Mihai Viteazu nr. 40, jud. Mureş

pentru postul de televiziune Târnava TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la C.N.A. sub nr. 5818/17.04.2012 cu privire la unele emisiuni de ştiri difuzate de postul de televiziune Târnava TV în perioada 15-28 martie 2012.

Postul de televiziune Târnava TV aparţine S.C. Cable Net SRL (licenţa audiovizuală nr. TV-C 033.2/04.08.2003 şi decizia de autorizare nr. 531.0-2/18.09.2003).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 66 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate:
- alin. (1): În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii:
a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică;
- alin. (2): Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni, iar în mod excepţional, în emisiunile următoare; în cazul în care cei solicitaţi refuză să participe sau să îşi precizeze punctul de vedere, acest fapt trebuie menţionat pe post; absenţa punctului de vedere al uneia dintre părţi nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţii.

În fapt, în perioada 15 - 23 martie 2012, postul Târnava TV din Sighişoara a difuzat, în cadrul a 12 ediţii de ştiri, o temă de interes public local, referitoare la “solicitarea UDMR de transformare a Gimnaziului de Stat Aurel Mosora în Liceul Petöfi Sandor cu predare exclusiv în limba maghiară. Consilierii au acuzat faptul că Primarul municipiului şi reprezentanţii UDMR ştiau de un an de această intenţie, iar acum ei sunt cei puşi în faţa faptului împlinit ”.

Potrivit raportului de monitorizare, unele ştiri au prezentat doar opinia postului, altele au avut intervenţii directe ale unor consilieri locali PSD, PNL şi PD-L, a senatorului PD-L Petru Başa, a reprezentanţilor PRM Sighişoara şi a unor profesori.

În tabelul de mai jos este prezentată durata intervenţiilor directe a personalităţilor politice pe această temă:

PDF - 57.2 ko
Tabel Decizia 552/2012

Au fost exprimate mai multe puncte de vedere ale unor reprezentanţi locali. Redăm spre exemplificare, din raportul de monitorizare:

Emisiunea de ştiri din 19.03.2012
Petru Başa senator PD-L: “Mie mi se pare normală cerinţa grupului UDMR pentru a-şi promova identitatea, cultura şi a avea o şcoală proprie. Nu această revendicare mi se pare mie absurdă, ci modalitatea în care se înfăptuieşte pe plan local.”
Petru Başa senator PD-L: „Mie mi s-a părut că aici a fost un troc politic. Vă dau şcoala şi daţi-mi voturile ungurilor. Că asta se dovedeşte din toate, este perioadă electorală şi bineînţeles, dacă a ţinut-o atâta timp înseamnă că a avut un interes.”
Petru Başa senator PD-L: „Şi eu rog pe această cale Primarul să explice de ce a făcut acest lucru, de ce a ţinut un an de zile această iniţiativă şi n-a dezbătut-o, dar să explice la TV...”

Emisiunea de ştiri din 20.03.2012
Constantin Miliţoiu, Preşedinte PRM Sighişoara: „PRM nu este de acord cu această poziţie a UDMR-ului, deoarece trebuie să ţinem cont de un singur lucru, probabil UDMR-ul nu ştie. În Sighişoara, în municipiul Sighişoara, după noul recensământ sunt 26700 de locuitori şi partea maghiară au numai 17%. Deci cum cred dânşii că au numai 17% şi restul ce facem cu ei? Restul de oameni? Pentru că este o aberaţie. Ei întotdeauna au căutat să facă treaba asta. Întotdeauna au şantajat practic.

Emisiunea de ştiri din 23.03.2012
Ionel Gavrilă, consilier local PD-L: „Ce este foarte grav e faptul că noi consilierii locali, n-am fost înştiinţaţi şi nu am primit nicio adresă în acest sens. Era de datoria domnului Primar Dorin Deneşan să ne informeze cu această problemă. Referitor la învăţământul preuniversitar, problemă care a fost ridicată cu foarte, foarte mare întârziere, în ceea ce priveşte aprobarea reţelei de învăţământ preuniversitar, s-a intervenit cu această problemă, mi se pare foarte târziu şi eu aş numi-o un fel de campanie strict electorală, care de fapt ridică această problemă de înfiinţare a acestei şcoli cu predare în limba maghiară, chestiune pe care eu deja la nivel de Sighişoara o văd rezolvată.” ...(...)
Ionel Gavrilă, consilier local PD-L: „Punctul meu de vedere este categoric şi foarte clar. Nu sunt de acord cu înfiinţarea acestei şcoli pentru că, nu vreau să mă repet a doua sau a treia oară, problema învăţământului maghiar din Sighişoara este rezolvată.” Potrivit raportului de monitorizare, poziţia comunităţii maghiare pe acestă temă a fost prezentată într-un interviu cu prof. Nagy Corodi Laszlo, director adjunct al Gimnaziului de Stat Aurel Mosora.

Emisiunea de ştiri din 22.03.2012
Prof. Nagy Corodi Laszlo, director adj. Gimnaziul de Stat Aurel Mosora: „Totuşi, dacă legea permite, nu pot să spun că nu sunt, şi eu sunt de acord cu şcoală maghiară. Sunt de acord cu cererea, cerinţa părinţilor şi cum legea ne permite consider că este şi justificată, însă la modalitatea de separare acolo trebuie să se lucreze şi după cum în prima fază într-adevăr au fost supărări pe moment, dar după aceea tot aşa cum până acum am colaborat, cred că putem colabora şi acum şi chiar în cazul în care se va înfiinţa o şcoală maghiară, chiar şi în cazul acela sunt sigur că o să găsim modalitatea de a colabora aşa cum am colaborat şi până acum.”

În legătură cu modul în care au fost informaţi consilierii locali cu privire la această problemă, în ştirile difuzate în data de 15 martie 2012 a fost inserat un text scris pe ecran şi citit, cu declaraţii ale Primarului şi ale consilierilor locali făcute în şedinţele din 5 şi 13 martie 2012 ale Consiliului Local, din care postul a tras concluzia că “Primarul municipiului Ioan Dorin Dăneşan se contrazice în declaraţii”. Analizând raportul de monitorizare, Consiliul a constatat că, în cadrul celor 12 ştiri difuzate, postul de televiziune Târnava TV nu a prezentat şi punctul de vedere al Primarului municipiului Sighişoara, dl. Ioan Dorin Dăneşan (PSD), cu privire la solicitarea UDMR de transformare a Gimnaziului de Stat Aurel Mosora în Liceul Petöfi Sandor, cu predare exclusiv în limba maghiară.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au apreciat că nu a fost asigurată o informare echilibrată şi imparţială a publicului, în sensul că nu a fost prezentat şi un punct de vedere opus care să asigure echilibrul discuţiilor şi al informaţiilor aduse în atenţia publicului.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au considerat că, deşi în emisiuni a fost discutat un subiect de interes public pentru comunitate, acesta nu a fost pezentat într-un mod care să asigure o informare obiectivă şi echilibrată a publicului telespectator.

Pentru a crea o aparentă respectare a legislaţiei audiovizuale, postul de televiziune TÂRNAVA TV a inserat, în ştirile difuzate în data de 15 martie 2012, un text scris pe ecran şi citit, cu declaraţii ale Primarului şi ale consilierilor locali făcute în şedinţele din 5 şi 13 martie 2012 ale Consiliului Local, din care postul a concluzionat că primarul municipiului, dl.Ioan Dorin Dăneşan, se contrazice în declaraţii, fără a da nicio altă explicaţie care să clarifice o astfel de afirmaţie.

Având în vedere conţinutul emisiunilor de ştiri difuzate în perioada 15 - 23 martie 2012, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat respectarea prevederilor din domeniul audiovizual referitoare la asigurarea imparţialităţii şi echilibrului, cuprinse la alin. (1) lit. a) al art. 66 din Codul audiovizualului, întrucât modalitatea de prezentare şi abordare a subiectului adus în atenţia publicului a fost de natură să afecteze dreptul acestuia la o informare obiectivă şi posibilitatea de a-şi forma în mod liber liber o opinie cu privire la problema de interes public discutată.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunilor de ştiri a fost adusă în atenţia publică o temă de interes pentru comunitatea locală, context în care postul nu a prezentat şi punctul de vedere al primarului municipiului Sighişoara.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că nici dispoziţiile art. 66 alin. (2) din Codul audiovizualului nu au fost respectate de radiodifuzor. Potrivit acestor dispoziţii, situaţiile în care cei solicitaţi refuză să participe sau să îşi precizeze punctul de vedere nu sunt de natură să exonereze realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţii.

Normele audiovizuale emise în aplicarea Legii audiovizualului au plecat de la premisa că prezentatorii/moderatorii de emisiuni urmăresc să-şi îndeplinească cu bună credinţă sarcina de a informa opinia publică, prin prezentarea echilibrată şi imparţială a punctelor de vedere.

Membrii Consiliului au constatat că în lipsa unei pluralităţi de opinii, publicului i-a fost prezentată numai opinia unei singure părţi, cea agreată de radiodifuzor, telespectatorii fiind privaţi de cunoaşterea unor opinii contrare, fapt de natură a afecta echilibrul şi obiectivitatea informaţiilor prezentate, precum şi posibilitatea publicului de a-şi forma o opinie corectă în legătură cu subiectele dezbătute, încălcându-se astfel normele referitoare la asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 144 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. Cable Net SRL, titular al licenţei audiovizuale nr. TV-C 033.2/04.08.2003 şi al deciziei de autorizare nr. 531.0-2/18.09.2003 pentru postul de televiziune Târnava TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 66 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prelabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune Târnava TV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 66 din Codul audiovizualului, întrucât ştirea referitoare la solicitarea UDMR de transformare a Gimnaziului de Stat Aurel Mosora în Liceul Petöfi Sandor, cu predare exclusiv în limba maghiară, difuzată în cadrul mai multor ediţii informative din perioada 15 - 23 martie 2012, nu a fost prezentată în cadrul unei pluralităţi de opinii, afectând dreptul publicului la o informare obiectivă.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.