Decizia nr. 557 din 26.06.2012

26.06.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 30.000 lei a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE
cu sediul în BUCUREŞTI, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1, CUI R 8468440

pentru postul de televiziune TVR 3

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea de către postul de televiziune TVR 3, în perioada 25 mai – 07 iunie 2012, a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale ce s-au desfăşurat în data de 10 iunie 2012.

Postul de televiziune TVR 3 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE (licenţă audiovizuală nr. S-TV 213/26.02.2008, decizia de autorizare iniţială nr. 1521.0/02.10.2008).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că postul de televiziune TVR 3, ce aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE, a încălcat prevederile art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

Conform dispoziţiilor art. 3 din Decizia nr. 195/2012, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii:
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali;
c) corectitudine – toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

În fapt, postul TVR 3 a difuzat în perioada 25 mai – 07 iunie 2012, mai multe emisiuni dedicate campaniei electorale.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, obligaţie care îi revenea potrivit Legii nr. 67/2004 şi prevederilor art. 3 din Decizia 195/2012.

Astfel, în urma monitorizării perioadei 25 mai – 07 iunie 2012, a rezultat următoarea situaţie sintetică:

Word - 41.5 ko
Tabel 1 - Decizia CNA nr. 557/2012

Membrii Consiliului au constatat existenţa unui dezechilibru semnificativ în prezentarea activităţilor de campanie a competitorilor electorali în emisiunile electorale şi de dezbateri electorale.

Potrivit art. 1 alin. (1) din Decizia nr. 195/2012, competitorii electorali sunt partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi.

De exemplu, în cadrul emisiunilor electorale, în cea de a treia săptamână de campanie electorală, cuprinsă între 25-31 mai 2012 (s3), competitorii electorali ai USL au fost prezentaţi timp de 1096 de secunde, cei ai MNMH timp de 842 de secunde, candidaţii UNPR timp de 338 de secunde, cei ai PDL timp de 72 de secunde, competitorii electorali ai PP-DD timp de 54 de secunde, iar cei ai Uniunii pentru Timiş timp de 52 de secunde, în timp ce alţi competitori electorali nu au fost prezentaţi niciodată.

În aceeaşi perioadă monitorizată, în cadrul emisiunilor de dezbateri electorale competitorii electorali ai USL au avut 8 prezenţe, cei ai PD-L 4 prezenţe, candidaţii UNPR, UDMR şi PP-DD câte 3 prezenţe fiecare, iar cei ai PCM şi APMS câte o prezenţă, în timp ce alţi competitori electorali nu au beneficiat de nicio prezenţă

De asemenea, în perioada 01-07 iunie 2012, reprezentând cea de a patra săptămână de campanie (s4), competitorii electorali ai USL au fost prezentaţi timp de 234 de secunde, cei ai PD-L 408 secunde, ai UNPR 361 secunde, ai UDMR 127 secunde, candidaţii ACD 193 de secunde, iar ai Uniunii pentru Timiş 56 de secunde, în timp ce alţi competitori electorali nu au beneficiat de nicio prezentare în cadrul emisiunilor electorale.

În emisiunile de dezbateri electorale, în aceeaşi perioadă de monitorizare, respectiv 01-07 iunie 2012, competitorii electorali ai USL au avut 7 prezenţe, cei ai PD-L 4 prezenţe, cei ai PP-DD 3 prezenţe, candidaţii UNPR şi PRM câte 2 prezenţe fiecare, iar cei ai UMDR şi PRPE câte o prezenţă fiecare, în timp ce alţi competitori electorali nu au beneficiat de nicio prezenţă.

Or, potrivit art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

De asemenea, şi dispoziţiile art. 3 din Decizia 195/2012, stabilesc că radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând şi principiul corectitudinii, în sensul că toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul consideră că radiodifuzorii trebuie să-şi asume responsabilitatea de a reflecta în mod echitabil şi echilibrat campania electorală pentru alegerile locale, în aşa fel încât toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Potrivit raportului întocmit, pe toată perioada de campanie electorală monitorizată situaţia prezenţelor competitorilor electorali în cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale prezentate de postul TVR 3 a fost după cum urmează:

Word - 52 ko
Tabel 2 - Decizia CNA nr. 557/2012

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont că radiodifuzorul a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea dispoziţiilor legale din domeniu, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 30.000 lei.

În temeiul prevederilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNÂ DE TELEVIZIUNE, titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 213/26.02.2008 şi al deciziei de autorizare nr. 1521.0/02.10.2008, pentru postul TVR 3, se sancţionează cu amendă în cuantum de 30.000 lei pentru încălcarea art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TVR 3 cu amendă în cuantum de 30.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 63 din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, întrucât în emisiunile electorale şi de dezbateri electorale difuzate în perioada 25 mai – 7 iunie 2012 nu a asigurat condiţii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.