Decizia nr. 573 din 28.06.2012

28.06.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. PAN V TUR S.R.L.,
Sighetu Marmaţiei, Str. Constructorului nr. 3, ap. 36, Judeţul Maramureş

pentru postul IZA TV
Botiza, str. Principală nr. 46, judeţul Maramureş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 9237/06.06.2012, cu privire la respectarea de către postul de televiziune IZA TV a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale ce au avut loc la data de 10 iunie 2012.

Postul de televiziune IZA TV aparţine S.C. PAN V TUR S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 363/18.09.2007, decizia de autorizare nr. 1348.0/05.11.2007).

În urma analizării raportului prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PAN V TUR S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale art. 14 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit dispoziţiilor invocate:
Legea nr. 67/2004
- art. 74 alin. (1) - Radiodifuzorii trebuie să asigure înregistrarea emisiunilor destinate campaniei electorale în condiţiile stabilite de Consiliul Naţional al Audiovizualului.
- art. 74 alin. (2) Înregistrările emisiunilor destinate campaniei electorale trebuie să fie ţinute la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, pe durata campaniei electorale şi timp de 30 de zile după comunicarea oficială a rezultatelor.
Decizia nr. 195/2012
- art. 14 alin. (1) - Radiodifuzorii vor asigura înregistrarea emisiunilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) - c) şi a spoturilor publicitare electorale în condiţiile stabilite în Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune,
- art. 14 alin. (2) - Înregistrările prevăzute la alin. (1) vor fi păstrate timp de 30 de zile după comunicarea oficială a rezultatelor alegerilor şi vor fi puse la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cererea acestuia.

Prin adresa înregistrată la CNA sub nr. 9237/06.06.2012, CNA a fost sesizat cu privire la faptul că postul de televiziune IZA TV, ce aparţine S.C. PAN V TUR S.R.L., difuzează de la începutul campaniei electorale un spot publicitar pentru candidatul PD-L la funcţia de primar, dl. Poenar Florea.

Urmare reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 9237/06.06.2012, având în vedere că termenul de 30 de zile în care radiodifuzorii sunt obligaţi să păstreze înregistrarea programelor era în vigoare, inspectorul teritorial al CNA a iniţiat demersuri pentru a intra în posesia înregistrării emisiunii ce a făcut obiectul reclamaţiei menţionate mai sus.

Astfel, în data de 06.06.2012, prin adresa nr. 53, inspectorul a solicitat postului IZA TV să-i pună la dispoziţie înregistrarea serviciului de programe transmis în perioada 02 - 05 iunie 2012.

Prin adresa nr. 54/15.06.2012, inspectorul teritorial al C.N.A. a revenit şi a solicitat postului IZA TV să-i pună la dispoziţie înregistrarea serviciului de programe transmis în perioada 03 - 07 iunie 2012.

Deşi inspectorul teritorial al C.N.A. a solicitat, în două rânduri, S.C. PAN V TUR S.R.L. să pună la dispoziţia Consiliului înegistrarea serviciului de programe transmis în perioada 02 - 07 iunie 2012, radiodifuzorul nu a dat curs acestor solicitări.

Faţă de această împrejurare, membrii Consiliului au constatat că, raportat la conţinutul reclamaţiei, care privea aspecte în legătură cu campania electorală pentru alegerile locale, radiodifuzorul S.C. PAN V TUR S.R.L. nu şi-a îndeplinit obligaţia legală prevăzută de art. 74 din Legea nr. 67/2004 de a înregistra materialul audiovizual în cauză şi de a pune la dispoziţie Consiliului înregistrarea solicitată prin inspectorul teritorial al CNA.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii trebuie să asigure înregistrarea emisiunilor destinate campaniei electorale în condiţiile stabilite de Consiliul Naţional al Audiovizualului, iar înregistrările emisiunilor destinate campaniei electorale trebuie să fie ţinute la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, pe durata campaniei electorale şi timp de 30 de zile după comunicarea oficială a rezultatelor.

De asemenea, şi dispoziţiile art. 14 din Decizia 195/2012, stabilesc că radiodifuzorii vor asigura înregistrarea emisiunilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) - c) din acelaşi act normativ şi a spoturilor publicitare electorale, iar, la cererea Consiliului, radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia acestuia înregistrarea programului solicitat, în formatele precizate şi reglementate de normele Deciziei nr. 412/2007, incidentă în speţă.

Consiliul vă reaminteşte că obligaţia generală de a înregistra programele audiovizuale şi de a pune la dispoziţie Consiliului Naţional al Audiovizualului înregistrarea în cauză este instituită prin prevederile articolelor 1 şi 2 din Decizia CNA nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.

Conform dispoziţiilor art. 2 din Decizia nr. 412/2007, pentru programele de televiziune, radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie Consiliului Naţional al Audiovizualului înregistrare analogică pe casete VHS, cu viteză normală sau „longplay”, sau înregistrare digitală pe suport CD/DVD, într-un format uzual cum ar fi AVI, MPEG-2, MPEG-4.

În temeiul prevederilor art. 74 din Legea nr. 67/2004 şi ale art. 14 din Decizia nr. 195/2012, Consiliul vă solicită să puneţi la dispoziţia acestuia, în termen de 7 zile de la data comunicării prezentei decizii, înregistrarea programului transmis în perioada 02 - 07 iunie 2012, astfel încât să poată fi monitorizată emisiunea care a făcut obiectul reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 9237/06.06.2012.

În situaţia în care nu vă veţi conforma prezentei decizii, Consiliul va aplica sancţiunea amenzii, în conformitate cu prevederile Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare în legalitate în termen de 7 zile de la data comunicării prezentei decizii.

În temeiul prevederilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. PAN V TUR S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV-C 363/18.09.2007 şi al deciziei de autorizare nr. 1348.0/05.11.2007, pentru postul IZA TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate în termen de 7 zile de la data comunicării prezentei decizii pentru încălcarea art. 74 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale art. 14 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul IZA TV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 74 din Legea nr. 67/2004, întrucât nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a pune la dispoziţia Consiliului înregistrarea programului transmis în perioada 02 - 07 iunie 2012.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările emisiunilor dedicate campaniei electorale.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.