Decizia nr. 582 din 28.06.2012

28.06.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. DYNAMIC DISTRIBUTION S.R.L.
cu sediul în Bucureşti, str. Măgura Mare nr. 33, sector 3

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat adresa înregistrată la CNA sub nr. 10034/20.06.2012 şi situaţia prezentată de Biroul Licenţe-Autorizări cu privire la funcţionarea postului DYNAMIC DISTRIBUTION din localitatea Bucureşti, deţinut de S.C. DYNAMIC DISTRIBUTION S.R.L.

Radiodifuzorul S.C. DYNAMIC DISTRIBUTION S.R.L. deţine licenţa audiovizuală nr. TV -C 507/19.03.2010.

Prin adresa menţionată mai sus, radiodifuzorul S.C. DYNAMIC DISTRIBUTION S.R.L. a solicitat Consiliului eliberarea deciziei de autorizare pentru serviciul de programe cu denumirea „DYNAMIC DISTRIBUTION”.

Analizând adresa transmisă de radiodifuzor, precum şi întreaga documentaţie prezentată de Biroul Licenţe-Autorizări cu privire la începerea emisiei postului DYNAMIC DISTRIBUTION, Consiliul a constatat că S.C. DYNAMIC DISTRIBUTION S.R.L. nu a respectat prevederile art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală se retrage de către Consiliu dacă titularul nu începe difuzarea serviciului de programe, în condiţiile stabilite prin licenţă, în termen de 12 luni de la obţinerea licenţei audiovizuale. Consiliul poate acorda două prelungiri succesive de câte 6 luni, în situaţii justificate.

În fapt, prin adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 3953/19.03.2010, S.C. DYNAMIC DISTRIBUTION S.R.L. a solicitat Consiliului Naţional al Audiovizualului acordarea licenţei audiovizuale pentru difuzarea serviciului de programe cu denumirea „DYNAMIC DISTRIBUTION”.

La data de 05.09.2011, prin adresa nr. 11283, radiodifuzorul a solicitat Consiliului Naţional al Audiovizualului prelungirea cu 6 luni a termenului pentru începerea difuzării seriviciului de programe în cauză, întrucât probleme de natură financiară nu au permis achiziţionarea echipamentului tehnic necesar.

Prin adresa nr. 12746/14.09.2011, CNA a comunicat radiodifuzorului acordul său cu privire prelungirea termenului de intrare în emisie, până la data de 25.03.2012.

La data expirării celor 6 luni de prelungire acordate de Consiliu, radiodifuzorul nu a mai formulat o nouă cerere de prelungire, solicitând de abia la data de 20.06.2012, prin adresa nr. 10034, eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală.

Analizând această situaţie, membrii Consiliului au constatat că, la data de 20.06.2012, radiodifuzorul S.C. DYNAMIC DISTRIBUTION S.R.L. nu a respectat obligaţia legală prevăzută de dispoziţiile art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, în sensul că a nu a început difuzarea serviciului de programe, în condiţiile stabilite prin licenţă, în termen de 12 luni de la obţinerea licenţei audiovizuale şi nici nu a solicitat Consiliului prelungirea cu încă 6 luni a termenului în cauză.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. (1). Radiodifuzorul S.C. DYNAMIC DISTRIBUTION S.R.L. având licenţa audiovizuală nr. TV -C 507/19.03.2010, pentru postul de televiziune DYNAMIC DISTRIBUTION, se sancţionează, pentru încălcarea prevederilor art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, cu somaţie publică.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.