Extras din procesul verbal al şedinţei de marţi, 30 septembrie 2008, ora 10.00

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Răsvan Popescu, Radu Teodorel, Attila Szasz, Dan Grigore, Constantin Duţu, Gelu Trandafir, Grigore Zanc, Ioan Onisei, Cristina Trepcea.

01.10.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

1. Solicitări licenţe audiovizuale prin satelit:

 • S.C. IF Media SRL Voluntari pentru IF TV – ora 10.00.

Societatea deţine licenţă audiovizuală pentru studiou local (reţele de telecomunicaţii) în localitatea Voluntari.

Doamna Adela Florea, administrator şi acţionar minoritar al societăţii, a spus, printre altele, că postul este dedicat ilfovenilor.

Conform grilei de program depuse de societate, programul IF TV va fi generalist, „în care va prevala funcţia de informare şi educare, fără a fi neglijată cea de divertisment.”

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea.

2. Solicitări licenţe audiovizuale prin reţele de telecomunicaţii:

 • S.C.Trustul de Presă SRL Bistriţa Năsăud pentru Direct TV;

Domnul Ciprian Moldovan, acţionar, a spus va fi o „televiziune a gazetarilor”, ea va fi distribuită prin reţeaua UPC în oraşele din Bistriţa Năsăud. Postul va emite 9 ore pe zi.

Conform grilei de programe depuse, formatul de principiu al postului este unul generalist. „Prin acest proiect ne angajăm, ca post de televiziune, să răspundem dorinţei de informare a comunităţii respective, pentru a aduce publicul mai aproape de evenimente şi de informaţii la care nu are acces.”

 • S.C. Communication Beta System SRL Cisnădie pentru CDS Info Channel (Videotext).

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările.

(Domnul Radu Teodorel nu a fost în sala de şedinţe la discutarea punctelor 1 şi 2 de pe ordinea de zi)

3. Proiectul de decizie pentru desfăşurarea campaniei electorale în audiovizual.

Decizia a fost aprobată în unanimitate.

(Domnul Ioan Onisei nu a participat la discutarea următoarelor puncte de pe ordinea de zi)

4. Rapoarte de monitorizare:

În ziua de 21.09.2008, începând cu orele 20.30, PRO TV a difuzat filmul românesc „Poveste de cartier” care, din cauza limbajului vulgar, trebuia difuzat într-un alt interval orar.

Membrii Consiliului au constatat că au fost încălcate astfel prevederile art. 16 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual cu privire la criteriile de clasificare a producţiilor audiovizuale, precum şi prevederile art. 39, alin (2) din Legea audiovizualului, referitoare la alegerea intervalului orar de difuzare a unui program, astfel încât să fie asigurată protecţia minorilor.

În urma vizionării imaginilor şi a discuţiilor Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică.

Adrese răspuns către reclamanţi.

Consiliul a hotărât cu 6 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă (domnii Radu Teodorel şi Gelu Trandafir) să se transmită decizie de somare privind intrarea în legalitate a spotului publicitar pentru brandy Unirea – “Unde-s mulţi puterea creşte”.

Membrii Consiliului au constatat că stimulează un comportament imoral şi se încalcă astfel prevederile art. 29, lit. g din Legea audiovizualului. Această decizie a ţinut cont şi de prevederile art 10, lit. f din Legea audiovizualului care precizează faptul că CNA are obligaţia de a asigura protejarea culturii şi a limbii române.

Adresă de răspuns către reclamant.

 • Posturi TVspotul publicitar pentru Bergenbier – 12 reclamaţii.

Decizia de somare de intrare în legalitate a spotului nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată. Adrese de răspuns către reclamanţi.

5. Informare a Serviciului Inspecţie cu privire la:

În emisiunea “Timp şi destine” (ediţia din data de 02.09.2008) au fost prezentate fotografii ale unor copii minori, fără acordul părinţilor acestora, încălcându-se astfel prevederile art. 2,3 şi 36 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizualului.

Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică.

Adresă de răspuns către reclamant.

6. Decizii de autorizare.

 • Radio ZU Bucureşti şi Intermedia Suceava – DA

7. Solicitări amânare termene intrare în emisie.

Consiliul a hotărât sancţionarea cu somaţii publice a societăţilor cărora le-a expirat termenul de intrare în emisie şi au solicitat amânări: SC Antena 1 SA; SC CBS Broadcasting Media SRL; SC Agecom SA; SC Banat Media SRL.

Referitor la Etno Folclor Media şi Minisat Tîrgovişte – inspectorii să verifice şi să întocmească raport.

8. Solicitare cedare licenţă audiovizuală:

 • S.C Tig-Rad System SRL Gheorghieni către S.C. Media Center SRL Gheorghieni pentru Gyergyo TV.

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea.

9. Solicitări schimbare denumire post:

 • S.C. Mass Media România de Mâine SRL Bucureşti din TVRM Cultural în TVRM Educaţional şi din Student FM în Radio România de Mâine Student FM;
 • S.C. Radio Impuls SRL Braşov din Radio Hit în Radio Impuls.

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările.

10. Discutare adrese :

 • nr.12763/24.09.2008 de la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj – solicită promovare celei de-a V-a ediţii a Festivalului Naţional «Ioana Radu», în regim de campanie de interes public.

S-a aprobat. Adresă de răspuns.

 • nr.12829/25.09.2008 de la TVR – referitoare la emisiunea «Ne vedem la TVR».

S-a aprobat. Adresă de răspuns.

Consiliul a hotărât în unanimitate transformarea sancţiunii cu amendă în somaţie publică.

 • nr.12792/24.09.2008 şi nr.12891/26.09.2008 de la S.C. Emva Cable SRL Tuluceşti/Galaţi respectiv S.C. RCS&RDS SA Bucureşti – referitor la preluarea reţelei Emva de către RCS.

Sancţiunea acordată societăţi Emva se menţine, iar societăţii RCS Consiliul i-a aprobat funcţionare provizorie timp de 2 săptămâni.

 • nr.12752/24.09.2008 de la S.C. Sistem Cable TV SRL Seini – solicită aviz de retransmisie pentru difuzarea de programe în Sistem Wirless pe teritoriul României.

S-a aprobat.