Extras din procesul verbal al şedinţei de joi, 16 octombrie 2008, ora 11.00

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Răsvan Popescu, Radu Teodorel, Attila Szasz, Constantin Duţu, Gelu Trandafir, Grigore Zanc, Ioan Onisei, Cristina Trepcea, Dan Grigore.

17.10.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

1. Solicitări licenţe audiovizuale prin satelit:

 • S.C. Telestar Diffusion SRL Cernica pentru Telestar MadeinItaly-Diffusion.

Consiliul a aprobat solicitarea cu 6 voturi pentru şi 3 împotrivă (d-na Cristina Trepcea, dl. Dan Grigore, dl. Constantin Duţu).

 • S.C. CTV Media Group SA Constanţa pentru CTV.

Consiliul a aprobat solicitarea cu 8 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Gelu Trandafir).

2. Rapoarte de monitorizare:

Membrii Consiliului au constatat că moderatorul Radu Moraru a folosit un limbaj injurios la adresa unuia dintre invitaţi, încălcând prevederile art. 42, alin. 4 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Au fost două propuneri de sancţionare: amendă în cuantum de 2.500 lei şi amendă în cuantum de 5.000 lei.

Prima propunere a întrunit numărul legal de voturi, fiind aprobată cu 6 voturi pentru, de următorii membri: Răsvan Popescu, Radu Teodorel, Gelu Trandafir, Ioan Onisei, Grigore Zanc, Constantin Duţu (doamna Cristina Trepcea şi domnii Dan Grigore şi Attila Szasz au votat pentru amendă 5.000 lei).

Adresă de răspuns către reclamanţi.

Domnul Radu Teodorel nu a mai participat la discutarea următoarelor subiecte de pe ordinea de zi.

În ziua de 07 octombrie a.c., în emisiunea “Fabrica DeMentă” au fost difuzate pasaje dintr-o înregistrare a unei convorbiri telefonice a unor persoane publice, convorbire ce conţinea un limbaj injurios.

Membrii Consiliului au constatat că au fost încălcate astfel prevederile art. 36, alin. 1 şi 2 şi ale art. 42, alin. 1 şi 4 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Consiliul a hotărât sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 2.500 lei. Hotărârea a fost luată cu 7 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Grigore Zanc).

Membrii Consiliului au constatat că au fost încălcate prevederile art. 36, alin. 4 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. În emisiunea French Kiss difuzată în data de 09 octombrie a.c., moderatorul a dezvăluit numărul de telefon al unui radioascultător.

Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică.

Adresă de răspuns către reclamant.

 • Antena 3 – emisiunea „Sinteza zilei”, difuzată pe: 08.09, 23.09, 25.09, 02.10, şi 06.10.2008 - adresa nr. C.436/14.10.2008 de la Administraţia Prezidenţială/Departamentul de Comunicare Publică şi adresa nr.12748/24.09.2008.

Membrii Consiliului au constatat că moderatorul a permis invitaţilor să folosească un limbaj injurios, încălcându-se astfel prevederile art. 42, alin. 1 şi 4 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

În urma vizionării imaginilor şi a discuţiilor au fost două propuneri de sancţionare: amendă în cuntum de 5.000 lei şi amendă de 2.500 lei.

Prima propunere a întrunit numărul legal de voturi, fiind aprobată cu 6 voturi pentru, de următorii membri: Ioan Onisei, Gelu Trandafir, Attila Szasz, Dan Grigore, Constantin Duţu, Cristina Trepcea. Domnii Răsvan Popscu şi Grigore Zanc au votat pentru amendă în cuantum de 2.500 lei.

Adrese de răspuns către reclamaţi.

Consiliul a hotărât să se trimită adresă de invitare domnului Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii, pentru discuţii cu privire la conţinutul emisiunii, săptămâna viitoare, marţi sau joi.

Consiliul a hotărât să se trimită adrese posturilor la care au fost constatate dezechilibre.

3. Informare a Serviciului Inspecţie cu privire la pluralismul politic la posturile locale pe luna septembrie 2008.

Adrese către societăţile la care s-au costatat dezechilibre.

4. Informări ale Serviciului Inspecţie cu privire la :

 • PRO TV Sibiu şi Antena 1 Sibiu – spoturi

S-a discutat, de asemenea, şi spotul firmei Garnier în care apare Luminiţa Anghel.

Consiliul a hotărât să se trimită un Comunicat – după data de 20 octombrie 2008 candidaţii pentru alegerile din noiembrie nu pot apărea în spoturi comerciale.

Se ocupă dl. Ioan Onisei.

 • TV Galaţi – Adresă către post.
 • Antena 1 Piteşti (adresa nr.13401/07.10.2008) – S-a luat la cunoştinţă.

5. Solicitare cedare licenţă audiovizuală:

 • S.C. On Air SRL Bucureşti către S.C. Realitatea Media SA Bucureşti pentru Radio Itsy Bitsy Zalău şi schimbarea denumirii în Realitatea FM.

S-a aprobat.

6. Solicitare prelungire licenţă audiovizuală cu 9 ani: *S.C. Radio Transilvania LBM SRL Oradea pentru Radio Transilvania Beclean.

S-a aprobat.

7. Solicitare prelungire termen intrare în funcţiune: *S.C. Realitatea Media SA Bucureşti pentru Radio Guerrilla Sighişoara.

S-a aprobat.

8. Discutare adrese :

 • nr.14065/13.10.2008 de la Teatrul de Stat Constanţa – solicită difuzarea în regim de campanie de interes public a unui spot de promovare a premierei « Terorism ».

S-a aprobat.

 • nr.14012/13.10.2008 de la S.C. Indigo Film SRL - referitoare la actorul Tudorel Filimon, personaj în serialul « Nimeni nu-i perfect, difuzat de postul Prima TV şi în acelaşi timp candidează la alegerile din luna noiembrie 2008.

Adresă de răspuns - nu sunt incompatibilităţi.

 • nr.14017/13.10.2008 de la S.C. FDD Prod SRL Baia Mare - Contestaţie cu privire la sancţiunea acordată societăţii cu informare a Serviciului Inspecţie.

Consiliul a respins în unanimitate solicitarea.

9. Diverse.

 • Referitor la parteneriatul aprobat de C.N.A. în şedinţa din data de 14.10.2008 Consiliul a hotărât să se trimită posturilor o recomandare privind susţinerea campaniei.