Extras din procesul verbal al şedinţei de marţi, 21 octombrie 2008, ora 10.00

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Răsvan Popescu, Radu Teodorel, Attila Szasz, Constantin Duţu, Gelu Trandafir, Grigore Zanc, Ioan Onisei, Narcisa Iorga, Dan Grigore.

22.10.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

1. Solicitări licenţe audiovizuale prin reţele de telecomunicaţii:

 • S.C. New Image SRL Satu Mare pentru TV 1 Samtel;
 • S.C. Ridzone Computers SRL Tg. Jiu pentru Tg. Jiu şi localităţi din judeţul Gorj – ora 10.00.

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările.

2. Rapoarte de monitorizare:

 • Acasa TV - serialul „Regina”, difuzat pe data de 05.10.2008 – reclamaţiile nr.13282/06.10.2008 şi nr.13459/08.10.2008.

Reprezentantul postului, prezent la discuţie, a spus că se va schimba încadrarea filmului şi că serialul nu va mai fi difuzat în reluare a doua zi.

Consiliul a hotărât să se trimită adresă de atenţionare postului. Adresă către post şi adresă de răspuns către reclamanţi.

În emisiunea „Fără frontiere”, difuzată în 14.09.ac., moderatorul a permis invitaţilor să folosească un limbaj injurios. Membrii Consiliului au constatat că au fost încălcate prevederile art. 39 (2) şi 42 (4) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Consiliul a hotărît cu 8 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (d-na Narcisa Iorga) sancţionarea postului cu somaţie publică.

Adresă de răspuns către reclamant.

Membrii Consiliului au constatat că în data de 17.09.2008, orele 19.30, în emisiunea “Dan Diaconescu Direct”, au fost încălcate prevederile art. 3, alin. (1, 2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, referitoare la prezentarea corectă a faptelor şi a evenimentelor pentru a permite telespectatorilor să-şi formeze, în mod liber, opiniile.

În emisiunea „Exclusiv”, difuzată în 18.09.2008, moderatorul a reiterat afirmaţii din emisiunea “Dan Diaconescu Direct” din data de 17.09.2008.

Nu s-au respectat prevederile art. 3, alin. (1, 2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

În urma discuţiilor şi a vizionării imaginilor au fost 2 propuneri: sancţionarea cu amendă în cuantum de 2.500 lei a postului OTV, somaţie publică pentru postul DDTV şi adresă către reclamanţi să solicite dreptul la replică iar în cazul refuzului să se adreseze C.N.A. A doua propunere a fost să se solicite acordarea dreptului la replică.

Prima propunere a întrunit numărul legal de voturi, fiind aprobată cu 6 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă (domnii Radu Teodorel şi Constantin Duţu).

Dl. Grigore Zanc nu era în sală în momentul votului.

Adrese către reclamanţi.

3. Informări ale Serviciului Inspecţie cu privire la :

În cadrul emisiunii de ştiri din data de 3 octombrie a.c., s-a inserat publicitate comercială, deşi, art. 28, alin. 7 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, prevede că „Programele de ştiri şi reportajele de politică internă, documentarele, programele religioase şi programele pentru copii, a căror durată programată este mai mică de 30 de minute, nu pot fi întrerupte de publicitate sau teleshopping; dacă durata programată a acestora este de cel puţin 30 de minute, atunci se vor aplica, corespunzător, dispoziţiile alin. (5)."

Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică.

În ştirea intitulată „Isoscel nr. 2”, difuzată în cadrul emisiunii Ştirile Realitatea Braşov, Consiliul a constatat că s-au încălcat prevederile Codului de reglementare a conţinutului audiovizual, respectiv art. 42 (1), conform căruia “Orice persoană are dreptul la propria imagine".

Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică.

Consiliul a hotărât cu 8 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Gelu Trandafir) să se trimită adresă către Ministerul Invăţământului.

 • RCS&RDS Rm. Sărat – reclamaţia nr.12820/25.09.2008

Au intrat în legalitate. Adresă de răspuns către reclamant.

Consiliul a hotărîât să se trimită posturilor decizii de somare să intre în legalitate cu spoturile publicitare: Radiocom, Fundaţia Eugen Barbu şi Hotelul Casa Moraru.

4. Solicitare cedare licenţă audiovizuală:

 • S.C. Sam SA Zalău către S.C. Graiul Sălajului SA Zalău pentru Sam TV Zalău.

S-a aprobat.

5. Discutare adrese :

 • nr.14342/16.10.2008 de la Cabinet de Avocat „Dancu Cătălin Radu” – solicită punct de vedere cu privire la spotul publicitar pentru crema Garnier în care apare doamna Luminiţa Anghel, candidat PSD.

În perioada campaniei electorale, spotul nu poate fi difuzat având în vedere faptul că d-na Luminiţa Anghel este candidat la alegerile din noiembrie.

Adresă de răspuns către petent.

 • nr.14442/17.10.2008 de la Administraţia Finanţelor Publice Sector 3 – referitoare la S.C. Ocram Televiziune SRL.

S-a luat la cunoştinţă.

 • nr.13653/09.10.2008 de la PDL - referitoare la TVR şi punct de vedere de la post (adresa nr.14308/16.10.2008).

Nu s-a încălcat legislaţia C.N.A. în vigoare. Adresă de răspuns către reclamant.

 • nr.14168/15.10.2008 de la Fundaţia Familia şi Ocrotirea Copilului – solicită difuzarea în regim de campanie de interes public a spotului de promovare a concursului european de postere « Dreptul Copiilor la Protecţie ».

S-a aprobat. Adresă de răspuns.

 • nr.14457/17.10.2008 de la S.C. PRO TV SA – solicită modificarea canalului alocat PRO TV Deva.

S-a aprobat.

 • nr.14696/21.10.2008 de la Fundaţia Internbaţională Ateneul Român – solicită promovarea în regim de campanie de interes public a Festivalului şi Concursului Naţional al Liedului Românesc

S-a aprobat. Adresă de răspuns.