Extras din procesul verbal al şedinţei de joi, 20 noiembrie 2008, ora 10.00

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Răsvan Popescu, Attila Szasz, Gelu Trandafir, Grigore Zanc, Ioan Onisei, Dan Grigore, Cristina Trepcea, Constantin Duţu, Narcisa Iorga, Christian Mititelu.

21.11.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

1. Solicitare licenţă audiovizuală prin reţele de telecomunicaţii :

 • S.C. Broadcast Media Enterprises SRL Bucureşti pentru Televiziunea Tîrgovişte – ora 10.00.

Conform dosarului depus, formatul de principiu al postului este generalist. Postul va avea producţie proprie 85,42%. Programele de informare vor ocupa 68% din program, cele educative, culturale şi religioase 7%, iar programele de divertisment şi alte tipuri de programe 25%.

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea.

2. Rapoarte de monitorizare :

Consiliul a hotărât în unanimitate să se trimită posturilor decizie de somare cu intrarea de îndată în legalitate pentru spotul publicitar cartela VODAFONE privind creditul triplu.

Adresă de răspuns către reclamant.

Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică - în termen de 3 zile de la primirea sancţiunii să acorde drept la replică domnului Ilie Marinescu.

Adresă de răspuns către reclamant.

 • Referitor la reclamaţia domnului Tom Baran

Adresă răspuns - pentru aspectele semnalate în reclamaţie, postul a fost sancţionat în luna iulie cu obligarea de a difuza timp de 3 ore, între orele 18,00 şi 21,00, numai textul deciziei de sancţionare.

În emisiunea „Cronica cârcotaşilor cu Huidu şi Găinuşă”, difuzată pe data de 11.11.2008, s-a transmis melodia trupei Paraziţii, intitulată „Mi se rupe”, într-un interval orar dedicat audienţei generale.

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 39, alin. 2 din Legea audiovizualului Nr. 504/2002 şi art. 21, raportat la art. 16 şi 18, privind protecţia minorilor.

Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 2.500 lei.

Adresă de răspuns către reclamant.

În emisiunea de tip reality show „Calendarul anului”, difuzată în data de 16.11.2008, orele 14:00, au fost prezente imagini cu persoane sumar îmbrăcate, încălcându-se, astfel, prevederile art. 39, alin. 2 din Legea audiovizualului Nr. 504/2002 şi art. 21, raportat la art. 16 şi 18 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, privind protecţia minorilor.

În urma vizionării imaginilor şi a discuţiilor au fost două propuneri de sancţionare: sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 10.000 lei sau sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

Prima propunere a fost votată în unanimitate.

3. Decizii de autorizare.

S-au aprobat în unanimitate.

4. Solicitări prelungiri licenţe audiovizuale cu 9 ani :

 • S.C Antal & Tamaş SRL Sf. Gheorghe pentru Regio TV Sf. Gheorghe;
 • S.C. Fan Radio Galaxia SRL Seini pentru Radio Bistriţa.

S-au aprobat în unanimitate.

5. Discutare adrese :

 • nr.17015/17.11.2008 de la Teatrul Ion Creangă – solicită difuzarea în regim de campanie de interes public a spotului TV de promovare a spectacolului « Cînd jucăriile spun pa ! ».

S-a aprobat. Adresă de răspuns.

 • nr.16974/17.11.2008 de la Ministerul Culturii şi Cultelor - Centrul Naţional de Cultură al Romilor - solicită ca evenimentul de strângere de fonduri pentru a sprijini dezvoltarea socială şi culturală a comunităţii rome, să fie difuzat în regim de campanie de interes public.

S-a aprobat. Adresă de răspuns.

 • nr.16941/17.11.2008 de la Asociaţia Culturală Sighişoara Blues Hospital - solicită promovarea Festivalului Internaţional de Blues « Sighişoara Blues Festival », ediţia a-5-a în regim de campanie de interes public.

S-a aprobat. Adresă de răspuns.

 • nr.16976/17.11.2008 de la Kanal D – solicită difuzarea în regim de campanie de interes public a spotului de promovare intitulat « Libertatea şi Kanal D te ajută ».

Nu s-a aprobat. Adresă de răspuns.

 • nr.16931/17.11.2008 de la Canal 7 SRL Baia Mare – Contestaţie cu privire la sancţionarea societăţii cu somaţie publică.

Contestaţia a fost respinsă. Adresă de răspuns.

 • nr.16210/10.11.2008 de la S.C. Agora Media SRL Tulcea - TV Accent – Contestaţie cu privire la sancţionarea societăţii cu somaţie publică.

Contestaţia a fost admisă.

 • nr.17146/19.11.2008 de la TTV Oradea – referitoare la sancţionarea postului cu somaţie publică.

Consiliul a hotărât cu 8 voturi pentru şi 2 împotrivă (d-na Narcisa Iorga şi dl. Ioan Onisei) transformarea somaţiei publice în adresă de atenţionare.

(dl. Dan Grigore nu a mai participat la discuţii la punctul 6 de pe ordinea de zi)

6. Discuţii cu privire la unele emisiuni difuzate de posturile de radio şi de televiziune în campania electorală.

Se va posta pe site-ul C.N.A.

 • Mix 2 Braşov – emisiunea „Ştirile Mix”, difuzate pe 11, 12 şi 15.11.2008 - reclamaţii

Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică.

Adresă de răspuns către reclamant - să solicite drept la replică postului şi în cazul refuzului să se adreseze C.N.A.

Consiliul a hotărât cu 8 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Christian Mititelu) sancţionarea societăţii cu somaţie publică.

Adresă de răspuns către reclamant.