Extras din procesul verbal al şedinţei de marţi,5 februarie 2008

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Răsvan Popescu, Attila Gasparik, Emanuel Valeriu, Grigore Zanc, Radu Teodorel, Constantin Duţu, Dan Grigore, Cristina Trepcea, Ioan Cărmăzan

05.02.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

1. Discuţii cu reprezentanţii SRTV privind proiectul Acces pentru toţi al Asociaţiei 1 Iunie 2001 – adresa 979/29.01.2008 – ora 10.00 – au avut loc discuţii cu domnul Cezar Ion.

Se va trimite scrisoare către SRTV – Serviciul Comunicare.

2. Solicitări licenţe audiovizuale prin satelit SC Euro Channel International SRL Bucureşti pentru Euro Kid TV şi Telemarketing Store TV, Societatea Naţională de Radiocomunicaţii SA Bucureşti pentru Infoline – ora 10.00

Consiliul a hotărât în unanimitate acordarea licenţei pentru Euro Kid TV şi Telemarketing Store TV – Direcţia Licenţe Control.

Reprezentanţii SNR, ai Radiocom şi ai Ministerului Comunicaţiilor vor fi invitaţi pentru noi discuţii. Se va solicita, de asemenea, detalierea grilei de programe – Serviciul Juridic.

3. Rapoarte de monitorizare :

  • Acasă TV – emisiunile Poveştiri de noapte difuzate în perioada 21-28.01.2008 – reclamaţia nr. 977/29.01.2008 – răspuns către petent – Serviciul Comunicare.
  • Antena 1, Antena 3, Pro TV, Pro Cinema, Prima TVspoturi Winterfresh – reclamaţia nr. 480/17.01.2008 - răspuns către petent – Serviciul Comunicare.
  • Prima TVanunţuri promoţionaleHitul săptămânii – s-a luat la cunoştinţă.
  • OTV – emisiunea Dan Diaconescu Direct difuzată în data de 12.12.2007 – reclamaţiile nr. 17505/20.12.2008 şi 17508/20.12.2008

Consiliul a hotărât sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 10.000 lei (8 voturi pentru: doamna Cristina Trepcea, domnii Răsvan Popescu, Attila Gasparik, Grigore Zanc, Constantin Duţu, Dan Grigore, Ioan Cărmăzan, Emanuel Valeriu şi un vot împotrivă: domnul Radu Teodorel) – Serviciul Juridic şi răspuns către petenţi – Serviciul Comunicare.

4. Discuţii referitoare la raportul de consultanţă privind îndrumarea, coordonarea şi analizarea monitorizărilor efectuate de direcţia de specialitate din cadrul CNA cu privire la calitatea limbii române folosite în audiovizual

Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea cu somaţie publică a posturilor Antena 3, OTV, Naţional TV şi Kiss FM pentru folosirea incorectă a limbii române – Serviciul Juridic.

5. Discuţii privind Protocolul de colaborare CNA – ANPC – ora 12.00, în prezenţa reprezentanţilor RAC

Reprezentanţii RAC au fost de acord, se va trimte acest Protocol către ANPC pentru consultare.

6. Solicitare cedare licenţă audiovizuală:

  • SC Radio SRL Braşov către SC Canaris SRL Braşov pentru Radio Astra Predeal – s-a aprobat – Direcţia Licenţe Control.

7. Informare a Serviciului Inspecţie cu privire la societatea SC Ligone Internaţional SRL Suceava pentru postul 1 TV Bacău – reclamaţiile nr. 1045/30.01.2008 şi 1094/31.01.2008 – răspuns – Serviciul Inspecţie;

SC Diplomatic TV Network SRL Focşani pentru Diplomatic TV Focşani – reclamaţiile nr. 746/23.01.2008 şi 253/11.01.2008

Consiliul a hotărât sancţionarea postului cu somaţie publică (8 voturi pentru : doamna Cristina Trepcea, domnii Răsvan Popescu, Attila Gasparik, Grigore Zanc, Constantin Duţu, Dan Grigore, Emanuel Valeriu, Radu Teodorel. Domnul Cărmăzan nu se afla în sală) – Serviciul Juridic.

8. Diverse:

Consiliul a hotărât sancţionarea cu somaţie publică a postului Realitatea TV pentru întreruperea discursului preşedintelui Nicolas Sarkozy – Serviciul Juridic.