Extras din procesul verbal al şedinţei de joi, 28 februarie 2008

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Răsvan Popescu, Cristina Trepcea, Radu Teodorel, Constantin Duţu, Dan Grigore, Ioan Cărmăzan, Gelu Trandafir, Emanuel Valeriu, Grigore Zanc.

29.02.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

1. Rapoarte de monitorizare:

 • OTV – emisiunile: „Zori de zi”, „Primar de weekend”, „Viaţa la zi”, „Impact”, „Dan Diaconescu direct”, difuzate în perioada 09,12.02.2008 şi 16, 23.02.2008.
  Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică – Serviciul Juridic şi Direcţia Monitorizare
 • Antena 2 – emisiunea „Antena 2 special”, difuzată pe 15 şi 20.02.2008.
  Consiliul a hotărât sancţionarea postului cu somaţie publică. Hotărârea a fost luată cu 6 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă (domnii Grigore Zanc, Ioan Cărmăzan) – Serviciul Juridic şi Direcţia Monitorizare

2. Decizii de autorizare.
Kiss FM Focşani, Radio Guerrilla Olteniţa, Regio Radio Întorsura Buzăului, Montana Channel Sinaia – DA – Direcţia Licenţe Control

3. Solicitare cedare licenţă audiovizuală.

 • S.C. Agecom SA Baia Mare către S.C. Fun Radio Galaxia Seini pentru Radio Impact Sighetu Marmaţiei şi schimbarea denumirii din Radio Impact în Cinemar FM.
  Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea – Direcţia Licenţe Control

4. Solicitări licenţe audiovizuale prin reţele de telecomunicaţii :

 • S.C. Focus TDR SRL Slatina /videotext pentru mai multe localităţi din judeţul Olt ;
 • S.C. Diatron SRL Slatina/ videotext pentru mai multe localităţi din judeţele Olt şi Vîlcea.
  Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările – Direcţia Licenţe Control

5. Informări ale Serviciului Inspecţie :

 • Antena 1 Iaşi - Se va rediscuta – să se completeze raportul – Serviciul Inspecţie.
 • Tele M Iaşi – reclamaţiile nr.1544/11.02.2008 şi nr.1664/12.02.2008 - Serviciul Inspecţie – adrese răspuns către reclamant.
 • S.C. Coninsalt SRL Balş/Olt – reclamaţia nr.1342/06.02.2008 –
  Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea societăţii cu somaţie publică – Serviciul Juridic şi Direcţia Licenţe Control.
  Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
 • S.C. UPC România SRL Sighetu Marmaţiei – reclamaţia nr.965/28.01.2008
  Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea societăţii cu somaţie publică – Serviciul Juridic şi Direcţia Licenţe Control
  Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant
 • S.C. Canaris SRL/Mix 2 – reclamaţia nr.2131/21.02.2008
  Consiliul a hotărât să se trimită adresă de atenţionare postului – Serviciul Comunicare şi Serviciul Inspecţie.
  Serviciul Inspecţie – adresă răspuns către reclamant

(dl. Radu Teodorel a participat la discuţii doar la punctul 6 de pe ordinea de zi).

6. Discutare adrese :

 • nr.2025/19.02.2008 de la EPRA – referitoare la Reuniunea EPRA ce va avea loc la Riga pe 15 – 16 mai 2008.
  Consiliul a hotărât să participe următorii membri : Răsvan Popescu, Gelu Trandafir, Constantin Duţu, Ioan Cărmăzan – Serviciul Integrare şi Direcţia Economică
 • nr.1960/18.02.2008 de la Asociaţia « Viitorul tinerilor », Ploieşti – referitoare la campania « Case pentru orfani », solicită difuzarea în regim de campanie socială.
  S-a aprobat – Serviciul Comunicare – adresă răspuns.
 • nr.2326/26.02.2008 de la Fundaţia Hospice Casa Speranţei – solicită difuzarea în regim de campanie socială a spoturilor radio/Tv din cadrul proiectului « Campania naţională de conştientizare a problemelor cu care se confruntă pacienţii cu boli grave în stadii avansate ».
  S-a aprobat – Serviciul Comunicare – adresă răspuns.
 • nr.2023/19.02.2008 de la SRR – solicită modificarea licenţei audiovizuale pentru România Cultural şi Radio Timişoara.
  S-a aprobat – Serviciul Comunicare – adresă răspuns.
 • nr.2189/22.02.2008 de la S.C. Intermedia SRL Suceava – solicită funcţionarea provizorie din alt amplasament pentru postul TV Intermedia Suceava.
  S-a aprobat – Direcţia Licenţe Control – adresă răspuns.
 • nr.1988/18.02.2008 de la Antena 1 – solicită retransmisia integrală a postului Antena 1 Bucureşti pentru Antena 1 Alba Iulia.
  S-a aprobat – Direcţia Licenţe Control – adresă răspuns.
 • nr.2063/20.02.2008 de la S.C. UPC România SRL – referitoare la decizia C.N.A. de sancţionare a societăţii cu somaţie publică.
  S-a luat la cunoştinţă
 • nr.2270/25.02.2008 de la S.C. Ines Grup SRL Bucureşti – solicită retransmisia programului XXX Xtreme şi Wedding TV.
  Solicitarea a fost aprobată cu 8 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Gelu Trandafir) – Direcţia Licenţe Control – adresă răspuns.
 • nr.2333/26.02.2008 de la S.C. Canet Radio SRL Bucureşti – solicită funcţionare provizorie din alt amplasament pentru One FM Sibiu.
  S-a aprobat – Direcţia Licenţe Control – adresă răspuns.

7. Diverse.