Extras din procesul verbal al şedinţei de joi, 26 ianuarie 2017, ora 10.00

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Monica Gubernat, Florian Gabrea, Radu Herjeu, Dorina Rusu, Borsos Orsolya, Gabriel Tufeanu, Laura Georgescu, Radu Călin Cristea, Răsvan Popescu, Valentin Jucan.

30.01.2017


Trimiteteţi articolul prin email title=

Doamna Monica Gubernat declară deschisă ședința, solicitând ca cei care au de făcut observații în ceea ce privește ordinea de zi, să ia cuvântul.

D-na Dorina Rusu propune afișarea pe site-ul C.N.A., în cazul neîndeplinirii cvorumului pentru susținerea ședinței C.N.A., a membrilor care nu pot participa la ședințe, cu motivația acestora. A doua propunere este de susținerea a trei ședințe pe săptămână, marți, miercuri și joi, pentru o anumită perioadă de timp, până se vor discuta toate rapoartele de monitorizare și aducerea acestora la zi.

Dl. Radu Herjeu propune ca discuțiile pe rapoartele de monitorizare să aibă loc în ședințele de marti și joi, iar cele pe partea tehnică, miercurea. Propunerea d-nei Rusu pentru afișarea pe site-ul C.N.A. a celor care nu pot asigura desfășurarea ședinței C.N.A., a întrunit un număr de 6 voturi.

Au votat pentru, următorii membri: Monica Gubernat, Laura Georgescu, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu, Dorina Rusu, Răsvan Popescu ( dl.Florin Gabrea, d-na Borsos Orsolya și dl.Radu Călin Cristea au votat împotrivă/dl.Valentin Jucan nu se afla în sală).

A fost supusă la vot propunerea d-lui.Radu Herjeu, aceasta a întrunit un număr de 6 voturi. Au votat pentru: d-na Borsos Orsolya, dl. Florin Gabrea, d-na Monica Gubernat, d-na Laura Georgescu, dl. Radu Herjeu, d-na Dorina Rusu, dl. Răsvan Popescu.

Dl. Gabriel Tufeanu și dl. Radu Călin Cristea – împotrivă (dl.Jucan nu se afla în sală).

Proiectul ordinii de zi este votat în unanimitate.

I. Informare a Biroului Licențe Autorizări cu privire la lista staţiilor TV pentru 2017, în vederea aplicării principiului „must carry” Consiliul a luat notă, lista va fi publicată pe site-ul C.N.A. (dl. Popescu nu mai participă la ședință)

II. Solicitare licență audiovizuală prin rețele de comunicații electronice: S.C. ZONAL TV SRL din Craiova pentru Zonal TV din Craiova. Solicitarea nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată. Au votat pentru: dl.Florin Gabrea, d-na Monica Gubernat, dl. Cristea și d-na Rusu. Împotrivă: d-na Borsos, d-na Laura Georgescu, dl. Tufeanu și dl. Herjeu.

III. Solicitări prelungiri licențe audiovizuale:

1. S.C. COZA MEDIA SA Baia Sprie pentru difuzarea prin reţele de comunicaţii electronice a serviciului de programe Maramureş TV din Baia Sprie, cu modificare licenţă audiovizuală (structură serviciu de programe şi acţionariat)

Solicitarea a fost aprobată. Au votat pentru; dl.Florin Gabrea, dl.Valentin Jucan, d-na Monica Gubernat, dl.Radu Herjeu, d-na Dorina Rusu, dl.Radu Călin Cristea.

2. S.C. SCORPION IMPEX EVENIMENTUL SIBIAN SRL Sibiu pentru Radio Eveniment din Agnita Solicitarea a fost aprobată în unanimitate (dl.Tufeanu nu se afla în sală la momentul votului)

3. S.C. VEZI TELEVIZIUNE SRL Rm. Vâlcea pentru difuzarea pe satelit a serviciului de programe Televiziunea VTV din Rm. Vâlcea, cu modificare licenţă audiovizuală (structură serviciu de programe şi acţionariat) Solicitările au fost aprobate în unanimitate (d-na Gubernat nu se afla în sală la momentul votului).

Dl. Radu Herjeu a propus somație pentru neobținerea acordului de principiu, în ceea ce privește schimbarea acționariatului – propunerea a fost votată în unanimitate (d-na Gubernat nu se afla în sală la momentul votului).

IV. Solicitare cedare licență audiovizuală - Adresele nr. 10841/20.12.2016 de la S.C. RCS&RDS SA Bucureşti şi nr. 10841/27.12.2016 de la S.C. MEDIAPRIM SRL Tg. Jiu: rediscutarea cererii de preluare a licenţei audiovizuale de la S.C. MEDIAPRIM SRL Târgu Jiu (Radio Panduru din Târgu Cărbuneşti) cu modificarea licenţei şi includerea frecvenţei în reţeaua Digi FM.

Solicitarea a fost aprobată cu 6 voturi. Au votat pentru; dl. Radu Călin Cristea, d-na Dorina Rusu, d-na Monica Gubernat, d-na Borsos Orsolya, dl. Valentin Jucan, dl. Florin Gabrea. Dl. Gabriel Tufeanu si dl. Radu Herjeu - împotrivă. (d-na Laura Georgescu nu se afla în sală)

V. Modificări licențe audiovizuale:

1. S.C. PRO GOLDRADIO SRL Sânleani, com. Livada, jud. Arad pentru One FM din Sebiş - modificare structură serviciu de programe şi decizie de autorizare

Solicitările au fost aprobate în unanimitate. Dl. Gabriel Tufeanu a propus somație publică pentru nerespectare art.58/1/Lege, propunere ce a fost votată în unanimitate.

2. S.C. SUCEAVA CULTURAL MEDIA SRL Dumbrăveni, jud. Suceava pentru Tradiţional TV din Dumbrăveni, jud. Suceava - modificarea acţionariatului societăţii

Solicitarea a fost aprobată în unanimitate.

3. S.C. RADIO XXI SRL Bucureşti - modificare structură acţionariat şi denumire serviciu de programe Solicitarea a fost aprobată în unanimitate.

VI. Decizii de autorizare. Solicitarea de la SC Roumanian Electronic Service SRL – RES TV a fost aprobată în unanimitate. Solicitarea de la SC PRO GOLDRADIO SRL- ONE FM a fost aprobată odată cu modificarea(pct.V).

VII. Adresa nr.336/12.01.2017 de la Guvernul României - referitoare la Plx 336/2015 și L 283/2016 - cu pdv al SJR

Consiliul a hotărât în unanimitate că punctul de vedere al d-lui Petre Dincă este corect. Pentru punctul de vedere al d-nei Rodica Anghel, au votat pentru, următorii membri: Valentin Jucan, Borsos Orsolya, Monica Gubernat, Laura Georgescu, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu și Radu Călin Cristea. Dl.Florin Gabrea - împotrivă (d-na Rusu nu se afla în sală).

VIII. Rapoarte ale Direcției Monitorizare - emisiuni difuzate în campania electorală - 42 de reclamații - reportat

Au fost vizionate parțial selecțiile din emisiunile sesizate, conform rapoartelor de monitorizare privind postul România TV, urmând a se continua vizionarea și discutarea în ședința următoare. Ședința a fost suspendată din lipsă de cvorum.

(celelalte subiecte se vor reporta)

IX. Rapoarte ale Direcției Control Digitalizare - emisiuni difuzate în campania electorală - cu reclamații

X. Rapoarte de monitorizare:

1.Antena 3, Realitatea TV, România TV - reclamațiile nr.10948/15.12.2016, nr.10996/19.12.2016, nr.11226/27.12.2016.

2. Realitatea TV - reclamația nr.8357/21.09.2016

XI. Diverse.