Extras din procesul verbal al şedinţei de miercuri, 8 februarie 2017, ora 10.00.

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Laura Georgescu, Radu Herjeu, Monica Gubernat, Florian Gabrea, Dorina Rusu, Borsos Orsolya, Gabriel Tufeanu, Radu Călin Cristea, Răsvan Popescu, Valentin Jucan, Viorel Vasile Buda. Președinte de ședință, Radu Herjeu.

09.02.2017


Trimiteteţi articolul prin email title=

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate fără discutarea pct. VI. Dl. Valentin Jucan a propus să se trimită adresă la CSM, în baza Protocolului de colaborare - dacă au propuneri de modificare la Codul de reglementare în audiovizual

D-na Monica Gubernat a propus să se trimită adrese tuturor celor cu care avem protocoale de colaborare, pe aceeasi temă.

Propunerea d-nei Monica Gubernat a fost aprobată în unanimitate

Proiectul de adresă va fi schițat de către dl. Valentin Jucan, va fi prezentat în Consiliu iar forma finală va fi transmisă de Biroul Comunicare.

I. Decizii de autorizare.

Impact FM C-lung Moldovenesc, Gura Humorului, Vatra Dornei - DA - Unanimitate

II. Retrageri avize de retransmisie.

  • 9 avize - DA - Unanimitate A se vedea anexa la extrasul de proces verbal postată pe site-ul C.N.A.

III. Participarea C.N.A. la Reuniunea ERGA - ce va avea loc pe data de 9 martie 2017 la Bruxelles.

Consiliul a hotărât în unanimitate participarea d-lui Răsvan Popescu și d-na Ruxandra Minea

IV. Adresa nr.193/09.01.2017 de la dl. Eftimie Cornel - solicită informații cu privire la amenzile neachitate de postul România TV - cu pdv al SJR cu privire la situația tuturor sancțunilor Consiliul a hotărât să se transmită răspuns în baza pdv-ului întocmit de Serviciul Juridic

V. Discutii/propuneri cu privire la modificarea Codului de reglementare în audiovizual.

S-au discutat și votat articolele care au avut amendamente, respectiv art. 6, art.20 până la art. 50. Din motive de cvorum ședința s-a suspendat. Se va relua discuția pe cod, în ședința de marți 14.02.2017.

VI. Discutii/propuneri cu privire la modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al C.N.A. Amânat

VII. Diverse.

PDF - 92.9 ko
RETRAGERE AVIZE 08-02-2017 lit b_HM

PDF - 67.3 ko
RETRAGERE AVIZE 08-02-2017 lit c