Proiect de modificare și completare a DECIZIEI CNA nr. 277 din 6 iunie 2013


Trimiteteţi articolul prin email title=

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Consilul Național al Audiovizualului supune consultării publice proiectul de Decizie privind modificarea și completarea Deciziei CNA nr. 277/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Observaţiile şi propunerile pot fi transmise, prin poştă sau pot fi depuse direct la registratura CNA, până cel târziu marți 18 august 2015, inclusiv. Observaţiile şi recomandările pot fi transmise și prin fax la numărul 021 305.53.54 sau prin e-mail pe adresa cna cna.ro.

PDF - 222.4 ko
Textul deciziei

PDF - 168.3 ko
Anexa 1