Raport de monitorizare privind duratele orare ale inserţiilor de publicitate (01.09.2012- 31.10.2012)

12.12.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

În perioada 01.09.2012- 31.10.2012 au fost monitorizate duratele inserţiilor de publicitate în intervalul orar 18.00-23.00, la posturile de televiziune Antena 1, Antena 3, B1 TV, Kanal D, Naţional TV, OTV, Prima TV, PRO TV, Realitatea TV, TVR 1 şi România TV.

Pentru calculul acestor durate s-au preluat măsurătorile efectuate de KANTAR MEDIA şi s-au prelucrat ţinându-se seama de prevederile din Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi Decizia C.N.A. nr. 220/2011.

Duratele orare ale publicităţii televizate prezentate în acest raport nu conţin duratele mesajelor de avertizare şi ale copertelor de separare, duratele anunţurilor de sponsorizare, duratele secvenţelor de autopublicitate promoţională şi duratele mesajelor care nu constituie comunicare comercială, identificate între coperte cu menţiunea „Mesaj / mesaje de interes public”.

PDF - 364.2 ko
Raport de monitorizare
(01.09.2012- 31.10.2012). Document de lucru.


În şedinţa publică a CNA din data de 5.12.2012, a fost analizat acest raport de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate. Constatând încălcări ale prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea Audiovizualului nr. 504/2002 [“(1) Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute”], Consiliul a decis să sancţioneze, pentru depăşirea timpului de 12 minute pe oră alocat publicităţii, următoarele posturi de televiziune:

OTV – amendă în cuantum de 15.000 lei;

Realitatea TV – somaţie publică.