Liste cu radiodifuzorii care intenţionează să realizeze şi să difuzeze emisiuni destinate campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României

29.10.2009


Trimiteteţi articolul prin email title=

Conform art. 11 din Decizia CNA nr. 853 din 29 septembrie 2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României:

Art. 11 - Posturile de radio şi de televiziune care intenţionează să realizeze şi să difuzeze emisiuni electorale au obligaţia să facă cunoscut public acest lucru prin presă şi/sau prin programele lor şi să comunice Consiliului Naţional al Audiovizualului implicarea lor în campania electorală, până cel mai târziu în ziua de 15 octombrie 2009, printr-o adresă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Conform art. 12 (2) din ceeaşi decizie:

Art. 12 -(2) După 29 octombrie 2009, data rămânerii definitive a candidaturilor, şi până la data de 31octombrie 2009, posturile de radio şi de televiziune, în funcţie de solicitările primite, vor stabili în grila de program intervalele de timp de difuzare a emisiunilor prevăzute la art. 5 lit. a) şi b şi le vor comunica în scris Consiliului Naţional al Audiovizualului, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.

PDF - 151.6 ko
Lista posturilor de televiziune
clasificare pe localităţi
PDF - 150.3 ko
Lista posturilor de televiziune
clasificare pe societăţi
PDF - 163.9 ko
Lista posturilor de radio
clasificare pe localităţi
PDF - 163 ko
Lista posturilor de radio
clasificare pe societăţi
PDF - 128.5 ko
Lista posturilor transmise prin cablu
clasificare pe localităţi
PDF - 128.9 ko
Lista posturilor transmise prin cablu
clasificare pe societăţi