Proiectul de Decizie privind principii şi reguli de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare parţiale astfel cum a fost votat în ședința Consiliului din 25 martie 2014


Trimiteteţi articolul prin email title=

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Consilul Național al Audiovizualului supune consultării publice proiectul de Decizie privind principii şi reguli de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare parţiale, astfel cum a fost votat în ședința Consiliului din 25 martie 2014.

Observaţiile şi recomandările pot fi transmise, prin poştă sau pot fi depuse direct la registratura CNA, până cel târziu vineri 4 aprilie 2014, inclusiv. Observaţiile şi recomandările pot fi transmise și prin fax la numărul 021 305.53.54 sau prin e-mail pe adresa cna cna.ro

PDF - 185.4 ko
Textul deciziei
25.03.2014