LEGE Nr. 7 din 18 februarie 2004*** Republicată privind Codul de conduită a funcţionarilor publici


Trimiteteţi articolul prin email title=

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 525 din 2 august 2007

*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 50/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 21 martie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.

PDF - 567.1 ko
Legea nr. 7 / 2004 republicata

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 23 februarie 2004.