Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 15.02.2017

15.02.2017


Trimiteteţi articolul prin email title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis să aplice câte o somație publică societăților:

- Alamo Impex 97 SRL Târgu Mureș (Radio Gaga REGHIN), pentru nerespectarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)” ;

- Telekom România Communications SA București și S.C. Banat Telecom Satelit Moldova Nouă, deoarece nu au ținut cont de prevederile art. 12 alin. (3) din Decizia CNA nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori [„În situaţii justificate, titularul unei licenţe audiovizuale poate solicita prelungirea termenului de 12 luni prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, în condiţiile prevăzute în acelaşi articol. Cererea de prelungire va fi însoţită de documente care să susţină solicitarea şi trebuie transmisă în termenul prevăzut la alin. (2) lit. b).”];

- Radio Guerrilla SRL (Radio Guerrilla Bistrița), pentru încălcarea dispozițiilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Decizia CNA nr. 277/2013, conform căruia „Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii: a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră”].

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul