Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 23.02.2017

23.02.2017


Trimiteteţi articolul prin email title=

Amenzi: Realitatea TV - 15.000 de lei; Antena 3 - 12.000 de lei

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis să aplice următoarele sancțiuni:

- amendă - 15.000 de lei postului Realitatea TV pentru ediția din 25.10.2016 a emisiunii „Jocuri de Putere” în care s-a discutat pe marginea „operațiunii Black Cube”. Radiodifuzorul nu a respectat dispozițiile art. 3 alin. 2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor” și nici prevederile art. 30, art. 40 alin. 3) și art. 64 alin. 1 lit. a) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual;

- amendă - 12.000 de lei postului Antena 3 pentru încălcarea, după caz, a prevederilor art. 40 alin. 1) și alin. 3) din Codul audiovizualului, în edițiile din 11 și 19.01.2017 ale emisiunii „Sinteza zilei ”. S-a reținut și nerespectarea dispozițiilor art. 57 alin. 1 din Codul audiovizualului în ediția din 29.01.2017 la difuzarea unui drept la replică al D.N.A. („Dreptul la replică va fi difuzat gratuit, fără comentarii ale radiodifuzorului, în termen de maximum 3 zile de la data aprobării cererii, în aceleaşi condiţii în care drepturile sau interesele legitime ale persoanei au fost lezate: în cadrul aceluiaşi interval orar, al aceleiaşi emisiuni, în limitele aceleiaşi durate şi cu precizarea emisiunii în care s-a produs lezarea.”)

- somație publică - societății AGOTIKA INVEST SRL din Sf. Gheorghe pentru postul Friss FM din Covasna pentru nerespectarea dispozițiilor art. 20 alin. 2) din Decizia CNA nr. 277/2013.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire:

Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

ART. 30 Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.

Art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt; (…) (3) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă;

ART. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii;

Decizia Nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 20 alin. (2) Cererea de prelungire, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, se va depune la CNA cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de expirarea acesteia, şi va fi însoţită de următoarele documente: a) licenţa audiovizuală, în original; b) decizia de autorizare, în original; c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) - (4), după caz, în funcţie de statutul juridic al solicitantului, precum şi documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), e) şi k).