Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 28.03.2017

28.03.2017


Trimiteteţi articolul prin email title=

Decizii privind intrarea în legalitate în privința spoturilor publicitare pentru Altex, Zenella Med, Credius IFN, precum și în privința spoturilor pentru site-uri de pariuri/jocuri de noroc online

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a hotărât să emită decizie de intrare în legalitate în privința spoturilor publicitare TV aferente unor campanii de promovare pentru site-uri de pariuri/jocuri de noroc online. Consiliul a constatat că prin difuzarea acestora în intervalul orar 06.00 – 23.00 au fost încălcate reglementările legale cu privire la protecția minorilor, fiind reținute art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, art. 93 și art. 12 alin. (2) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. Rapoartele de monitorizare au fost întocmite pentru perioadele 09 – 15.11.2016 și 16 – 22.01.2017 și au cuprins spoturi publicitare difuzate de anumite posturi centrale de televiziune pentru: BETANO.COM (variantele 1 și 2), BETFAIR, CASA PARIURILOR, eFORTUNA.RO, NETBET, POKERSTARS.RO, UNIBET, WINMASTERS.RO și UNIPLAY SHOW.

De asemenea, CNA a hotărât să emită decizii de intrare în legalitate și în privința spoturilor publicitare, difuzate în cadrul unor campanii de promovare pentru:
- Magazinul „Altex”. La difuzarea spotului publicitar (diverse variante) care conținea mesajul „Altex, cel mai bun raport preț–calitate din România” nu s-au respectat prevederile art. 93 din Codul audiovizualului, potrivit cărora „Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale”;
- Instituția financiară nebancară Credius. Spoturile publicitare „Credius IFN” (Credite pentru pensionari) au fost difuzate fără a se respecta prevederile art. 94 lit. a) și b) din Codul audiovizualului (perioada monitorizată 15.02 – 12.03.2017);
- Produsul „Zenella Med”, deoarece s-a constatat încălcarea dispozițiilor art. 93 și art. 104 din Codul audiovizualului (perioada monitorizată 01.07 – 23.10.2016).

În urma analizării rapoartelor întocmite de Serviciul Inspecție pentru posturile din teritoriu, CNA a decis să aplice câte o somație publică posturilor:
- RTT Brașov pentru că radiodifuzorul a încălcat dispozițiile art. 29 lit. (a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, precum și prevederile art. 78 alin. (3) și art. 81 din Codul audiovizualului. Monitorizarea a cuprins diferite emisiuni difuzate în intervalul 29.09.2016 – 22.03.2017;
- Radio Neptun din Constanța și Radio Mamaia din Murfatlar, aparținând societății SOTI Cable Neptun SRL, pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului.

În aceeași ședință, analizând solicitările de prelungire a licențelor audiovizuale, CNA a decis să aplice câte o somație publică societăților ABC PLUS MEDIA SA Oradea (Național FM) și CLAS MEDIA SRL Oradea (Favorit FM) pentru nerespectarea dispozițiilor art. 20 alin. (2) din Decizia CNA nr. 277/2013, precum și societății FISHING & HUNTING TEMATIC SRL (The Fishing & Hunting Channel) pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, ale art. 20 alin. (2) din Decizia CNA nr. 277/2013, precum și pe cele ale art. 100 alin. (2) din Codul audiovizualului.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire:

Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare

Art. 29 (1) Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii:
a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise;

Art. 39 (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective;

Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Decizia CNA nr. 277 /2013 privind privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 20 (2) Cererea de prelungire, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, se va depune la CNA cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de expirarea acesteia, şi va fi însoţită de următoarele documente:
a) licenţa audiovizuală, în original;
b) decizia de autorizare, în original;
c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) - (4), după caz, în funcţie de statutul juridic al solicitantului, precum şi documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), e) şi k).

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 12 (2) În lipsa unui sistem de acces condiţionat, difuzarea programelor prevăzute la alin. (1) se poate face numai în intervalul orar permis, potrivit clasificării programului în funcţie de conţinutul;

Art. 78 (3) La difuzarea în reluare a programelor se va face menţiunea „Reluare” pe întreaga durată a difuzării acestora, cu excepţia operelor cinematografice;

Art. 81 Radiodifuzorii au obligaţia de a respecta programul anunţat; fac excepţie situaţiile de forţă majoră;

Art. 94 În scopul unei informări corecte, orice informaţie sau avertizare conţinută într-o comunicare comercială audiovizuală se difuzează astfel încât aceasta să fie clar percepută de public, în special prin asigurarea următoarelor măsuri:
a) să fie prezentată static, lizibil şi pe o durată suficientă, în cazul informaţiei difuzate sub formă de videotext; dimensiunea caracterelor trebuie să fie de minimum 17 puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 32 în format HD, înaltă definiţie;
b) să fie redată la viteză normală de citire;

Art. 100 (2) Plasarea de produse se semnalează, la începutul şi la sfârşitul programului, precum şi la reluarea după fiecare pauză publicitară, prin menţiunea „Acest program conţine/a conţinut plasare de produse.”, precum şi prin simbolul „PP” de culoare albă pe fond negru, afişate lizibil, cu o dimensiune de minimum 30 de puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 60 în format HD, înaltă definiţie, şi pentru o durată de minimum 5 secunde.

Art. 104 Sunt interzise publicitatea şi teleshoppingul în care se utilizează practici comerciale înşelătoare sau practici comerciale agresive.