Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 04.04.2017

04.04.2017


Trimiteteţi articolul prin email title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a decis să aplice câte o somație publică următorilor radiodifuzori:
- România TV - pentru încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. 1 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual la difuzarea unor emisiuni informative în data de 10.02.2017 (titluri afișate pe ecran: „Oamenii tehnocraților care căpușează statul, un nou caz scandalos”, „Directoarea din ministerul zero și-a scris singură întrebările la concurs”);

- Național TV - pentru că filmul „Sex Pot” a fost difuzat în data de 13.10.2016, în intervalul orar 21.17 – 23.01, fără a ține cont de prevederile art. 24 din Codul audiovizualului, raportate la art. 19 din același Cod, care stabilește criteriile în funcţie de care radiodifuzorii clasifică programele difuzate și care au drept scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.

De asemenea, analizând solicitările privind modificări ale licențelor audiovizuale, CNA a decis să aplice o somație publică societății TELE M SRL IAȘI (Tele M) pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire:

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare
ART. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare (text în vigoare până la data de 25.03.2017)
ART. 19 (1) Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora. (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii: a) numărul şi natura scenelor violente, precum şi caracterul gratuit sau indispensabil al acestora, raportat la genul şi subiectul programului; b) utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor; c) modalitatea de tratare prin imagini a scenelor de violenţă, tipul de plan utilizat, realismul reprezentării, rolul coloanei sonore în a genera frică ori angoasă; d) contextul în care este prezentat consumul de droguri şi alcool; e) numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual; f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor; g) tipologia eroilor, scopul acţiunii acestora, gradul de recurgere la violenţă; h) prezenţa şi rolul minorilor în scene de violenţă; i) prezentarea femeii în ipostaze degradante; j) numărul şi intensitatea scenelor de violenţă casnică; k) calitatea şi tipologia limbajului; l) genul sau tema programului.
ART. 24 (1) Programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 23,00 - 6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă; fac excepţie de la intervalul orar filmele artistice, serialele şi cele documentare clasificate 15, în cazul cărora intervalul permis de difuzare este 22,00 - 6,00.
ART. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.