Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 06.04.2017

06.04.2017


Trimiteteţi articolul prin email title=


Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis sancționarea TVR 1 cu amendă de 5.000 lei, deoarece au fost încălcate dispozițiile art. 64 alin. 1 lit. a) și b), precum și cele ale art. 66 alin. 1 lit. a) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, la difuzarea emisiunii „Întrebări și răspunderi” din 28.11.2016, subiectul abordat fiind legat de retrocedările abuzive din zona Transilvaniei, care au adus prejudicii statului român.

De asemenea, în urma analizării rapoartelor întocmite de Serviciul Inspecție pentru posturile din teritoriu, CNA a decis să aplice câte o somație publică posturilor:

-TV Etalon din Râmnicu Vâlcea pentru nerespectarea prevederilor art. 68 din Codul audiovizualului la difuzarea emisiunii „Despre Vâlcea și vâlceni” (edițiile din 10, 11, 12, 13 și 17.10.2016). La stabilirea sancțiunii s-a avut în vedere și emisiunea „Impact direct”, difuzată cu încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. 1 din același Cod;

-Actualitatea TV din Pașcani, pentru emisiunea „În obiectiv” din data de 03.03.2017, în care nu au fost respectate prevederile art. 66 alin. 2 și cele ale art. 64 alin. 1 lit. b) din Codul audiovizualului.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire:

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare (text în vigoare până la data de 25.03.2017)

ART. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.

ART. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:
a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

ART. 66 (1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii:
a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică;
(2) Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni, iar în mod excepţional, în emisiunile următoare; în cazul în care cei solicitaţi refuză să participe sau să îşi precizeze punctul de vedere, acest fapt trebuie menţionat pe post; absenţa punctului de vedere al uneia dintre părţi nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţii.

ART. 68 Radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni de ştiri şi dezbateri prezentate sau moderate de oameni politici care deţin funcţii sau demnităţi publice ori purtători de cuvânt ai instituţiilor publice, precum şi de persoane desemnate public să candideze sau care şi-au anunţat public intenţia de a candida la alegerile locale, parlamentare sau prezidenţiale.