Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 11.04.2017

11.04.2017


Trimiteteţi articolul prin email title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni:

- Realitatea TV – somație publică pentru nerespectarea prevederilor art. 57 alin. 1 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. Radiodifuzorul nu a acordat în termenul legal dreptul la replica solicitat de RCS & RDS SA în urma emisiunii „Jocuri de putere” din data de 12.10.2016;

- România TV – somație publică pentru emisiunea informativă din data de 19.10.2016, ora 18.00, în care au fost încălcate prevederile art. 39 alin. 2 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare. La stabilirea sancțiunii s-a tinut cont și de emisiunea „Sănătate curată” din 22.10.2016, în care nu au fost respectate dispozițiile art. 31 alin. 1 și alin. 2 din aceeași Lege.

În aceeași ședință, Consiliul a reanalizat spotul publicitar aferent campaniei de promovare a produsului „Mucocontrol” și a hotarât să emită o decizie de intrare în legalitate în privința acestui spot, în sensul respectării prevederilor art. 102 alin (1) și art. 93 din Codul audiovizualului.

De asemenea, în urma analizării rapoartelor întocmite de Serviciul Inspecție pentru posturile din teritoriu, CNA a decis să aplice câte o somație publică societăților:

- Coza Media SRL (Baia Sprie) pentru nerespectarea prevederilor art. 30 și cele ale art. 40 alin. 1 din Codul audiovizualului la difuzarea emisiunii „Atac la cenzură” din data de 18.10.2016.
- Cable Vision SRL (Botoșani) pentru încălcarea dispozițiilor art. 74 alin. 3 și cele ale art. 82 alin. 1 și 2 din Legea audiovizualului.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul

Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire:

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

ART. 31 (1) Plasarea de produse este interzisă. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), plasarea de produse este permisă: a) în opere cinematografice, filme şi seriale realizate pentru prezentarea în cadrul unor servicii media audiovizuale, programe de sport şi de divertisment; b) în cazul în care nu se efectuează o plată, ci doar se furnizează anumite bunuri sau servicii cu titlu gratuit, cum ar fi producţia de elemente de recuzită ori premii, în vederea includerii acestora în program.

ART. 39 (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

ART. 74 (3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

ART. 82 (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă. (2) Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare (text în vigoare până la data de 25.03.2017)

ART. 30 Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.

ART. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.

ART. 57 (1) Dreptul la replică va fi difuzat gratuit, fără comentarii ale radiodifuzorului, în termen de maximum 3 zile de la data aprobării cererii, în aceleaşi condiţii în care drepturile sau interesele legitime ale persoanei au fost lezate: în cadrul aceluiaşi interval orar, al aceleiaşi emisiuni, în limitele aceleiaşi durate şi cu precizarea emisiunii în care s-a produs lezarea.

ART. 93 Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.

ART. 102 (1) Este interzisă publicitatea care nu este conformă cu dispoziţiile legale.