Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 25.04.2017

25.04.2017


Trimiteteţi articolul prin email title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis sancționarea postului România TV cu somație publică, deoarece la difuzarea știrii cu titlul „Anunț soc: Pământul va fi în beznă totală timp de două săptămâni” (data: 28.10.2016) nu au fost respectate dispozițiile art. 65 lit. f) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, potrivit cărora: „În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli: (...) f) în enunţarea unor ipoteze sau a unor relaţii de cauzalitate privind producerea unor eventuale catastrofe, să se solicite şi punctul de vedere al autorităţii publice abilitate”. De asemenea, în urma analizării rapoartelor întocmite de Serviciul Inspecție pentru posturile din teritoriu, CNA a decis să aplice următoarele sancțiuni:
- amendă în cuantum de 10.000 de lei postului Kapital TV din Petroșani (jud. Hunedoara) pentru încălcarea dispozițiilor art. 35 alin. (1), art. 42^1 și art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare (Raportul de monitorizare a cuprins perioada 27.01 – 03.02.2017). Totodată, Kapital TV a fost sancționat cu somație publică pentru că, la difuzarea emisiunii „Sub semnul întrebării” din 01.11.2016, nu a ținut cont de prevederile art. 40 alin. (1) și art. 64 alin. 1 lit. a) din Codul audiovizualului;
- somație publică pentru Bucovina TV, deoarece nu a respectat dispozițiile art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului, la difuzarea unei știri din cadrul emisiunii informative din 31.10.2016;
- somație publică postului TELE 2 Dr. Tr. Severin pentru că, la difuzarea unei știri în 31.10.2016 au fost încălcate prevederile art. 40 alin. (1) și 66 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului.

În aceeași ședință, Consiliul a decis să aplice societății Fan TV SRL Cârlibaba / Suceava o somație publică (cu termen de intrare în legalitate de două săptămâni) pentru că a încălcat dispozițiile art. 50, art. 58, 74 alin. (3) și art. 82 alin. (1) și (2) din Legea audiovizualului.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul

Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire:

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare
ART. 35 (1) Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute; în cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date.
ART. 42^1 (1) Persoanele cu handicap de auz au dreptul de acces la serviciile media audiovizuale, în funcţie de posibilităţile tehnologice. (2) În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe auditive, serviciile de programe de televiziune cu acoperire naţională: a) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi prin titrare sincron în timpul unei durate programate de cel puţin 30 de minute din programele de ştiri, de analize şi dezbatere pe teme politice şi/sau economice de actualitate din timpul zilnic de emisie; b) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi prin titrare sincron programele de importanţă majoră în întregime ori rezumatele acestora; c) vor avertiza verbal „Atenţie! Emisiune dedicată şi persoanelor cu deficienţe de auz”, însoţită de o menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil; d) programele prevăzute la lit. b) se difuzează însoţite de un semn de avertizare conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege. (3) În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe auditive, serviciile de programe de televiziune cu acoperire locală: a) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi/sau prin titrare sincron în timpul unei durate programate de cel puţin 30 de minute din programele de ştiri, de analize şi dezbatere pe teme politice şi/sau economice de actualitate din timpul zilnic de emisie; b) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi/sau prin titrare sincron programele de importanţă majoră în întregime ori rezumatele acestora; c) vor avertiza verbal „Atenţie! Emisiune dedicată şi persoanelor cu deficienţe de auz”, însoţită de o menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil; d) programele prevăzute la lit. b) se difuzează însoţite de un semn de avertizare conform anexei.

ART. 50 (1) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie. (2) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem digital terestru prin intermediul unui operator de multiplex de radiodifuziune/televiziune aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, în beneficiul titularilor licenţelor audiovizuale digitale.
ART. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).
ART. 58 (1) Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală. (2) Decizia de autorizare audiovizuală se acordă de Consiliu, în termen de 30 de zile de la data obţinerii de către titularul de licenţă audiovizuală a documentului de autorizare corespunzător, emis de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.
ART 74 (3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
ART. 82 (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă. (2) Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
ART. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt
ART 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; ART. 66 (1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii: a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică;