Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 09.05.2017

09.05.2017


Trimiteteţi articolul prin email title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a hotărât să sancționeze România TV cu amendă în cuantum de 10.000 de lei, pentru încălcarea dispozițiilor privind protecția minorilor, respectiv art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, la difuzarea în zilele de 14.11 și 26.12.2016 a unor materiale referitoare la lumea mondenă, precum și pentru nerespectarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual la difuzarea, în zilele de 13 și 14.11.2016, a unor știri despre posibile cutremure de pământ. La stabilirea sancțiunii - pentru mai multe emisiuni informative din 13.11, 06, 14 și 29.12.2016, inclusiv „Ediție Specială” din 29.12.2016 - Consiliul a reținut și încălcarea dispozițiilor art. 65 lit. b) și c) din Codul audiovizualului, potrivit cărora „În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli: (…) b) între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune reală; c) titlurile şi textele afişate pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate.”

În urma analizării rapoartelor întocmite de Serviciul Inspecție pentru posturile din teritoriu, CNA a decis să aplice câte o somație publică Societății Române de Radiodifuziune pentru postul Antena Sibiului și societății Radio On Air SRL pentru Radio Boom din Focșani, deoarece nu au respectat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire:

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 39 (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, text în vigoare pana la data de 25 martie 2017

Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: (…) b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.