Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 23.05.2017

23.05.2017


Trimiteteţi articolul prin email title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a decis să sancționeze postul Prima TV cu somație publică pentru încălcarea dispozițiilor art. 24 raportat la art. 19 alin. (2), lit. e), k), l) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual la difuzarea filmului de lung metraj „Without Men / Fără barbați….sau nu!” în data de 02.01.2017.

În urma analizării rapoartelor întocmite de Serviciul Inspecție pentru posturile din teritoriu, CNA a decis să aplice câte o somație publică societaților:
-Soti Cable Neptun pentru postul Neptun TV, deoarece nu a respectat prevederile art. 42^1 alin (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002;
- Media Video Center SRL pentru Gorj TV din Tg. Jiu, deoarece au fost încălcate dispozițiile art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului la difuzarea emisiunii „În interes public” din data de 30.01.2017.

În aceeași ședință, CNA a decis să aplice o somație publică societățiiRadio CNM Arad pentru încălcarea prevederilor art. 12 alin. (3) din Decizia CNA nr. 277 / 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori.

De asemenea, CNA a decis să aprobe solicitările de licențe audiovizuale prin rețele de comunicații electronice următoarelor societăți:
- S.C. NET COM SRL MOINEȘTI pentru Info M din Moinești (exclusiv videotext);
- S.C. ZONAL TV SRL CRAIOVA pentru Zonal TV.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire:

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare
ART. 42^1 (2) În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe auditive, serviciile de programe de televiziune cu acoperire naţională: a) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi prin titrare sincron în timpul unei durate programate de cel puţin 30 de minute din programele de ştiri, de analize şi dezbatere pe teme politice şi/sau economice de actualitate din timpul zilnic de emisie; b) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi prin titrare sincron programele de importanţă majoră în întregime ori rezumatele acestora; c) vor avertiza verbal „Atenţie! Emisiune dedicată şi persoanelor cu deficienţe de auz”, însoţită de o menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil; d) programele prevăzute la lit. b) se difuzează însoţite de un semn de avertizare conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

ART. 19 (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii: (...)
e) numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual;(...)
k) calitatea şi tipologia limbajului;
l) genul sau tema programului.
ART. 24 (1) Programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 23,00 - 6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă; fac excepţie de la intervalul orar filmele artistice, serialele şi cele documentare clasificate 15, în cazul cărora intervalul permis de difuzare este 22,00 - 6,00.
ART. 40 (3) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

Decizia CNA Nr. 277 din 6 iunie 2013

ART. 12 (3) În situaţii justificate, titularul unei licenţe audiovizuale poate solicita prelungirea termenului de 12 luni prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, în condiţiile prevăzute în acelaşi articol. Cererea de prelungire va fi însoţită de documente care să susţină solicitarea şi trebuie transmisă în termenul prevăzut la alin. (2) lit. b).