Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 07.06.2017

07.06.2017


Trimiteteţi articolul prin email title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate privind duratele orare ale inserțiilor de publicitate transmise în perioada 01.01 – 31.03.2017 de 10 posturi de televiziune (Antena 1, Antena 3, B1 TV, Kanal D, Național TV, Prima TV, Pro TV, Realitatea TV, România TV și TVR 1). Constatând încălcarea dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare („Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute; în cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date”), Consiliul a decis să aplice o somație publică postului Antena 3 pentru depășirile înregistrate în luna ianuarie 2017.

De asemenea, CNA a analizat rapoartele de monitorizare întocmite ca urmare a reclamațiilor primite și a decis să aplice postului România TV o somație publică pentru că, la difuzarea în data de 05.01.2017 a știrii cu titlul „Val de cutremure în câteva ore”, radiodifuzorul nu a respectat dispozițiile art. 65 lit. b) și c) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual.

În urma analizării rapoartelor întocmite de Serviciul Inspecție pentru posturile din teritoriu, constatând nerespectarea dispozițiilor art. 139 din Codul audiovizualului, Consiliul a hotărât sancționarea cu câte o somație publică a posturilor:
- TELE3 (Tg. Jiu) pentru ediția din 03.05.2017 a emisiunii „Dilemele zilei”;
- TV SUD (Tg. Jiu) pentru „Ediția specială” din 18.05.2017.

Analizând solicitările privind modificările de licențe audiovizuale, CNA a aplicat o somație publică societății Radio Smart SRL (Radio Smart FM București), pentru nerespectarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului.

În aceeași ședință, CNA a decis să aprobe solicitările de licențe audiovizuale ale următoarelor societăți:
- SC AVE CONCRETE MEDIA SRL (Câmpulung Muscel) pentru difuzarea prin reţele de comunicaţii electronice a serviciului de programe Super TV din Câmpulung Muscel;
- SC INFINIT TV SRL (Iaşi) pentru difuzarea prin reţele de comunicaţii electronice a serviciului de programe Infinit TV din Iași.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire:

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare
Art. 54 – (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, text în vigoare până la data de 25.03.2017

Art. 65 În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli: (…) b) între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune reală; c) titlurile şi textele afişate pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, text în vigoare începând cu data de 26.03.2017
Art. 139 - Publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.